×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Sadaka ile ilgili sözler


Bu sayfada sadaka ile ilgili sözler bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.

Ahzab Suresi, 24. ayet: Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafaatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Bakara Suresi, 280. ayet: Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar süre (verin). (Borcu) Sadaka olarak bağışlamanız ise, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.

Sadaka, bedeni ibadetlerden ve nafile ibadetlerden üstündür. - S. Ahmed Rufai

Benim sadaka verme ihtiyacımın, sadakamı alan kişinin ihtiyacından daima çok daha fazla olacağını bir mü'min olarak asla unutmamalıyım. - Nouman Ali Khan

Bakara Suresi, 271. ayet: Sadakaları açıkta verirseniz ne iyi; fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. O, günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. - Peygamber Efendimiz (s.a.v)

Güne başlarken sadaka vermek, felaketleri önler. - Deylemi

Sadaka, yetmiş şerrin kapısını kapatır. Hadis-i Şerif

Sadakaların en faziletlisi, iki kişinin arasını düzeltmektir. Arzularına kesinlikle bir sınır koymamak, bütün insanlarda ortak olan bir hatadır. - Nicola Machiavelli

Sadakat mesafelerle ölçülür.

Sadaka,malı eksiltmez... Allah, affeden kulun şerefini yükseltir. Allah için tevazu gösterenin derecesini artırır.

Namaz kılan bir toplumun psikolojiye, zekât veren bir toplumun da sosyolojiye ihtiyacı yoktur. - Ümit Meriç

Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin. - Deylemi

İnsanın helalinden giydiği kendi eski elbisesi, başkalarından gelen sadaka elbiseden daha güzel ve iyidir. - İbrahim Havvas

Allah'ın işine bak! Yoldaki taşı kaldırınca sadaka sayıyor. Bir de gönüllerdekini kaldırsak, kim bilir ne sayar... - Mehmet Deveci

Emanete sadakat, rızkı; hıyanette fakirliği celp eder.

İlmi olan kimse ilminden, malı olan kimse de malından sadaka versin. - Hz. Muhammed

Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur! - İbni Mace

Binitine binerken birine yardım etmen, onu üzerine bindirmen veya yükünü onun üzerine yüklerken yardım etmen, bir sadakadır. - Hadis-i Şerif

Sırf Allah rızası için sadaka verene, kıyamette Allahü teâlâ, "Ey kulum, sen benim rızamı gözettin, ben de seni hakir etmem ve vücudunu Cehenneme haram kılarım. Haydi, Cennete istediğin kapıdan gir" buyurur. - Deylemi

Kardeşinin yüzüne gülümsemen senin için sadakadır, iyilikle emretmen, kötülükten vazgeçjmien sadakadır. Bir kimseye yolunu kaybettiği yerde yol göstermen sadakadır, gözü görmeyene kılavuzluk yapman sadakadır. Yoldaki taşı, dikeni ve kemiği kaldırman senin için sadakadır, kendi kovandan kardeşinin kovasına boşaltman sadakadır. - Hz. Muhammed

İsteyiciyi boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz. - Hz.İsa

Allah faizi, bereketini gidererek hep azaltır; sadakaları ise bereketlendirip arttırır. - Bakara Suresi, 276. Ayet

İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur.Taberani

Oğlum, bir hata işlediğinde hemen akabinde sadaka ver. - Lokman hekim

Sadakada nezaket, yapılan iyiliğin ruhunu teşkil eder. - Sully Prodhomme

Tevbe Suresi, 75. ayet: Onlardan kimi de: "Andolsun, eğer bize bol ihsanından verirse gerçekten sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız" diye Allah'a ahdetmiştir.

Malın bekçisi sadakadır. - Atasözü

Sadaka 70 çeşit belayı önler. Bunların en hafifi cüzzam ve barastır. - Hatib

Yanı başındaki kardeşinden bir tebessümü bile esirgiyor olduktan sonra, dünyanın öbür ucuna sadaka götürüyor olmak kurtarır mı seni, bizi... - Nureddin Yıldız

Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!" demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. - MUNÂFİKÛN Suresi, 10-11. Ayetler

Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse, o elbiseden o fakir üzerinde bir yama kaldığı müddetçe elbiseyi giydiren, Allah Teala'nın himayesindedir. - Hadis-i Şerif

Bir hurma tanesi de olsa, sadaka olarak verin; çünkü o, az da olsa açlığı dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder. - İbni Mübarek

Az da olsa sadaka verin. Parayı saklayıp vermeyene, Allah da ihsanını keser. - Hadis-i Şerif

Az sadaka çok belâyı def eder. - Atasözü

Sadakayı lâyık olana ver ki, o da hayır görsün. - Hz.Ali

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır. Ömer bin Abdülaziz

Her iyilik, bir sadakadır. - Hz. Muhammed

Namaza gitmek üzere attığın her adım bir sadakadır. Hadisi Şerif

Tevbe Suresi, 103. ayet: Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizlemiş, arındırmış olursun. Onlara dua et. Doğrusu, senin duan, onlar için 'bir sükûnet ve huzurdur.' Allah işitendir, bilendir.

Sade insanlar Allah'ı, güneşin harareti ve bir çiçeğin kokusu kadar tabiî olarak hissederler.

Tevbe Suresi, 79. ayet: Sadakalar konusunda, mü'minlerden ek bağışlarda bulunanlarla emeklerinden (cehdlerinden) başkasını bulamayanları yadırgayarak bunlarla alay edenler; Allah (asıl) onları alay konusu kılmıştır ve onlar için acı bir azap vardır.

Akrabasından muhtaç kimse varken başkalarına sadaka vermeyi Allah kabul etmez. - Mücahid

Hz. Enes'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) "Hangi sadaka daha üstündür?" diye soruldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): "Ramazan'daki sadakadır" buyurdu.

Hani melekler sormuştu Rabbimize; Senin en sevdiğin kulun "O" iken, neden O'nu bu kadar ızdırapla imtihan ediyorsun? Hem yetim, hem öksüz, hem kimsesiz. Ne buyurmuştu Rabbimiz? Kimseye güvenmesin, hep Benden istesin, Bana sığınsın diye..

Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları yok eder. - Hadis-i Şerif

Fazla sadaka dilencileri artırır. - Goethe

Mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadakayla tedavi edin, belalara karşı dualarla hazırlıklı olun. Hz. Muhammed

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. - Peygamber Efendimiz (s.a.v)

Zekât kâinatın âhengini sürdürme yolunda atılmış bir adımdır. Arının çiçekte olan hakkı, yağmurla toprağın hakkı gibi...

Tebessüm bedavadır, vereni üzmez alanı mutlu eder. - Şems-i Tebrizi

Sadaka malı çoğaltır. - İbni Adiy

Verdiğin zekât kesene bekçilik yapar, onu korur. Kıldığın namaz da sana çobanlık eder; seni kötülüklerden, kurtlardan kurtarır. - Hz. Mevlana

Münafikun Suresi, 10. ayet: Sizden birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni yakın bir süreye (ecele) kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam" demezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.

İmam Şa'bi buyurdu: "Bir insan, verdiği sadakanın sevabına, fakirin sadakaya duyduğu ihtiyaçtan daha fazla muhtaçtır."

Bir müslüman, sevabını Allahtan umarak çoluk çocuğuna bir harcama yaparsa, bu onun için bir sadaka olur. - Hadis-i Şerif

Sadaka verin çünkü sadaka Cehennemden kurtuluşunuza sebep olur. - Hadis-i Şerif

Tevbe Suresi, 104. ayet: Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah kullarından tevbeleri kabul edecek ve sadakaları alacak olan O'dur. Şüphesiz, tevbeleri kabul eden, esirgeyen O'dur.

Gizli açık çok sadaka verin ki, rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olun ve duanız kabul edilsin. - İbni Mace

Sevgi olmadan saygı, saygı olmadan sadakat olmaz. 3 katlı bina gibidir sadakat çökerse hepsi yıkılır. - Mevlana

Sadaka, nafile oruç tutmaktan daha faziletlidir. - Beyheki

Ve Aşk! Bir köşe başında dilenir oldu. Allah rızası için birazcık sadakat!

Ya da boş ver sadakam olsun sana yaşamak.

Bakara Suresi, 263. ayet: Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.

Başa kakanın sadakasını Allah kabul etmez. - Hadis-i Şerif

Hadid Suresi, 18. ayet: Gerçek şu ki, sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler; onlar için kat kat arttırılır ve 'kerim (üstün ve onurlu)' olan ecir de onlarındır.

Fakire yardım eden, tanrıya borç para vermiş gibidir. - Alfred de Vigny

Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın. - Beyheki

Selam verirken gülümseyen, sadaka sevabına kavuşur. - Hz. Muhammed

Mücadele Suresi, 13. ayet: Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü? Çünkü yapmadınız, Allah sizin tevbelerinizi kabul etti. Şu halde namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a ve O'nun Resûlü'ne itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

Sadaka, bedenî ibâdetlerden ve nâfile ibâdetlerden üstündür. - S. Ahmed Rufai

İnsanın, her bir organı için, her gün verilmesi gereken bir sadakası vardır. - Hadisi Şerif

Her "Allahuekber" bir sadaka, her "elhamdülillah" bir sadaka, her "lâ ilâhe illallah" bir sadakadır. iyiyi önermek bir sadaka, kötüden alıkoymak bir sadakadır. Birinizin, hanımıyla münasebet kurmasında bile bir sadaka vardır." - Hadisi Şerif

Mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmek sadakadır. - Hz. Muhammed

İbadetler kirleri temizler; Hacc hayatı, Zekât parayı, Namaz insanı, Oruç ruhu kirden arındırır. Kir gitmiyorsa samimiyette sorun vardır. - Yusuf Kaplan

Sadaka, kabir azabından korur. Kıyamette de himaye altına alır. - Beyheki

Ahzab Suresi, 23. ayet: Mü'minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.

Sadakat; gülü koparmak değil, koklamaktır.

Yoldan insanları rahatsız edici bir şeyi kaldırman da bir sadakadır. - Hadis-i Şerif

Sadaka olarak verilen bir parça ekmek, Allah katında Uhud dağı kadar büyür. - Hadis-i Şerif

Sadakat yaraşır insana, görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. - Ziya Paşa

Güzel bir söz söylemek, sadakadır. - Hz. Muhammed

Şayet iyilik yapmaya gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme, kötülük etmemek dc, nefsin için verilmiş bir sadakadır. - Hz. Muhammed

Evin bir zekat hakkı vardır. Nedir evin zekat hakkı? Misafir getirip barındırmak ve yedirip, içirmektir. - Mehmet Zahid Kotku

Resuller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktığı sadakadır.

Sadaka, Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölüme engel olur. - Hadis-i Şerif

Sevabı Müslüman ana babasına niyet edilerek verilen sadakanın sevabı, onlara da gider, kendi sevabından da bir şey eksilmez. - Hadis-i Şerif

Sadaka vermede acele edin; çünkü bela, sadakayı geçemez. - Hadis-i Şerif

Sadaka vermeye engel olana, lanet olsun. - İsfahanı

Veren el, alan elden üstündür. - Hz. Muhammed

Benden bir sadaka veya bir hediye kabul eden kimsenin bende olan hakkı, benim onda olan hakkımdan daha büyüktür. Çünkü o benden, benim için Allah'a yakınlık vesilesi olan bir şeyi kabul etmiştir. Leys bin Sad

Bir kuruş haramı terk etmek; yüz bir kuruş sadaka vermekten daha iyidir. - Abdullah b. Mübarek (r.a.)

Sadaka kibri yok eder. - Hadis-i Şerif

Mücadele Suresi, 12. ayet: Ey iman edenler, Peygambere gizli bir şey arzedeceğiniz zaman, gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet (buna imkan) bulamazsanız, artık şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Sıhhatli kalmak istiyorsan sadaka vermeyi ihmâl etme. - Muzaffer Çoşkun

Söyleyin, sadaka vermenin gereğine inanıyor ve öğütlüyor da, imkânlarınıza rağmen vermiyorsanız neye yarar? Esirgediğinizden değil, belki değil, fakat yapılması gereken bir hareket var. Yani, örneğin cebinizden para çıkaracaksınız, vereceğiniz kişi ya da kişileri bulmak için sorup soruşturacaksınız, diliniz içinizdeki inancın düşüncenin ve kararın hareketini yapacak ve (ayaklarınız) yürüyeceksiniz, gizli ya da aşikare eliniz onun eline uzanacak, ve eliniz uçacak kadar boşalmış gibi kendinize gelecek. İşte içinize kavuştunuz, onu dış yaşantınıza malettiniz. Sadaka verdiniz. - Cahit Zarifoğlu

Muhammed Suresi, 21. ayet: İtaat ve maruf (güzel) sözdü. Fakat iş, kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman, şayet Allah'a sadakat gösterselerdi, şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu.

Sadakayı layık olana ver ki, o da hayır görsün. - Hz. Ali (r.a.)

Sadakanın en faziletlisi, senden yüz çeviren akrabaya verilendir. - Hadis-i Şerif

Bugün yapacağımız en güzel amellerden biri Cuma'nın Ümmet'in Bayramı olduğunu yetimlere de hissettirmektir. - İhsan Şenocak

Camilerimizdeki sadaka kutularını boş bırakmayalım mümin kardeşlerim.

Tevbe Suresi, 58. ayet: Onlardan sadakalar konusunda seni yadırgayacaklar vardır. Ondan kendilerine verilirse hoşlanırlar, kendilerine verilmediği zaman bu sefer gazablanırlar.

Gizli verilen sadaka, Allah'ın gazabını söndürür. - Beyheki

Sıkıntılarınızı sadakayla önleyin. - Deylemi

Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. - Seneca

Din kardeşine güler yüz göstermek, iyi şeyler öğretmek, kötülük yapmasını önlemek birer sadakadır. - Hz. Muhammed

Sadakanın en üstünü, kişinin bir ilim öğrenip sonra da onu Müslüman kardeşine öğretmesidir. - Hadisi Şerif

Bizi mutlu eden sevgimize sadık kalmak, kötü muamele gördüğümüz bir sevgiliye sadık kalmaktan daha güçtür.

İki kişi arasında adâletli davranman bir sadakadır. - Hadisi Şerif

Tevbe Suresi, 60. ayet: Sadakalar, -Allah'tan bir farz olarak- yalnızca fakirler, düşkünler, (zekat) işinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalmış(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Dilenci nasıl ihtiyaçtan dilenirse, sadaka veren de ihtiyaçtan verir. Sadaka, iki ihtiyacın arasındaki bağdır. - Paulo Coelho

Benzer Sayfalar :