×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Sahabe Sözleri


Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i hayatında, Müslüman olarak görüp ve Müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara sahabe deniliyor. Aynı zamanda sahabeler peyfamber efendimize iman edip, onun meclislerinde bulunmuş ve ondan sözler aktarmış kişiler olarak bilinmektedirler. Aynı şekilde Ashab adıyla da bilinmektedirler. İslam literatüründe bir saygı ifadesi olarak Eshâb-ı Kirâm şeklinde anılırlar. Bu anlayışın tüm İslam toplumlarında paylaşılmadığını, Şiî-Alevî topluluklarında Sünnilik'teki gibi mutlak saygı gören bir sahabe anlayışı bulunmadığını kaydetmek gerekir; örneğin ilk dört halife ve Muaviye gibi Sünnilik'te saygı gören ve hatta kutsanan bazı kişiler Ehli beytin haklarını gasp eden ve onlara zulmeden kişiler olarak görülürler ve Şiî-Alevî topluluklarda nefret (teberra) ile anılırlar. Bu duygu; Ali ile savaşan Aişe binti Ebubekir, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Muaviye bin Ebu Süfyan, Amr bin As için de geçerlidir. Bu sayfada sahabe sözlerini bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.

Geçmişten ibret alın da hayra çalışın. - Hz. Osman (r.a.)

Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha fenadır. - Hz. Ali (r.a.)

Acelenin meyvesi yanlışlıktır. - Hz. Ali (r.a.)

Hayır işlerinde acele edin, çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Birinin aleyhinde söylenen sözü dinleyen, o sözü söyleyen gibidir. - Hz. Ali (r.a.)

Gizli bir takım kötülük ve ayıplarınız bulunduğu gibi, başkalarından sakladığınız bir takım ibadetleriniz de olsun. - Zübeyr Bin Avvam

Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. - Hz. Ali (r.a)

Ya bela ve musibetlere sabredersin yahut nedamet (pişmanlık) edersin. - Hz. Osman (r.a.)

Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür. - Hz. Ali (r.a.)

Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Sizin kadını ve içkiyi sevdiğiniz kadar; ölümü ve şehitliği seven bir orduyla geldim karşınıza. - Halid bin Velid

Kendine yakıştırdığını sana yakıştırmayan dostta, hayır yoktur. - Hz. Ali (r.a.)

Biliniz ki Allah kiminle beraberse o hiçbir şeyden korkmaz. Allah kime gazap etmişse onun affını isteyeceği başka kimse yoktur. - Hz. Osman (r.a.)

Resûlullah'ın hiçbir Eshâbı, rahat yatağında ölmedi. Ya savaş meydanlarında veya uzak beldelerde Din-i İslâmı yayarken garib olarak şehid oldu. - Halid bin Velid

Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. - Hz. Ali (r.a.)

Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır. - Hz. Ali (r.a.)

Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Doğru alın, doğru verin. - Hz. Osman (r.a.)

Güleryüz göstermek, cömertlik yerine geçer. - Hz. Ali (r.a.)

İyilere dost ol, kötülerden emin olursun. - Hz. Osman (r.a.)

İnsanın kelamı, aklının terazisidir. - Hz. Ali (r.a.)

Sabredin, her şeyin başı sabırdır. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Kalbin aydınlığı, helal yemekle olur. - Hz. Ali (r.a.)

Kalp gaflette bulunduğu sürece, kulağın dinlemesi bir fayda sağlamaz. - Hz. Ali (r.a.)

İlim azaldığı zaman zulüm ve işkence; Peygamber, sahabe ve tabiin izleri azaldığında ise kişisel arzular ortaya çıkar. - Enes bin Mâlik

Çok konuşan yöneticiden ziyade çok iş gören yöneticiye muhtaçsınız. - Hz. Osman (r.a.)

Doğru her zaman yüce, yalancı her zaman aşağı ve cücedir. - Hz. Ali (r.a.)

Mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü nispetindedir. - Hz. Osman (r.a.)

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma. - Hz. Ali (r.a.)

İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. - Hz. Ali (r.a.)

Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir. - Hz. Ali (r.a.)

Düşene sevinme. Zamanın "sana" ne sakladığını bilemezsin. - Hz. Ali (r.a.)

Gözü haramdan korumak en güzel şehvet perdesidir. - Hz. Osman (r.a.)

Zengin, bilgisi çok olan insandır. - Hz. Ali (r.a.)

Bir kimse İbrahim en-Nehai'nin sözünü Ömer b. Hattab'ın sözüne tercih ederse, bundan dolayı tevbe etmesi gerekir. Peki ya İbrahim en-Nehai ve benzerlerinin sözünü, Resulullah'ın sözüne tercih ederse, ne demeli? - Enes bin Mâlik

Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın. - Hz. Ali (r.a.)

Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven. - Hz. Ali (r.a.)

Öldükten sonra dirilecek insanların hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirene, cehennemdeki ıstırabı bilerek günah işleyene hayret ederim. - Hz. Osman (r.a.)

Dört şeyi dört yere bırakın: Uyumayı kabre, rahatı sırat köprüsüne, övünmeyi mizana, arzu ve istekleri cennete. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Dilini tutan selamete erer. - Hz. Ali (r.a.)

Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır. - Hz. Ali (r.a.)

Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Ey düşmanlarım! Sizin yaşamı sevdiğiniz kadar ölmeyi seven bir ordu ile geliyorum. - Halid Bin Velid

Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. - Hz. Ali (r.a.)

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali (r.a.)

İnsan, ahiretteki evini ölmeden önce dünyada yapar. - Hz. Ali (r.a.)

Şükür, nimetlerin süsüdür. - Hz. Ali (r.a)

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. - Hz. Ali (r.a.)

Nefsini ıslah et ki halk da sana bağlanmış olsun. - Hz. Ebubekir (r.a.)

İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, oysa ilim seni korur. - Hz. Ali (r.a.)

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Bağışlamak, büyüklüğün şanındandır. - Hz. Ali (r.a.)

Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir. - Hz. Ali (r.a.)

Ebu Hureyre (r.a.)'dan riveyetle peygamber efendimiz sav; "Dua ettiğiniz zaman kabul olunacağına inanarak duâ edin. Bilmiş olunuz ki, gafletle yapılan duaları Allah kabul etmez." buyurmuştur.

Harama düşmek korkusundan yetmiş çeşit helali terk ederdim. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Başkasının sırrına ermek isteyen hırsızdır. - Hz. Ali (r.a.)

Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiş demektir. - Hz. Ali (r.a.)

Müminin tebessümü yüzünde, hüznü kalbindedir. - Hz. Ali (r.a.)

Yaptığı günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. - Hz. Ali (r.a.)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır koşuşsun ya da sussun."

Ölüme, kudretinizin yettiği en hayırlı amellerle hazırlanın. - Hz. Osman (r.a.)

Kabre hazırlıksız giren, denize kayıksız açılmış gibidir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Dilenmek, insanoğlunun yüzünde siyah bir lekedir. Verileni reddeden kimse, verenin gözünde büyür ve ona karşı makamını korur. - Selman-i Farisi (r.a.)

Kişi nefsini ihmal etse de, fakirlik canına tak dese de, gönül tokluğu onu başkalarına muhtaç olmaktan vareste kılar kendisini de güzelleştirir - Hz. Osman (r.a.)

Doğruluk, emanet, yalancılık hıyanettir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Dostluğu öldüren en tehlikeli silah itimatsızlıktır. - Hz. Ali (r.a.)

Bilgiyle dirilenler ölmez. Hz. Ali (r.a.)

Gençlik günlerini düşünmek, hasrettir. - Hz. Ali (r.a.)

Kimseden vefa görmesem de vefa göstermeye devam edeceğim. - Hz. Ali (r.a.)

Parçalayıcı ve yiyici yırtıcı hayvan, zalim ve zorba bir validen iyidir. - Hz. Ali (r.a.)

Kendisine hayrı olmayan kimsenin başkasına hayrı olmaz. İnsan kendisi için hayır işlemez, kendisine iyilik yapmazsa insanlar da ona hayır ve iyilik yapmaz. - Enes bin Mâlik

Kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur. - Hz. Ali (r.a.)

Hayra niyet edince acele etki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın. - Hz. Ali (r.a.)

Her gecenin bir gündüzü vardır. Hz. Ali (r.a.)

İnsanların sözü hem alınır hem de reddedilir. Ancak şu kabrin sahibi Muhammed (s.a.v.)'in sözü başka... O reddedilmez. - Enes bin Mâlik

İktisat, az şeyi çoğaltır, israf, çok şeyi azaltır. - Hz. Ali (r.a)

Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

En güzel cömertlik, imkanlar kısıtlıyken yapılanlardır. - Hz. Ali (r.a.)

Ey insanlar! Kumar aletlerinden sakınınız. Kimsenin görmediği, vakıf olamadığı işlerinizde Allah'a muhalefetten sakınınız. - Hz. Osman (r.a.)

Bilge insan çalışmasına, bilgisiz de boş hayallerine güvenir. - Hz. Ali (r.a.)

Sabredin, yoksa pişman olursunuz. - Hz. Osman (r.a.)

Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selâm verir. - Ebû Hureyre

Doğru söz söyleyenin delili kuvvetli olur. - Hz. Ali (r.a.)

Kişinin sözü, aklını ve faziletini gösterir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Senden soruluncaya kadar susman, susturuluncaya kadar söylemenden hayırlıdır. - Hz. Ali (r.a.)

Küçük çocukları kazanca zorlamayın. Eğer onları kazanca zorlarsanız hırsızlık yaparlar. Elinde bir sanatı olmayan cariyeleri de kazanca zorlamayın. Eğer onları kazanca zorlarsanız zina yaparak istediğiniz parayı getirmeye mecbur olurlar. Namus ve şerefinizi koruyun ki, Allah da sizin namus ve şerefinizi korusun. Yiyeceklerinizin helal ve temiz olmasına dikkat edin. - Hz. Osman (r.a.)

Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Evinde ekmek olmadığı halde kınından sıyrılmış kılıcıyla başkaldırmayan adama şaşarım. - Ebuzer el-Gifari

Akrabalar arasındaki düşmanlık ormana düşen ateşten farksızdır. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olsa, ahiret günü kaderden hesaba çekilir. - Hz. Aişe (r.a.)

Vücudumda yaralanmamış yer yok. Gel gör ki, savaş meydanlarında yenilgi yüzü görmeyen Halid, yatağında ölüyor. (Ayağa kalkar ve kılıcı üzerine doğrulur şöyle der:) Erkekler kılıçları üzerinde ölürler. - Halid bin Velid

Kim yalanı ve onunla ameli terk etmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. - Ebu Hureyre

Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Maiyetinle konuş ki faydalı malumat edinesin. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Konuşun da tanışın, çünkü insan dilinin altında gizlidir. Hz. Ali (r.a.)

Sadakayı layık olana ver ki, o da hayır görsün. - Hz. Ali (r.a.)

Penceresi kadar düşer bir eve ayın ışığı. - Ubeydullah Ahrar

Dünyayı terk eden Allah'ın sevgilisi olur. - Hz. Osman (r.a.)

Dünyanın kasaveti kalbin zulmeti, ahiret tasası kalbin nurudur. - Hz. Osman (r.a.)

İlmin fazileti uygulanmasındadır. - Hz. Ali (r.a.)

Akraba düşmanlığı, akrep sokmasından beterdir. - Hz. Ali (r.a.)

Ben terazi değilim ki yanılma ve hatadan uzak olayım. - Hz. Osman (r.a.)

Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Zulüm, ahde riayetsizlik ve hile denilen üç kötü haslet kimde varsa zararları yine kendisine dokunur. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Bir zorlukla karşılaştığında sabret. Çünkü hiçbir güçlük yoktur ki arkasından kolaylık gelmesin. - Hz. Osman (r.a.)

İhtiyarlığın, ölüm habercindir. Hz. Ali (r.a.)

Kalpler, kaplara benzer. Hayırlı olanı, hayırla dolu olanıdır. - Hz. Ali (r.a.)

Cenâb-ı Hakk dünyayı nasıl yokluğa mahkûm ettiyse, siz de onu bir tarafa atın. - Hz. Osman (r.a.)

Düşmanlık, kalbi meşgul eder. - Hz. Ali (r.a.)

Her şeyin bir belası vardır ve iyiliğin belası da kötü arkadaştır. Hz. Ali (r.a.)

Helalin hesabı, haramın da azabı vardır. - Hz. Ali (r.a)

Şayet ben Allah'a ve resulüne karşı gelirsem, bana itaat etmeyiniz. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Adil ol, kudretin sürekli olsun. - Hz. Ali (r.a.)

Seni anlamaktan aciz olduğunu anlamak, gerçekten seni anlamak demektir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Zamanı kıyaslamayan, kaderleri tanıyamaz; gelecek günlerin neler vadettiğini de bilemez. - Hz. Osman (r.a.)

Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terk etmektir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Güzel edep ve şüpheden sakınma o kadar güzeldir ki, bunların bir üçüncüsü yoktur. - Hz. Osman (r.a.)

Affetmekten utanmayın. Cezalandırmakta da acele etmeyin. - Hz. Ali (r.a.)

İlim fazla mesele bilmek ve sormak değildir. Ancak ilmin belirgin bir vasfı vardır ki, o da aldatıcı dünyadan uzaklaşarak ebedilik yurduna dönüşü sağlamasıdır. - Enes bin Mâlik

Yay gibi oluncaya kadar namaz kılsanız, kiriş gibi kalıncaya kadar oruç tutsanız, günahlara engel olan bir verânız olmadıkça Allah-ü Teâlâ kabul etmez. - Abdullah bin Ömer

Ebu Hureyre (r.a.)'den nakledilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Oruç, sadece yeme-içmeyi terk etmek de¤il, boş laf ve kötü sözden de uzak durmaktır. Şayet biri sana, kötü söz söyler ve kaba davranırsa 'ben oruçluyum ' de.

Eğer elimde imkân olsaydı, Kur'an-ı Kerim'i kısa aklıyla, kendi görüşüne göre tefsir edenin boynunu vururdum. - Enes bin Mâlik

Muhammed'e tapan bilsin ki o öldü. Allah'a tapan bilsin ki Allah ölmez. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Tövbe etmek elindeyken ümidini kesene şaşarım. - Hz. Ali (r.a.)

Alim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat alimler diridir. - Hz. Ali (r.a.)

İnsanlardan bir şey isteme ki, insanlar seni sevsin. Allah'tan iste ki, Allah seni sevsin. - Hz. Ebubekir

Çocuğun kalbi hiç ekilmemiş bir tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder. - Hz. Ali (r.a.)

Terbiyesizlikle kendisini düşüreni, soydan gelme asalet yükseltemez. - Hz. Ali (r.a.)

İlim öğrenmek isteyen kimsenin vakarlı ve Allah-u Teâlâ'dan korkması lazımdır. İlim çok rivayet etmek değildir. İlim bir nurdur. Allah-u Teâlâ bu nuru sevdiği mümin kullarının kalbine koyar. - Enes bin Mâlik

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Çabuk olun acele edin. Bir an evvel imanınızı kurtarın. Çünkü arkanızda alel acele bekleyen bir ecel var. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Değerli bir kişi de olsa bir kişinin söylediği her söze uyulur diye bir şey yoktur. - Enes bin Mâlik

Allah-u Teâlâ'dan kork. Allah-u Teâlâ'nın sana lütfettiği nuru günah işlemek suretiyle söndürme. - Enes bin Mâlik

Düşünün, sonra konuşun, yanılmalardan kurtulacaksınız. - Hz. Ali (r.a.)

Cahil ile sakın şaka etme! Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. - Hz. Ali (r.a.)

Ey insanlar! Sizden biriniz yolculuğa çıkmak istese, yolda işine yarayacak ve kendisini hedefine ulaştıracak kadar azık almaz mı? Evet alır. Âhiret yolculuğu, dünyada çıkmak istedi­ğiniz yolculuklardan daha uzundur. Öyle ise, bu yolculukta size yararlı olacak azık edinin. Bu yolculukta bize yarayacak azık nedir? - Ebuzer el-Gifari

Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Hiçbir süs edep kadar güzel değildir. - Hz. Ali (r.a.)

Cennet mutluluğunu bilerek istirahat edene ve Allah'ı bildiği halde başkasını zikredene hayret ederim. - Hz. Osman (r.a.)

Dünya için endişelenmek kalbi karartır, Ahiret için endişelenmek kalbi nurlandırır. - Hz. Osman (r.a.)

Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır. - Hz. Osman (r.a.)

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. - Hz. Ali (r.a.)

Bir devletin devam ve bekası, adaletle mümkün olur. - Hz. Ali (r.a.)

Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur. - Hz. Ali (r.a.)

Alim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür. - Hz. Ali (r.a.)

Allah nasip ettirmeyeceği bir şeyi hayal ettirmez. - Hz. Osman (r.a.)

İlim tükenmeyen hazine, akıl ise eskimeyen elbisedir. - Hz. Ali (r.a.)

Düşmana karşı cesaret göster. Korkaklık yanındakileri de korkak yapar. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Akıllı genç, cahil ihtiyardan hayırlıdır. - Hz. Ali (r.a.)

Ey insanlar, dünya sevgisinden sakının; zira dünya sevgisi her günahın başı, her belanın kapısı, her fitnenin yoldaşı, her musibetin de sebebidir. - Hz. Ali

Ebu Hureyre; "Mescide koşun! Allah Rasulünün mirasını dağıtıyorlar!" deyince, mescide koşanlar mescidde ilim halkalarından başka birşey bulamamıştı...

Çoğu sözler hamleden daha serttir. - Hz. Ali (r.a.)

Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir. - Hz. Ali (r.a.)

Sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Kim binerse kurtulur, kim de ondan geri kalırsa boğulur. - Enes bin Mâlik

Kanaat eden aziz, aç gözlülük yapan zelil olur. - Hz. Ali (r.a.)

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. - Hz. Ali (r.a.)

İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için. - Hz. Ali

Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. - Hz. Ali (r.a.)

Bildiği halde susmak, bilmediği halde konuşmak kadar çirkindir. - Hz. Ali (r.a.)

Haramı terk etmek, helali talep etmekten hayırlıdır. - Hz. Ebubekir (r.a.)

İnsan ne kadar dünya malı toplarsa o kadar dünyaya düşkün olur. - Eyüp Sultan

Cömertlik alışkanlıkların en üstünüdür. - Hz. Ali (r.a.)

Mü'minin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözlerinin yaş dökmesi, burun deliklerinin kabarması, Allah'ın rahmetine nâil oluşunun alâmetidir. - Selman-ı Farisi

Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun. - Hz. Ali (r.a.)

İnsanın rahat ve huzuru, diline sahip çıkması nispetindedir. - Hz. Ali (r.a.)

Şu dört özelliği taşıyan Allah'ın iyi kullarındandır: Tövbe edene sevinen, günahkarın bağışlanmasını dileyen, kötüye (ıslahı için) dua eden, iyiye yardımda bulunan. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Abdullah bin Abbas anlatıyor: Yahudiler, gök gürültüsünün ne olduğunu Muhammed'e sordular: 'Bulutlara müvekkel olan melektir. Beraberinde ateşten kamçılar var. Bununla bulutları Allah'ın dilediği yere sevk eder,' diye cevap verdi. Onlar tekrar sordular: 'Ya şu işitilen ses, o nedir?' 'Bu, bulutların istenen yere gitmeleri için onlara yapılan bir sevktir,' dedi.

Benzer Sayfalar :