Yöneticilik, Liderlik ile ilgili sözler


Lider ya da Önder, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan, çevreyi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Temel yaklaşım olarak; çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonu ile etkileyip, sürükleyen bir yapıya sahiptir. İnsanları dinler ve anlamak için özel çaba sarf eder. Çevresindeki herkesin en iyi yanlarını geliştirmelerine olanak sağlayacak olumlu değişim ve sürekli öğrenme ortamları sağlar. Sahip olduğu güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı “karizma” sahip olduğu örnek kişilik ve tutarlı davranışları, diğer insanlar için etkin bir rol modeli olmasına yol açar. Bu sayfada liderlik ile ilgili sözler bulacaksınız. Sayfa içeriği; liderlikle ilgili sözler, liderlik ile ilgili özlü sözler, liderlere söylenen güzel sözler, büyük liderlerin sözleri, liderlik hakkında özlü sözler, liderlik üzerine sözler, önderlik ile ilgili sözler, önder olmak ile ilgili sözler, yöneticilik ile ilgili sözler, yöneticilerin sözleri, yönetenlerin sözleri, yöneticilik ve liderlik üzerine özlü sözler
Eğer ülkeni kurtaracak bir lider beklemekteysen, ben size hiçbir şey öğretememişim demektir. - Atatürk
Benim işim insanlara iyi davranmak değil. Benim işim onları geliştirmek. - Steve Jobs
En az yöneten devlet, en iyi devlettir. - Thomas Jefferson
Büyük bir milleti yönetmek, küçük bir balık pişirmek gibidir. Fazla kurcalarsanız, mahvedersiniz! - Lao Tzu
Eğer bir birey lider olmak istiyorsa, tartışmasız o hiçbir şey için durmaz demektir. - Richard M. Nixon
Emretmeyi bilmek için itaat etmeyi bilmelidir deniliyor, bana kalırsa kırk yıl itaat eden bir insan, artık komuta etmeye kabiliyetli değildir. - Napoleon Bonaparte
At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan inip onu yönetmektir. - Cengiz Han
Liderlerin kalitesini anlamanın en kısa yolu, etrafındaki kişilere bakmaktır. - Nicola Machiavelli
Bir iş adamının kararları sahip olduğu bilgiden öteye gidemez. - R.P.Lamont
Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır. - Atatürk
Lider olmadan önce, kendinizi geliştirmekte başarı göstermelisiniz. Lider olduğunuzda ise, başkalarını geliştirmekte başarılı olmanız gerekir. - Jack Welch
Kendine güvenen herkes dünyayı yönetebilir. - Voltaire
En iyi liderler, iş bittiğinde insanların bu işi biz başardık diyebilmelerini sağlayan kişidir. - Lao Tzu
Hiçbir büyük yönetici veya lider cennetten düşmemiştir.
En iyi lider en iyi umut taciridir. - Napolyon Bonapart
Liderlik mücadelesi için güçlü olunmalıdır, ancak kaba olunmamalıdır; kibar olunmalıdır, fakat zayıf olunmamalıdır; cesur olunmalıdır, fakat zorba olunmamalıdır; düşünceli olunmalıdır, fakat tembel olunmamalıdır; mütevazi olunmalıdır, fakat utangaç olunmamalıdır; gururlu olunmalıdır, fakat küstah olunmamalıdır. - Jim Rohn
Birlikte çalıştığın insanlara iyi hisler besleyemezsen, hiçbir zaman başarılı bir lider olamazsın. - Charles Schwab
Eğer heyecan üretemezseniz, pek fazla şey üretemezsiniz. - John Willard Marriott
Arkadan yürüyenler, asla yönetici olamazlar. - Atilla
Liderlik harekettir, konum değil - Donald H. McGannon
Yöneticiler işleri doğru yapar. Liderler doğru işleri yapar. - Peter Drucker
Bir lider; yolu bilen, yola giren ve yol gösteren kişidir. - John C. Maxwell
Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin. Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın. Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının. Bilen ve bildiğini bilen liderdir, onu takip edin. - Çin Atasözü
Gelecek yüzyıl güçlü liderlerin değil, güçlendiren liderlerin yüzyılı olacaktır. - Bill Gates
İşi doğru yapana yönetici; doğru işi yapana lider denir. - Warner Bennis
Liderler, Hunlara yön vermeli, onların amaçsız kalmalarına asla izin vermemelidir. - Attila
İşin şanını paylaşırsanız her şey mümkündür, başkalarına kendine paye çıkarma fırsatını vermek, sonuca varmanın en kolay ve en etkili yoludur. - Franklin D. Roosevelt
Liderler insanları ulaşmak istedikleri yere götürür. Büyük bir lider ise gitmek istedikleri yere değil gitmeleri gereken yere ulaştırır. - Rosalynn Carter
Liderlik, yapılmasını arzu ettiği şeyi, sanki kendileri arzu ediyormuşcasına başkalarına yaptırabilmektir. - Dwight D. Eisenhower
Bir iş iyi gidiyorsa, bilin ki zamanında birisi cesur bir karar vermiştir. - Peter Drucker
Kendinizi tanıyıp ifade etmek, onu inkâr etmekten çok daha kolaydır ve başarırsanız liderlikte ödüllendirilirsiniz. - Warren Bennis
Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız. - Hz. Ömer (r.a.)
Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. - Johann Wolfgang von Goethe
En iyi liderler, kendilerini geçecek takipçiler yetiştirirler. - Alan L.McGinnis
Ortalıkta çok fazla şef; fakat çok az kızıl derili var. - Amerika Atasözü
Lider olmak için rol üstlenmenize gerek yoktur. - Henry Ford
Güçsüz halklar güçlü liderler çıkarır, güçlü halklarınsa lidere ihtiyacı yoktur. - Emiliano Zapata
Herkesin boynunda asılı görünmez bir levha vardır. Üzerinde 'Bana kendimi önemli hissettir' yazar. İnsanlarla çalışırken bu mesajı asla unutmayın. - Mary Kay Ash
Zeki insanları işe alıp, sonra onlara ne yapacaklarını söylemek bana mantıklı gelmiyor. Biz zeki insanları işe alırız ki, onlar bize ne yapacağımızı söylesinler. - Steve Jobs
Liderler doğru işi yapan kişilerdir; yöneticiler işleri doğru yapanlardır. - Warren G. Bennis
Bin asker toplamak kolaysa da onlara bir general bulmak zordur. - Japon Atasözü
Başkalarının ardından gitmek, önde gitmekten çok daha kolay çok daha hoştur. Çizilmiş bir yoldan yürümek ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak, ruh için büyük bir rahatlıktır. - Montaigne
Ortalama liderler çıtayı kendileri için yükseltirler; iyi liderler çıtayı başkaları için yükseltirler; büyük liderler kendi çıtalarını yükseltmeleri için diğerlerine ilham verirler. - Orrin Woodward
Olağanüstü liderler çalışanlarının kendilerine olan güvenlerini arttırmak için ellerinden geleni yapmalıdır. İnsanlar kendi yeteneklerine güvendikleri zaman başaramayacakları iş yoktur. - Sam Walton
İyi bir lider, halkına babalık şefkati ile hizmet edendir. - 2. Abdülhamid
Yönetim başarı merdivenlerinin tırmanılmasındaki verimliliktir, merdivenin duvara dayalı olup olmadığını liderlik belirler. - Stephen R. Covey
İnsanlığın buluş ruhu, son yüzyılda bize öyle şeyler armağan etti ki; yönetimdeki gelişmeler de teknik gelişmelere ayak uydurabilseydi üzüntüsüz ve mutlu bir yaşama kavuşurduk. - Albert Einstein
İşaret ederek ve insanlara gitmeleri gereken yerleri söyleyerek lider olamazsınız. O yere gidip, konuyu ele alırsanız lider olursunuz. - Ken Kesey
Lider,cezalandırırken yavaş, ödüllendirirken hızlı olmalıdır. - Ovid
Bir liderin başlıca fonksiyonu, ümitleri canlı tutmaktır. - John W. Gardner
Liderler, motivasyonu kendileri yaratmazlar, yalnızca kilidini açarlar. - Gardner
İtaat etmeyi öğrenen nasıl emredeceğini de bilir. - Solon
Liderlik güç kullanmak değildir, başkalarını güçlü kılmaktır. - Warren Bcnnis & Burt Nanus
Yöneten, zorla gelmemelidir. İnsanlar kendi liderlerini seçebilmelidir. - Albert Einstein
Hiçbir partiyi; hiçbir lideri izlemem. Ben yaşamımın çoğunu İslam'a, yasalarına ve siyasetine, kültür, tarih ve edebiyatının titiz olarak okunmasına verdim. - Muhammed İkbal
Sakin bir denizde, herkes kaptan kesilir. - John Ray
Gerçek lider, izlenecek yolu bilen, o yoldan giden ve yolu aydınlatan kişidir. - John C. Maxwell
Akıllı lider cevabını duymak istemediği soruyu asla sormaz! - Attila
Gerçek liderler, insanların korkuyla değil sevgiyle gönüllü olarak takip ettiği rehberlerdir. - Brian Tracy
Liderliğin gerçek sınavlarından biri, acil olmadan önce bir problemi tanımasıdır. - Arnold H. Glasgow
Önemli işleri başarmak zor, yönetmek ise daha da zordur. - Friedrich Nietzsche
Başkalarını yönetmek isteyen insan, her şeyden önce kendisinin ustası olmalıdır. - Robert Burton
Bazıları yönetir, ama yönlendiremez. Diğerleri yönetemez, ama yönlendirir. Gerçek lider; kendini ve etrafını yönetebilen ve kitleleri yönlendirebilen ender bir kişiliğe sahiptir. - Benjamin West
Bir kişinin devlet adamı olabilmesi için her şeyden önce yöneteceği toplumla dost olması, dostluk kurması gerekir. - Atatürk
Arslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri karşısındakilere aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek gibi olur. - Yusuf Has Hacib
Yönetici ya da lider olarak geçmişten ders almalı; ama geçmişte yaşamamalısınız. Gelecek için plan yapmalı; ama gelecekte yaşamamalısınız. - Ken Blanchard
Koç olarak veya liderliğin herhangi bir pozisyonunda uzun vadeli başarı yakalamak için bir şekilde takıntılı olmalısınız. - Pat Riley
Her sistem, kendine uygun lideri üretir. - Roger Garaudy
Sürüyü uçuran ve diğerlerinin sürüye katılmasını sağlayan yaban ördeği değil, uçuşudur. - Çin Atasözü
Emretmeden yönetebiliyorsanız lidersiniz demektir. - Lao Tzu
Bir lider, ulusunu savaşa göndermeden önce tereddüt etmiyorsa, liderlik yeteneği yoktur. - Golda Meir
Bir lider başkalarına yapmak istemedikleri şeyleri yaptırıp bundan hoşlanmalarını sağlama yeteneğine sahip kişidir. - Harry Truman
En iyi liderler, kendilerini izleyen kişilere varlığını hissettirmeyenlerdir. Öyle ki, görev yerine getirildiğinde, o kişiler "bunu kendi başımıza yaptık" derler. - Lao Tzu
Hiç kimse kalabalığa arkasını dönmeden orkestrayı yönetemez. - Thomas Jefferson
Gerçekten büyük insan odur ki, ne yönetir ne de yönetilir. - Halil Cibran
Büyük liderler insanlarıyla bağlantı kurmanın ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmanın yollarını bulur. - Steven J. Stowell
Lider, yalnız gösterileni değil, özellikle gösterilmeyeni görebilene derler. - M.C.Forbes
Arkadan önderlik edin. Bırakın diğerleri önde olduklarını sansınlar. - Nelson Mandela
İdare etmek dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen yanlış olmaya kimse cesaret edemez. - Konfüçyus
Bir koyun tarafından komuta edilen aslan ordusundan korkmam; ama bir aslan tarafından komuta edilen koyun ordusundan korkarım. - Büyük İskender
En iyi yönetici, yaptırmak istediği işi yapacak iyi adamları bulan ve onlar bunu yaparken işlerine karışmayarak kendi sorumluluklarını bilmelerini sağlayan kişidir. - Theodore Roosevelt
Dünya üzerinde en güçlü silah, ateşlenmiş insan ruhudur. - Marshall Foch
Bir lider, umut satıcısıdır. - Napoleon Bonaparte
Yönetim sistem içinde çalışır, liderler sistem üzerinde çalışır. - Stephen R. Covey
Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz. - Hz.Ali (r.a.)
Dünün yöntemlerini bugünün dünyasında kullanmakta ısrar eden kişi, yarının işinde olmayacaktır. - John C. Maxwell
Bir lider, bir çoban gibidir. Sürüsünü uçuruma doğru yürütmemelidir. - Nelson Mandela
Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir. - Şeyh Edebali
Kendinde akıl olmayanı, akılla yönetemezsin. - Arthur Schopenhauer
Bir lider, bir millet; bir usta ve milyonlarca köle demektir. - Albert Camus
Vizyonsuz bir lider, üzeri adressiz pullu bir mektuba benzer; hiçbir zaman bir hedefe ulaşamaz. - Mehmet Murat İldan
Buyruğu altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymayan insan, büyük bir lider olamaz. - W. A. Nonce
Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin, önüne sonsuz engeller de yığacaklardır; kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin. - Atatürk
Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. Emirlerini birçok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü onu hiç terk etmez. - Lao Tzu
Eylemleriniz başkalarını daha fazlasını hayal etmeye, daha fazla öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa mükemmel bir lidersinizdir. - Dolly Parton
İtaat etmeyi öğrenemeyen iyi bir kumandan olamaz. - Aristoteles
At üzerinde komik göründüğünüzü düşünüyorsanız, bir süvari alayına liderlik yapamazsınız. - John Peers
Sürü tersine dönünce, uyuz keçi lider olur. - İrlanda Atasözü
Askeri lider olunmaz, doğulur. İyi bir lider olabilmek için, karakterinizde insanların sizi takip etmesine sebep olacak şeyler olmalı. - Jimmy Johnson
Liderlik bir kişinin vizyonunu yükseklere çıkarmak, bir kişinin performansını daha yüksek standartlara yükseltmek, kişiliğini normal sınırlarının ötesinde geliştirmektir. - Peter Drucker
İnsanlar her biri ayrı ses çıkartan enstrümanlara benzerler, lider; orkestra şefi gibi, bu topluluktan gürültü değil, melodi çıkaran kişidir. - Anonim
Liderin ilk görevi gerçekliği tanımlamaktır. Liderin son görevi teşekkür etmektir. İkisinin arasında, lider bir hizmetkardır. - Max De Pree
Liderlik sanatı kitlelerin dikkatini tek bir düşmana odaklamaya ve hiçbir şeyin bu dikkati dağıtmamasını sağlamaya bağlıdır. - Adolf Hitler
Liderlik insanların yapılması gerekeni yapmak istemelerini sağlamaktır. Yöneticiler iter. Liderler ise çeker. Yöneticiler emir verir. Liderler iletişim kurar. - Warren Bennis
En iyi yönetim, en az yönetendir. - Henry D. Thoreau
Geçmişte bir lider, bir patrondu. Bugünün liderleri, insanlarıyla arkadaş olmalıdır. Artık onları yalnızca mevkii gücü baz alınarak yönetilemez. - Ken Blanchard
Önderler nazik olurlarsa; halkları saygısızlığa cesaret edemez, önderler adil olurlarsa halkları serkeşliğe cesaret edemez, önderler güvenilir olurlarsa halkları yalancılığa cesaret edemez. - Konfüçyüs
Vahşiler dışında, bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir. - Voltaire
En iyi lider varlığı belli olmayandır; işi bittiği, amacına vardığında, diyecekler ki; biz bunu kendimiz yaptık. - Konfüçyüs
Kaptanın, karşılaştığı fırtınalara değil, gemiyi limana getirip getirmediğine bakılır. - William McFee
Liderlik pozisyon değil, aksiyondur. - John Adair
En büyük fetih mücadele etmeden kazanılır. En başarılı yönetici emretmeden yönetir. - Lao Tzu
En iyi liderler, kişiliklerinde güçlü bir kalıplanmamışlık özelliği bulunan yöneticilerden çıkar, yeniliğe direneceklerine onun sembolü olurlar. - Ogilvy
Rekabetçi ruhu olmayan lider zayıftır ve en ufak sorun karşısında kolaylıkla pes eder. - Attila
Gerçek bir lider mutabakat arayan değil, mutabakatı şekillendirendir. - Martin Luther King
Yönetici dediğin karar veren kişidir. Kimi zamanlar doğru karar verebilir ama mühim olan her zaman karar vermesidir. - John Patterson
Başarılı liderler doğru zamanda, doğru amaçla, doğru hareketi yaparlar. - John Maxwell
Çocuk, boyun eğmek kadar lider olmak için de eğitilmelidir. - John Dewey
Yönetmek, insanlara yapılması gerekeni yaptırmaktır. Liderlik insanların yapılması gerekeni yapmak istemelerini sağlamaktır. Yöneticiler iter. Liderler ise çeker. Yöneticiler emir verir. Liderler iletişim kurar. - Warren Bennis
Kıyamet gününde insanların Allah Teâlâ'ya en sevgili olanı ve O'na en yakın yerde bulunanı adaletli devlet başkanıdır - Hz. Muhammed
Liderliğin ilk koşulu güzel konuşmaktır. Dilinizi doğru konuşamıyorsanız peşinizden kimse gelmez. - Sam Walton
Toplumsal gelişmenin de, çürümenin de temelinde, yöneticilerin tavırları yatar. - Atatürk
Korkak bir lider en tehlikeli insandır. - Stephen King
Büyük liderler tartışmayı, çekişmeyi basitleştiren ve herkesin anlayabileceği bir çözüm sunmaktan şüphelenen harika basitleştiricilerdir. - Colin Powell
Yöneticiler duygularıyla davranmamalı, her zaman mantık yolunu seçmelidirler. - Napolyon
Fazla zeki ve çalışkan değildi; fakat kentinden daha zeki ve çalışkan insanları çalıştırmayı bilirdi. - Andrew Carnegie
Liderlik sizin yapmak istediğiniz işi, başkasına, o kişi istediği için yaptırabilme sanatıdır. - Dwight D. Eisenhower
Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur. - Hz. Ebubekir (r.a.)
Her şeyi kendisi yapmak isteyen veya bunu yaptığı için bütün takdiri kendisinde toplamak isteyen hiç kimseden büyük lider olmaz. - Andrew Carnegie
Tarih, yönetici sınıflarının adlarını ölümsüzler listesine yazdırmak için yaptığı fetihlerin kaydıdır. - Zygmunt Bauman
Büyük şeyler yapmak zordur; ama büyük şeyler emretmek daha da zordur. - Friedrich Nietzsche
Etkili liderlik, grup içindeki problemler kadar, görevle ilgili problemleri de çözer. - C. E. Bingaman
Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. - Alexandre Dumas
Lider sabırla öğretir. Sabırsız yönetici lider değildir. - Aguayo
Toplumsal önderlerin nitelikleri rüzgardır, sıradan insanların nitelikleri ottur, otlar rüzgar önünde eğilir. - Konfüçyus
Gerçek liderler, takipçiler yaratmaz, daha çok lider yaratır. - Tom Peters
İyi bir yönetici sıradan insanları sıra dışı işler yapar hale getirir. - Peter F. Drucker
Liderin yapabileceği işlerden biri, insanları gerçekten nelerin motive ettiğini bulmak ve bunlardan yararlanarak, bireylerin ve grupların zorlu hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. - Robert Hargrove
Yöneticiler sürdürür; liderler değiştirir. - Peter Drucker
Kan, zahmet, gözyaşı ve ter vaat eden liderler güvenlik ve güzel zamanlar vaat eden liderlere göre daha çok takipçi kazanırlar.Sıkışma olduğunda insanlar cesur olur. - George Orwell
Orkestrayı yönetmek isteyen, sırtını kalabalığa dönmelidir. - James Crook
Liderlik çok kere ayağa kalkıp ne düşündüğünü söyleyebilene nasip olmaktadır. - Dale Carnegie
Bey adil olmalıdır. Ey hâkim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın. - Yusuf Has Hacib
Eğer eylemleriniz diğerlerini daha çok hayal kurmaya, daha çok öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa, siz bir lidersiniz demektir. - John Quincy Adams
Etkileyici olmak için bir lider kendinden emin ve güvenilir ve aynı zamanda açık, anlayışlı olmalıdır.
İyi yöneticiler astlarıyla sorunları konuşmaz; bunun yerine onların kendi sorunlarını dile getirmelerine imkan verirler. - Peter F. Drucker
İnsanlara gemi yaptırmanın yolu onlara marangozluk öğretip görev ve programlar vermek değil, engin denizlerin özlemini aşılamaktır. - Antoine de Saint-Exupéry
İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız, onlarla birlikte yürüyün. - Lao Tzu
Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya layıktır. - Marcus Tullius Cicero
Başkalarına hizmet etmemiş olan, diğerlerine hükmedemez. - John Florian
Lider; en ulu ağaca tırmanan, tüm durumu gözden geçiren ve yanlış ormandayız diye bağıran adamdır. - Stephen Covey
Öncülük ettiğinizi düşünüyorsanız ve arkanızı döndüğünüzde kimsenin takip etmediğini görüyorsanız o zaman sadece yürüyüşe çıkmışsınızdır. - Benjamin Hooks
Kendini yönetirsen, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. - Platon
En iyi lider, en iyi umut taciridir. - Napoleon Bonaparte
İnsanları yönetmezsiniz, işleri yönetirsiniz. İnsanlara liderlik edersiniz. - Grace Hopper
İyi bir lider, başarısızlığın payından kendi hissesine düşenden biraz fazlasını ve başarıdan hissesine düşenden de biraz azını kendisine ayırır. - Arnold Glashow
Esas meselenin; liderlerin halkın bilmeleri gereken şeyleri onlara söylemeleri gerekirken, onları memnun edecek şeyler söylediklerini göreceksiniz. - Demosthenes
Kendine usta diyebilmen için; önce ustanı geçeceksin, sonra seni geçecek bir öğrenci yetiştireceksin. - Japon Atasözü
Gerçek sevinç, başka birine fayda sağlayacak bir yolda, ona ilham ve cesaret verip öncülük ettiğinizde yaşanır. - Zig Ziglar
Fatihler şansa inanmaz. - Nietzsche
Bir liderin büyüklüğü; inançlarının derinliği, heveslerinin yüksekliği, görüşlerinin genişliği ve sevgisinin menzili ile ölçülür. - D. N. Jackson

İlgi Çeken Sayfalar :