×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Said Nursi Sözleri


Bu sayfada Said Nursi sözleri bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları, her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.
Marîz bir asrın hasta bir unsurun alîl bir uzvun reçetesi; ittiba'-ı Kur'andır.
Pirenin midesini tanzim eden Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.
Herşeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir göz ise maneviyatta kördür.
Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek Hakka bir nevi haksızlıktır.
Eğer Şarkta Hulusi Bey ve Mehmed Kayalar olmasaydı ben Şarka gitmeye mecbur olurdum.
Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil cehennem dahi lüzumsuz değil.
Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir göz ise maneviyatta kördür.
Bugün mahlûkatın bayramıdır.
Deli adama 'iyisin iyisin' denilse iyileşmesi iyi adama 'fenasın fenasın' denilse fenalaşması nâdir değildir.
Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada islamın sadası olacaktır!
Maddiyyunluk manevî taundur ki beşere şu müdhiş sıtmayı tutturdu gazab-ı İlahîye çarptırdı. Telkin ve tenkid kabiliyeti tevessü' ettikçe o taun da tevessü' eder.
Bîçare hakikatlar kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
Kardeşim Mehmed! Nur'un (manevi) Kuvveti Şarktadır Nur'un Kuvveti Diyarbakır'dadır Nurun Kuvveti Sendedir!
İslâmiyet güneş gibidir üflemekle sönmez. Gündüz gibidir; göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar.
Hayat kesrette bir çeşit tecelli-i vahdettir. Onun için ittihada sevkeder. Hayat bir şeyi her şeye mâlik eder.
Hıristiyanlığın malı olmayan mehasin-i medeniyeti ona mal etmek ve İslâmiyetin düşmanı olan tedenniyi ona dost göstermek feleğin ters dönmesine delildir.
Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor; rumuzu tavazzuh ediyor. Nur nâr göründüğü gibi; bazan şiddet-i belâgat dahi mübalağa görünür.
Doğuyu ayağa kaldıracak din ve kalbdir. Enbiyanın ekseri Şarkta ve hükemanın ağlebi Garpta gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalbdir akıl ve felsefe değil.
Madem Dünya bâki değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır; senin bedeline 'Yahu bu da geçer' kalbime geldi.
Azametli bahtsız bir kıt'anın şanlı tali'siz bir devletin değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.
Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet aklı Kur'an ve İmandır.
Bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyarı elinden alınmaz.
Eğer Namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider.
Cesed-i insan; havaya suya gıdaya muhtaç olduğu gibi ruh-u insan da namaza muhtaçtır.
İsraf sefahatin sefahat sefaletin kapısıdır.
Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek doğru değil.
Bugün bu Nevruz bayramından bu köpeğin bile bir hissesi vardır. Bahar mahlûkatın bayramıdır. Biz de onların bayramına iştirak edelim.
Madem Allah var elbette ahiret vardır.
Çaresi bulunan şeyde acze çaresi bulunmayan şeyde ceza'a iltica etmemek gerektir.
Tertib-i mukaddematta tefviz tembelliktir; terettüb-ü neticede tevekküldür.
Dünyadaki her lezzetli şeyin en a'lası cennette bulunur.
Sıkıntı sefahetin muallimidir. Ye's dalalet-i fikrin; zulmet-i kalb ruh sıkıntısının menba'ıdır.
Evet insan hüsn-ü zanna memurdur. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir.
Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır.
Sivrisineğin gözünü halkeden Güneş'i dahi o halketmiştir.
Bizler muhabbet fedaileriyiz husûmete vaktimiz yoktur.
Adem-i kabul kabul-ü ademle iltibas olunur. Adem-i kabul; adem-i delil-i sübut onun delilidir. Kabul-ü adem delil-i adem ister. Biri şek biri inkârdır.
Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır.
Kur'an-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır cin ve inse mürşiddir ehl-i kemale rehberdir ehl-i hakikata muallimdir.
Tabiat bir sanat-ı İlahiye'dir sani' olmaz.
Resimli Sözler :
Benzer Sayfalar :
Hakkımızda | Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | İletişim