×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Rızık ile ilgili sözler


Rızık dini bir terimdir. Dini bir terim olan rızık; İnsanların yaşamının devam etmesini sağlayan, insanlara fayda sağlayan, yenilebilen ve içilebilen Allah'ın herkese nasip ettiği kendisinden faydalanılan maddi ve manevi her şey rızık olarak adlandırılmaktadır. Bu sayfada rızık ile ilgili sözler bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.

Çabalamak, rızık kapısının anahtarıdır. - Mevlana

Ahireti anan, hesap günü için amel eden, kendine yeten rızık ile kanaat eden ve Allah'tan hoşnut olan kişiye ne mutlu. - Hz. Ali (r.a.)

Bizden şerefli yırtıcı kuş, kan emen böcek, Tanrı'm o yolda rızkını vermiş, kusuru yok. - M. Çınarlı

Haram yoldan çok kazanmak rızkın bereketini yok eder. - Caferi Sadık

Milyarın olsa da, rızkını yersin, ecel şerbetini bir gün içersin! Yalın ayak, başın açık gidersin, dünya dolu, malın olsa, ne fayda.

Eğer Allah seni, herhangi bir müslümanı sevmekle rızıklandırırsa, sen bunun elden gitmesini önlemek için çok çaba göster! - Hz. Ömer

İnsanların çoğu rızkı Allah'ın verdiğini bilmez. - Sebe Suresi, 36. Ayet

Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınmanındır. - Tâhâ Suresi, 132. Ayet

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. - Hud Suresi, 6. Ayet

Allah'ın sana kader ettiği rızkın peşinde koşuyorsun da, Allah'ın senden istediği ibadeti yapmıyorsun! Sen körsün. Senin basiretinin kör olduğuna alâmettir bu. Sen Allah'ın rızkı garanti ettiğini bilmiyor musun? - Mahmud Esad Çoşan

Allahım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et. - Rızık Duası Muslim, Hadis-i Şerif

Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, duâ kazâya siper olur. - Hz. Muhammed

Rızkını dert etme. Çünkü o seni, senin onu aradığından daha çok aramaktadır.

Ne karınca zayıf olduğu için aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Rızık yalnızca Allah'a aittir! - Sadi Şirazi

Ey oğlum, kendi rızkına râzı ol! Kendi rızkına râzı olan, kimseye muhtac olmaz. Gözü başkasının malında olan, fakir olarak ölür. Allah-û teâlânın taksim ettiği rızka râzı olmayan, O'nu kazâ ve kaderinde, dilediğini yaratmakta töhmet altında tutmuştur. Kendi kusurlarını küçük gören, başkasınınkilerini büyütmüş olur. Her zaman kendi kusurlarını büyük gör. Başkasının gizli bir şeyini açığa vuranın, evindeki gizli şeyler herkesçe bilinir. Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya kendisi düşer. Ahmaklar arasında bulunan horlanır, âlimler arasında bulunan hürmet görür. - Câfer-i Sâdık

Allâh Teâlâ, kulunu helâl peşinde koşmaktan yorulmuş vaziyette görmeyi sever. - Hadîs-i Şerîf

Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. - Rızık Duası

Allah'ım! Günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. - Rızık Duası

Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ile irtibatını sürdürsün! - Hadisi Şerif

Müslüman olan, kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah?ın kendisine verdiği nimete kanâat eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir. - Hadisi Şerif

Boşuna üzülüp dertlenme, seni yarına çıkaran Allah, nihayet bir ekmekte verir. - Feridüddin Attar

O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah?a ortaklar koşmayın. - Bakara Suresi, 22. Ayet

Allah sana bir sıkıntı verirse, onu O'ndan başkası gideremez. Sana bir iyilik dilerse, O'nun nimetini engelleyecek yoktur. O'nu kullarından dilediğine verir. - Yûnus Sûresi, 107. Ayet

Rızkı verenin Allah (c.c) olduğunu unuttuk. Çalışıp çabalayıp rızkımızı O'ndan beklemeyi, O versin yahut vermesin; varlığa da yokluğa da şükretmeyi unuttuk. İşte o yüzdendir bu hâlimiz, bu doyumsuzluklarımız, bu kibrimiz...

Yüreğe Sabır, Rızka Sabır, Nefse Sabır, Zulme Sabır, İnsana Sabır, Dünyaya Sabır, Muhatabı en çok olan İmtihan; Sabır... - Mehmet Deveci

Nafaka temin etmek için çalışması sebebiyle elleri nasırlaşan Hz. Muaz'a, Resûlullah efendimiz buyurdu ki; "Bu eli cehennem yakmaz!"

Rızk çalışmakla artmaz. Çalışmakla mal çoğalabilir. Herkes rızkını yiyip bitirmeden ölmez! - Mahmud Esad Çoşan

Sakın oturduğunuz yerden, "Allah'ım, rızkımı ver." deyip durmayın! Biliyorsunuz ki, gök ne altın yağdırır, ne de gümüş. - Hz. Ömer (r.a.)

Allah rızka kefildir ama imana kefil değildir. Bu yüzden İmanınızı dert edinin, rızkınızı değil. - Hz. Ali

Rızkını veren RAHMÂNDIR, kula minnet eyleme! Ezel ve Ebedin sahibi ALLAH'dır, fani kuldan titreme!

Rızktan pay ayıran her zaman toktur; İktisat edene sıkıntı yoktur! - Necip Fazıl Kısakürek

Neyi kazanmak istediğimiz çok önemli. Birinin kalbini mi? Allah'ın rızasını mı? Ne diyordu şair? Kimin için öldüysen, ödülünü ondan bekle...

Rızkı kazanmada ve ihtiyaçlarınızı karşılamada sabahın erken sa­atlerini tercih ediniz. - Hadis-i Şerif

Eğer Allah'a gerektiği gibi tevvekkül etseydiniz; Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızıkverirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. - Hadis-i Şerif

İşçi; emek verendir. Alın teri dökendir. Faiz yerine bereketi tercih edendir. Kimseye boyun bükmeyen, rızkını Allah'tan bilendir. Üç günlük dünyaya gereken dokuz öğünü, helalinden isteyendir. İşine kattığı niyet ve besmele ile onu ibadete çevirip, kaderine düşen rolü, dürüst, temiz, örnek olarak yaşayıp; bunları da ameli salihe çevirendir. - Mehmet Deveci

Ne kadar zengin olursan ol gökten bir yudum su satın alamazsın. Unutma ki; sen Allah'ın sana verdiği rızık kadarsın.

Hangi sofraya oturduysam; rızkı veren Allah (c.c.) idi. - Hafız-ı Şirazi

Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? - Mülk Suresi

Allah'ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru, lütfunla beni başkasına muhtaç etme!

Allah Tealanın sana vermiş olduğu mal, rızık ve makamla kanaat et, pek hırslı olma. İnsanoğlu mal, rızık ve makamından dolayı zulmeder. Sen ise bu nimetlerle zulmü ortadan kaldırmaya çalış. - Ebu Hanife

Kim sıkıntıya düşerde halini insanlara açarsa, sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat düştüğü sıkıntıyı Allah'a havale eden kimse ye, Allah er veya gecinden bir rızk verir. - Hz.Muhammed

Evlat sahibinin, rızkı çoğalır. - Hz. Ali

Rızk bilgi ile artsaydı, cahilden daha zor geçinen olmazdı. - Şeyh Sadi

Allah Teala rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır. - Abdülkadir Geylani

Kulun aklı rızkına dahildir. - Hz. Ali

Allah' a şükür, rızkı artırır. - Mevlana

Madem ki rızkı taksim eden O'dur, o halde şikayet küfürdür. Sabır gerekir. Sabır, genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Allah'tan başka herkes düşmandır. Sen asıl dostu düşmanlara şikayet eder, halinden sızlanırsın öyle mi? Padişah köleye şikayet edilir mi? Akıllı ol. - Mevlana

Avam rızık peşinde koşar, Havas rezzak peşinde koşar. - Mevlana

Ağılda oğlak doğunca, merada otu biter. - Kaşgarlı Mahmud

Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. - Hadis-i Şerif

Allah kuşlara rızık verir; fakat kuşlar bu yiyeceği arayıp bulmak zorundadır. - Latin Atasözü

Uykuya sarılan, rızıktan mahrum kalır. - Atasözü

Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. - Bakara 254

Rızık ilimle olsaydı; cahilden zor geçinen olmazdı. - Sadi

Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz Allah'tan rızık yerine edep talep ederdiniz. - Hz. Ali

Emanete riayet rızık getirir. Hıyanet ise fakirlik getirir. - Hadis-i Şerif

Yiğide ver kızını Mevla verir rızkını. - Atasözü

Rızkının bolluğunu, ömrünün uzunluğunu isteyen kimse, sıla-i rahim (akraba ziyareti) yapsın. - Hadis-i Şerif

Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin. - Bakara 172

Hüda rezzakı alemdir rızıksız kul yaratmazya. - La Edri

Rızk, bir insana kısa bir bakıştan daha az sürede gelir. - Hz. Ali

Allah dilediğine, sınırsız rızk verir. - Fuzuli

Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. - Zariyat Suresi, 58. Ayet

Başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümid kesmeyin. - Hadis-i Şerif

Ağzı veren; azığı da vermiştir. - Akif Cemal

Kazanç iki çeşittir. Mal ve evlat dünya kazancı, salih amel ise ahiret kazancıdır Allahu Teala bazı kullarına bu ikisini de verir. - Hz. Ali

Sen, rızkı aradığın gibi rızık da seni arar; müsterih ol; ecel gibidir; seni takip eder. - Hz. Ali

Allah'ım senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve kabul olunan bir amel isterim.

Hiçbir kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. - Hadis-i Şerif

Allah yeryüzü canlılarının rızkına kefil oldu. Mal ödünç alınmış gibidir, geldiği gibi gider. - Hz. Ali

Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. - Şura Suresi, 27. Ayet

Rızkın daralırsa, Allah'a istiğfarda (bağışlanmada) bulun; rızkın genişler. Her nimete eriştiğinde: "Elhamdülillah" de ki nimetin artsın. - Hz. Ali

Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, mahiyetini bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz! - Nahl 56

Allah'ın sana isyanına neden olabilecek ölçüde değil de, ancak yetecek ölçüde rızk vermesi, senin üzerinde nimetin tamamlılığını gösterir. - Ataullah İskenderi

Allah'ı tanıyan, Onun rızasına kavuşmak için çalışır.

Nefis asla tatmin olmaz ve sınır tanımaz. Sürekli nefsi doyurmaya çalışırsanız, insanlıktan çıkarsınız.

Güzel ahlâk, genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmak demektir.

Benzer Sayfalar :