GuzelBirSoz.com - Logo

Sahabe Sözleri | Sahabelerden Sözler - Tabiin Sözleri - Güzel Cümleler

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i hayatında, Müslüman olarak görüp ve Müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara sahabe deniliyor. Aynı zamanda sahabeler peyfamber efendimize iman edip, onun meclislerinde bulunmuş ve ondan sözler aktarmış kişiler olarak bilinmektedirler. Aynı şekilde Ashab adıyla da bilinmektedirler. İslam literatüründe bir saygı ifadesi olarak Eshâb-ı Kirâm şeklinde anılırlar. Bu anlayışın tüm İslam toplumlarında paylaşılmadığını, Şiî-Alevî topluluklarında Sünnilik'teki gibi mutlak saygı gören bir sahabe anlayışı bulunmadığını kaydetmek gerekir; örneğin ilk dört halife ve Muaviye gibi Sünnilik'te saygı gören ve hatta kutsanan bazı kişiler Ehli beytin haklarını gasp eden ve onlara zulmeden kişiler olarak görülürler ve Şiî-Alevî topluluklarda nefret (teberra) ile anılırlar. Bu duygu; Ali ile savaşan Aişe binti Ebubekir, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Muaviye bin Ebu Süfyan, Amr bin As için de geçerlidir. Bu sayfada sahabe sözlerini bulacaksınız.

Geçmişten ibret alın da hayra çalışın. - Hz. Osman (r.a.)

Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha fenadır. - Hz. Ali (r.a.)

Acelenin meyvesi yanlışlıktır. - Hz. Ali (r.a.)

Hayır işlerinde acele edin, çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Birinin aleyhinde söylenen sözü dinleyen, o sözü söyleyen gibidir. - Hz. Ali (r.a.)

Gizli bir takım kötülük ve ayıplarınız bulunduğu gibi, başkalarından sakladığınız bir takım ibadetleriniz de olsun. - Zübeyr Bin Avvam

Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. - Hz. Ali (r.a)

Ya bela ve musibetlere sabredersin yahut nedamet (pişmanlık) edersin. - Hz. Osman (r.a.)

Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür. - Hz. Ali (r.a.)

Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Sizin kadını ve içkiyi sevdiğiniz kadar; ölümü ve şehitliği seven bir orduyla geldim karşınıza. - Halid bin Velid

Kendine yakıştırdığını sana yakıştırmayan dostta, hayır yoktur. - Hz. Ali (r.a.)

Biliniz ki Allah kiminle beraberse o hiçbir şeyden korkmaz. Allah kime gazap etmişse onun affını isteyeceği başka kimse yoktur. - Hz. Osman (r.a.)

Resûlullah'ın hiçbir Eshâbı, rahat yatağında ölmedi. Ya savaş meydanlarında veya uzak beldelerde Din-i İslâmı yayarken garib olarak şehid oldu. - Halid bin Velid

Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. - Hz. Ali (r.a.)

Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır. - Hz. Ali (r.a.)

Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Doğru alın, doğru verin. - Hz. Osman (r.a.)

Güleryüz göstermek, cömertlik yerine geçer. - Hz. Ali (r.a.)

İyilere dost ol, kötülerden emin olursun. - Hz. Osman (r.a.)

İnsanın kelamı, aklının terazisidir. - Hz. Ali (r.a.)

Sabredin, her şeyin başı sabırdır. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Kalbin aydınlığı, helal yemekle olur. - Hz. Ali (r.a.)

Kalp gaflette bulunduğu sürece, kulağın dinlemesi bir fayda sağlamaz. - Hz. Ali (r.a.)

İlim azaldığı zaman zulüm ve işkence; Peygamber, sahabe ve tabiin izleri azaldığında ise kişisel arzular ortaya çıkar. - Enes bin Mâlik

Çok konuşan yöneticiden ziyade çok iş gören yöneticiye muhtaçsınız. - Hz. Osman (r.a.)

Doğru her zaman yüce, yalancı her zaman aşağı ve cücedir. - Hz. Ali (r.a.)

Mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü nispetindedir. - Hz. Osman (r.a.)

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma. - Hz. Ali (r.a.)

İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. - Hz. Ali (r.a.)

Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir. - Hz. Ali (r.a.)

Düşene sevinme. Zamanın "sana" ne sakladığını bilemezsin. - Hz. Ali (r.a.)

Gözü haramdan korumak en güzel şehvet perdesidir. - Hz. Osman (r.a.)

Zengin, bilgisi çok olan insandır. - Hz. Ali (r.a.)

Bir kimse İbrahim en-Nehai'nin sözünü Ömer b. Hattab'ın sözüne tercih ederse, bundan dolayı tevbe etmesi gerekir. Peki ya İbrahim en-Nehai ve benzerlerinin sözünü, Resulullah'ın sözüne tercih ederse, ne demeli? - Enes bin Mâlik

Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın. - Hz. Ali (r.a.)

Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven. - Hz. Ali (r.a.)

Öldükten sonra dirilecek insanların hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirene, cehennemdeki ıstırabı bilerek günah işleyene hayret ederim. - Hz. Osman (r.a.)

Dört şeyi dört yere bırakın: Uyumayı kabre, rahatı sırat köprüsüne, övünmeyi mizana, arzu ve istekleri cennete. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Dilini tutan selamete erer. - Hz. Ali (r.a.)

Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır. - Hz. Ali (r.a.)

Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Ey düşmanlarım! Sizin yaşamı sevdiğiniz kadar ölmeyi seven bir ordu ile geliyorum. - Halid Bin Velid

Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. - Hz. Ali (r.a.)

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali (r.a.)

İnsan, ahiretteki evini ölmeden önce dünyada yapar. - Hz. Ali (r.a.)

Şükür, nimetlerin süsüdür. - Hz. Ali (r.a)

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. - Hz. Ali (r.a.)

Nefsini ıslah et ki halk da sana bağlanmış olsun. - Hz. Ebubekir (r.a.)

İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, oysa ilim seni korur. - Hz. Ali (r.a.)

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Bağışlamak, büyüklüğün şanındandır. - Hz. Ali (r.a.)

Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir. - Hz. Ali (r.a.)

Ebu Hureyre (r.a.)'dan riveyetle peygamber efendimiz sav; "Dua ettiğiniz zaman kabul olunacağına inanarak duâ edin. Bilmiş olunuz ki, gafletle yapılan duaları Allah kabul etmez." buyurmuştur.

Harama düşmek korkusundan yetmiş çeşit helali terk ederdim. - Hz. Ebubekir (r.a.)

Başkasının sırrına ermek isteyen hırsızdır. - Hz. Ali (r.a.)

Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiş demektir. - Hz. Ali (r.a.)

Müminin tebessümü yüzünde, hüznü kalbindedir. - Hz. Ali (r.a.)

Yaptığı günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. - Hz. Ali (r.a.)