×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Peygamber Efendimizin Hadisleri


Bu sayfada peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerini bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.

En büyük hıyanet, seni doğru kabul eden Müslüman kardeşine yalan söylemendir.

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.

Evlerinizin hayırlısı, içinde ikrama mazhar olan yetimin bulunduğu evdir.

Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Namaz, insan ile şirk ve küfür arasında bir perdedir. Namazı terk etmek, bu perdeyi kaldırmaktır.

Beş vakit namazı yerine getirip hiçbirini kaçırmayan ve bu namazları hafife almayan kimseyi Allah cennete koymaya söz vermiştir.

Sirke yemek sünnettir.

Sirke ne güzel katıktır. Allah'u Teâlâ sirkeye bereket versin, o, benden önceki Peygamberlerin de katığı idi. Sirke varsa, başka katığa ihtiyaç olmaz.

Ya Rabbi, bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle. Amin.

Cennet annelerin ayakları altındadır.

Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür.

Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. - Enbiya Suresi, 107. Ayet

İnsan oğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras (aç gözlülük) ve arzu.

Kişi, önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; (önünden geçtiği takdirde) siyah köpek, kadın, eşek namazını bozar.

En hayırlı erkek, eşine en iyi davranandır.

Okumak, kadın ve erkek her Müslümana farzdır.

İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır.

Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın.

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış, ne de satış vardır. Sadece erkek ve kadın sûretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o sûrete girer.

İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir.

Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

Müminin saygınlık ve onuru; Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.

Mü'minlerden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa, aralarını düzeltin.

Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe (nafile ç.n.) oruç tutmasın.

Alimlere (bilginlere) sorun; hekimlerle konuşun ve fakirlerle oturun.

Cennet sermayesi "La ilahe illallah", nimetin sermayesi ise "Elhamdülillah" tır.

İnsanlar "inandık" demekle, imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar.

Kim orucu fecirden önce niyetlemezse (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder.

Allah, ümmetimin kalplerindeki kötü arzu ve meyilleri, söz ve fiil haline çıkarmadıkları müddetçe affeder.

İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ıstırap sizden birinin çimdikten duyduğu ıstırap kadardır.

Müslüman üzerine, atı ve kölesi için zekât mükellefiyeti yoktur.

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.

Putlara tapmanın dışında, halkla cedelleşmekten men edildiğim kadar hiçbir şeyden men edilmedim.

Kıyamete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır.

İslam cemaatinden bir karış da olsa ayrılan, boynundan İslam bağını çözmüş demektir.

Kur'an'ın haram kıldığını, helal sayan bir kimse, Kur'an'a inanmamıştır.

Ahir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

En mükemmel insan, başkalarına en çok yararı dokunan insandır.

Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir.

Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.

Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine.

Köleyi ölme anında azat edenin misali, doyduğu zaman hediyede bulunan adam gibidir.

Bildiği ile amel eden kişiye Allah bilmediği ilimlerin bilgisine varis kılar.

Pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan, ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir.

Eğer Allah seni cennete koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır.

Din kardeşlerine gelen belaya sevinme. Sonra Allah ona afiyet, sana bela verir.

Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir.

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.

Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.

Size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyiniz; çünkü severlerse sizi yerler, sevmezlerse gebertirler.

Kim Allah'ı gazaplandırmakla bir güç sahibini hoşnut ederse, Allah'ın dininden çıkmış olur.

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Zenginlik, servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.

Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın.

Mazlumun bedduasından sakınınız. o dua ile Allah arasında perde yoktur.

Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!

Allah'tan faydalı ilim isteyin ve fayda vermeyen ilimden Allah'a sığının.

Kim mahlûkun rızasını, Halıkın gazabıyla kazanmaya çalışırsa, Allah-u Teala o mahluku ona musallat eder.

Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe (gerçekten) iman etmiş olamaz.

Daha vakti var, ilerde yaparım demek, şeytanın müminlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Allah da senin mutluluk ışığını söndürür.

Eller üç kısımdır: Alan el, veren el ve tutan el. Bunların en iyisi ise veren eldir.

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.

Bir saat sonra kıyamet kopacak olsa, elinize bir fidan almışsanız yine de onu dikiniz.

Biriniz yemeğe davet edilince, oruçlu ise "Ben oruçluyum" desin.

Kim bir namaz unutacak olursa hatırlayınca derhal kılsın. Unutulan namazın bundan başka kefareti yoktur.

Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hâkim olabilen kimsedir.

Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır.

Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin.

Zekatı hakkaniyetle toplayan tahsildar, evine dönünceye kadar, Allah Teâlâ yolunda cihâd yapan asker gibidir.

Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır.

İki sesi Allah sevmez: Musibete uğradığında feryat etmeyi ve nimete kavuştuğunda saz çalmayı.

En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir.

Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab'ın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.

Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir.

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.

Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar.

Ana babalarınıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilikte bulunsun.

Hasetten kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.

Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.

Bir anlık tefekkür, bin yıl nafile ibadetten hayırlıdır.

İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.

Kim yalanı ve onunla ameli terk etmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Yiyip şükreden kimse, oruç tutup susan kimseden daha üstündür.

Allah'a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla geçinebilmektir.

Müslüman kardeşine sahtekârlık yapan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir.

İnsanoğlu Allah'a karşı kurban gününde kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır.

Müminler arasında imanca en kâmil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.

Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.

Konstantiniyye, İstanbul bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir.

Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır.

Dört şey peygamberin sünnetlerindendir: Utanmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.

Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir.

İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

İnsanlara verilenlerin en hayırlısı güzel ahlaktır.

İslâm, güzel ahlâktır.

Cennette siyah gözlülerin (hurilerin) toplanma yerleri vardır. Orada, benzerini mahlukâtın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar.

Benzer Sayfalar :