Nefs ile ilgili sözler


Mevlana Hazretleri; bir peygamber mirasçısının (velinin) terbiyesine girmeyi, 'Nefs' engelini aşmanın, hakikat ve marifete varabilmenin tek çaresi olarak görür ve bunu şu sözleriyle açıklar: 'Bir bıçak kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir? Sen git yaralarını bir gönül cerrahına göster. Sen onları kendi kendine tedavi edemezsin. Dünyevi duygu ve düşüncelerinin sağlığını tabibten, kişiyi sonsuza yücelten ilahi hislerin sıhhatini de Mürşidden öğren! İki parmağının ucunu iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Görmüyorsan bu alem yok değildir. Görmemenin ayıp ve kusuru ancak nefsin uğursuz iki parmağına aittir. Sen evvela gözlerinden parmaklarını kaldır. Ondan sonra dilediğini gör. İnsan gözden ibarettir. Geri kalansa cesarettir. Göz ise ancak dostu görene denir.' Bu sayfada nefis ve nefs ile ilgili sözler bulacaksınız. Sayfa içeriği; allah dostlarının nefisle ilgili sözleri, nefis ile ilgili hadisi şerifler, izzeti nefis ile ilgili sözler, nefis ile ilgili ayetler, mevlana nefis terbiyesi ile ilgili sözler, nefis sözleri
Nefis, çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama! - Hz Adem
Allah katında makbul olan amel, nefse muhalif olanıdır. - Kenan Rifaî
Yalnız kendi nefsini düşünüp dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. - Cenap Şahabettin
Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. - Hz. Ali
Öz varlığını (nefsini öldürdünse, özür dilemeden kurtuldun demektir. Artık ülkede düşmanın yoktur. - Mevlana
İçine nefs sızan ibadetlerin, Birbiri ardınca kazasındalar. Bir an yabancıya kaysa gözleri, Bir ömür gözyaşı cezasındalar. - Necip Fazıl Kısakürek
Nefsini yenmeyen insanlığa felaket kapılarının haberlerini verebilir belki.
Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yarlığadığı müstesna. Muhakkak ki, Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir. - Yusuf Suresi, 53. Ayet
Kalblerinde hastalık bulunanların: "Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz" diyerek, onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih ihsan eder veya katından bir emir (iş) getirir de içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. - Maide, 52. Ayet
Onlardan birçoğunun kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendilerine sunduğu şey ne kadar kötüdür! Allah onlara gazabetmiştir. Onlar ebedî olarak azap içinde kalacaklardır. - Maide Suresi, 80. Ayet
Nefsine danıştın mı, o alçak ne derse, onun tersini yap. - Hz. Mevlana
Eğer, şehvetin ve nefsin hevesine kapılır gidersen, ben sana haber vereyim ki, eli boş, nasipsiz gideceksin. - Hz. Mevlana
Ey gönül! Kaç Yusuf kaldı zindana talip nefsi için. Ve kaç Züleyha kaldı cehenneme razı Yusuf için?
Cehennem ne kadar korkunçsa, nefis de o kadar korkunç ve azgındır; insanı bataklığa iter. - Hadis-i Şerif
O gün her nefis, ne hayır işlemişse, ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah, size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah, kullarını çok esirger. - Al-i İmran Suresi, 30.Ayet
Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar: 1) Nefsinin arzularına uyanlar, 2) Fıskını ilan edenler, 3) Zalim hükümdarlar. Hasan-ı Basri
Nefsinin arzularına tabi olan, Allahü tealanın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tabi isen onun kulu olursun. - Abdullah-ı Dehlevi
Şiddetli ağrılar içinde kaskatı kesilen nefsin ıstırabını, akılla kaldır, uzaklaştır. - Demokritos
İnsan büyüse de, nefsi çocuk kalır; değişen yalnız oyuncaklardır. - Ali Suad
Her hastalık, müslümana bir şifadır. Bazısı nefsini temizler, bazısı da günahlarını. - Hz. Ebubekir
Nefsimi tedavi etmekten daha zor bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü nefsim bazen lehime ve bazen de aleyhime hareket ediyor. - Süfyan-ı Sevrî
İnsan sadece nefsini alıştırmakla, ne kadar erdem varsa tümünü kendine aşılayabilir. - Ludwig Tieck
Her şeyden önce kendi nefsine sahip ol. Bunu yaparsan, gün nasıl geceyi takip ederse, bunu da hiç kimseye yalan söylememen takip eder. - Williame Shakespeare
Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. - İmam-ı Rabbani
Nefis tohuma benzer. İnsanlara hizmet etmek için nefsi çürütmek lazım. O zaman meyve verir. - Hadis-i Şerif
Nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkerken onun yoldaşı şeytandır. - A. Yesevî
Kendi nefsinde görmediğin ayıbı başkasında görmen, ayıp olarak sana yeter. - Hz. Ömer (r.a.)
Haramları istemekten kesilmedikçe nefis, Kalp ilahi nurlara ayna olmaz hiç. - Farisi Beyti
Yapacağın iki işten hangisini yapacağına karar veremezsen, nefsine ağır geleni seç. Çünkü ancak hak olan nefsine ağır gelir. - Ataullah İskenderi
Nefsinin şerrinden Cenabı Hakka sığınmayan kimseyi, nefsi mağlup eder. - Şeyh Mağribi
Gençlik... Gelip geçti... bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. - Necip Fazıl Kısakürek
Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zan etmemeli, nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve felaket sanmamalıdır. - İmam Rabbani
Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen sefayı bulur, rahmete gider.
Nefsimin hiçbir amelini güzel bilmedim ve karşılığında sevap ummadım. - Davud-i Tai
Aklı olan korkmak gerek, Nefs elinden, hırs elinden. Nefstir seni yolda koyan, Yolda kalır nefse uyan. - Yunus Emre
Nefsi beslemek, kuduz köpeği beslemek gibidir. Siz besleyin, o size düşmanlık yapsın. Isıracağını bildiğiniz halde, hala niye besliyorsunuz? - Hadis-i Şerif
Bir kimse nefsini terbiye etmekten acizse, başkasına edeb öğretmek işinde daha acizdir. - Seriyy'üs-Sakati
Nefsine hakim olamayan, hiçbir şeye hakim olamaz. - Emile Zola
İman, ölümün nefsi yendiği yerdedir. Ölüm, nefsin imanı bitirdiği bedendedir.
Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür. - Beydeba
Nefis ve şeytandan kurtulmanın en güzel yolu,ihlas ile ibadete devam etmek ve beşeri arzuları azaltmakla olur. - Ali Türkmen
Allah'ı kendine dost edinmek istiyorsan, nefsinin isteklerini yapmaktan sakın. - İmam Şibli
İçinizden hiç biriniz; kendi nefsi için sevdiğini, mü'min kardeşi için de sevmedikçe hakiki mü'min olamaz. - Hadis-i Şerif
Nefsini yenerek tahkiki iman kazanan kimse, ateş ortasında fidan yetiştirmiş gibidir. - Mehmet Kırkıncı
En büyük düşman nefs ve işlediğimiz günahlardır. En yakın dost da tevbe ve istiğfardır. - Hadis-i Şerif
Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır. - Nizami
Nefis bir katırdır, amel (ibadet ve taat da onun yüküdür. - Vehb bin Münebbih
İnsan nefsini tanırsa Allah'ı tanır, nefisten kurtulmadıkça, insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalı. Bu iş, Allah'ın dinine sarılmak yoludur. - Hadis-i Şerif
Aklım her gün tövbe eder, nefsim her gün tövbemi bozar. Arada kalmış biçareyim iyi ki "Senin" kapın var. - Hz. Mevlana
Nefsini bilimlerle ve yaldızla düzeltmeye çalış. Bilimlerden olan şeylerin hepsini bırak. Bilimde her şey vardır, her şey bilimdedir. - İbn-i Sina
Nefsinin başına ayağını koymayan yiğit. Allah katına nerden yol bulur. - Feridüddin Attar
İnsanların kusurlarını yadırgadığı halde, her şeyden çok kusurlu olan nefsini görmeyene şaşarım. - Hz. Ali (r.a.)
Nefsine itaat edersen en şiddetli düşmanın, etmesen en uysal merkebin olur. - İmam El-Muhasabi
Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın. - Hz.Ali
Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. - Hasan Basri
Nefsani arzularını frenleyemeyen insanlar, hayatta çok büyük çile ve musibetlere maruz kalırlar. - Tahir Büyükköprükçü
Salih bir kişi için en kötü şey nefsine kolaylık göstermektir. - Muhammed İbni Hafif
Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın. - Hz. Ali (r.a.)
Kötü nefis, yırtıcı kuştur. - Hz. Mevlana
Kıskançlıkla utancın acılarını o kadar keskin kılan şey, benlik hırsının bunlara tahammül etmeye yaramayışıdır. - François de La Rochefaucauld
Nefsini tamahkarlığından koruyan kimseler, saadete ererler. - Kur'an-ı Kerim
Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk. - Feridüddin-i Attar
Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadına varamaz. - Yusuf bin Hüseyin Razi
Nefsinden gördüğü şeyleri iyi sanan ayıplarını göremez. Ancak nefsinin ayıplarını arayan, ondan gelen şeyleri elekten geçiren kendi kusurlarını bulur ve görür. - Hayır Nisaburi
Nefsini heveslerinden geri çevirebilirsen din ve dünyaya ait dileklerine erebilirsin. - Feridüddin Attar
İlim öğrenmişiz sadece dilde kelam sarf edilir. Servet gönülde nefisler yüzüyor. Bulanık gölde kendini bilmeyen kuldan ne fayda.
Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir. - Hz. Muhammed
Hep nefis çıkar karşıma ölüp ölüp dirilsem, insandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem. - Necip Fazıl Kısakürek
Bir gün nefsime dedim: gel seninle Rabbime gidelim. Gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim. - Hadis-i Şerif
İbadetler için boş vakit arayıp geçirmek, nefsin ahmaklığındandır. - A.İskenderi
Nefsimize hoş gelen bir şeyi ezmezsek, o zaman sadece beden oluruz. - Hadis-i Şerif
Ayıplarını örtmek ve nefsini selamete ulaştırmak istersen az söyle çok dinle. - Hz.Ali (r.a)
İnsan nefsini büyük gördüğü müddetçe Rabbine kavuşamaz. İnsan nefsini gübre etmedikçe su üstünde kalamaz. - Seyyid Muhammed Raşid El -Hüseyni
Nefsini ıslah et ki halk da sana bağlanmış olsun. - Hz. Ebubekir (r.a.)
Nefsinin tekmesi altında kalana vay! - Hz. Mevlana
Serkeş bir hayvan, aç bırakmakla zapt edip onu idare ettiğin gibi, nefsine de ancak onu aç bırakmakla hakim olabilirsin. - İmam Gazali
Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. - Eflatun (Platon)
Nefsi en ziyade tahrip eden şey, başkasından gelen hak söze evet demektir. - Hadis-i Şerif
Nefse tat veren, ruha azap verir, ruha tat veren, nefse azap verir.
Sen nefsini iyi bir şeyle meşgul etmezsen, nefsin seni kötü bir şeyle meşgul eder. Bundan dolayı, boş insan kötü şey düşünür, nefsine ve şeytana uyar. - İmam Şafii
Kişinin kendi nefsine hakim olması saadetin tamamı; şehvetin ve nefsin kişiye hakim olması ise şekavetin tamamıdır. - İmam Gazali
Nefsini hesaba çek, ilmi muhafaza et. Böylece amelinden iki cihanda faydalan. - Hadis-i Şerif
Nefis, üç köşeli bir dikendir; ne türlü koysan batar. - Hz. Mevlana
İnsan nefsini feda etmekle insan olur. - Maugham
Nefsimi yendiğim tek yerdir belki de secdem. Ya Rabbi! Öyle bir iman bahşet ki; gözyaşlarımla ıslansın seccadem.
Her gün nefsine karşı saldırılarını sürdürmelisin. - Blasie Pascal
Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir. - François-Marie Arouet Voltaire
Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Ben kendisine babasından ve çocuğundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmiş olmaz. - Hz. Muhammed
En büyük nimet nefsin arzularından kurtulmaktır. Çünkü nefis kişi ile Allah arasında bulunan perdelerin en büyüğüdür. - Ebû Bekir Temestani
Kendi nefsini yenmek, zaferlerin en güzelidir. - La Fontaine
Cennet (nefse ağır geldiği için) hoşlanılmayan şeylerle, cehennem de şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır. - Hz. Muhammed
Akıl, bir başka akılla bir oldu mu ışık çoğaldı, yol belirdi demektir. Fakat nefis, bir başka nefisle sevindi mi karanlık artar, yol belirsiz olur. - Hz. Mevlana
Ey nefsim! Seninle aynı yolda yürümem. Senin yolda tuzakların var.
Nefsini sabır etmeye alıştırabildiysen, ona zaferlerini müjdele. - Hz.Ali
Ey düşüncesiz, tedbirsiz ve akılsız olan nefis, sen tek yoksulluğun yükünü çek, ama kendini gamla öldürme. - Sadi
Sükut, insanın en nefis elbisesidir. Rahat ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır. Hz. Ömer (r.a.)
Allah dostu odur ki nefsine tek pay biçmez. Kırk yıl bir ekşi ayran özler de onu içmez. - Necip Fazıl Kısakürek
Dünya, nefsin ve şeytanın tuzağıdır. Varlıkta imtihan, darlıktan daha zordur. Çünkü darlıkta hep Allah diyorsun, varlıkta aklına gelince söylüyorsun. Bu çok tehlikeli. - Hadis-i Şerif
Bedenin orucu, irade ve ihtiyarla azaptan korkup sevaba girmeyi, ecre nail olmayı dileyerek yemekten kesilmektir. Nefsin orucu, 5 duyuyu öbür suçlardan çekmek, kalbi de bütün şer sebeplerinden ayırmaktır.
Nefsinin arzularına göre hareket eden mahvolur. - Mahsur bin Ammar
Nefsin şerrinden kaçman, aslandan kaçmandan daha faydalıdır. - Hz. Ali
Nefsin arzuları peşinde koşan ahmaktır. Nefs ahmaktır, her istediği kendi zararınadır. - Muhammed Masum
Çekil ey nefsim çekil, hakikate perdesin; hakikat başka yerde, sen bambaşka yerdesin. - Necip Fazıl Kısakürek
Kalbe, ruha lezzet veren şey, nefse sıkıntı verir. Ruh lezzeti ile nefis lezzeti zıddır. Birinin zevk duyduğundan öteki elem duyar. - Hadis-i Şerif
Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil. - Şems-i Tebrizi
Benlikten arınmış hisler, insanın en iyi hislerini teşkil eder. Benlik tabi bir duruma düşmemek için yalnızlığı tercih eder. - La Cordaire
İbadetin en kıymetlisi, nefse uymamaktır. - Abdullah Tüsteri
Çabuk hemen kızmak, fakirliği hakir görmek, makam sevgisi, işte bunların hepsi nefse muhabbet duyulmasından kaynaklanmaktadır. - Cüneydi Bağdadi
Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki? - Hz. Mevlana
Kendi nefsine karşı koyarsan, rahat edersin. - Hz. Ali
Kimin bir isteğini yerine getirirsen, sana bağlanır. Nefis ise böyle değil, bunun aksinedir. Dilediğini buldukça serkeşlik eder. - Sadi
Nefsini günahtan, fenalıktan, kötü ahlaktan korumayan kimseye ilmi fayda etmez. - İmam-ı Şafii
Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. - Yunus Emre
Nefis, kendi güçsüzlüğünü hayal ettiği zaman kederlenir. - B. Spinoza
Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. - A.J.Cronin
Üşüyorum ya Rab! Sevginle sar beni! Nefsime yenik düşüyorum ya Rab! Merhametinle kaldır beni!
Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz. Onu boş bırakırsanız sizi ateşe götürür. - Hacı Bayram Veli
Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. - Lao Tzu
Ferhat'ın sevgilisine kavuşmak için deldiği dağ, benim devirmek borcunda olduğum nefsimin yanında bir kum tanesi. - Necip Fazıl Kısakürek
Allah, beni kendimden korusun. - Montaigne
Benlik ve nefis üstünlüğü olan kişilere nasihat acı gelir, yasaklanan işler ise onların kalplerine güzel ve cazip görünür. - İmam-ı Gazali
Putperestlerin, putlarına tapıp etrafında döndükler gibi sen de şu nefsinin hazları ve iptilaları etrafında dolaşıp durmaktan vazgeç. Onlara değerlerinden fazla kıymet verip, zebunu olma ve ebedîlere gösterilecek aşkla bağlanma. - Kenan Rifaî
Salih adam dilenirse ancak kendi nefsinden dilenir ve ondan hırsı terk etmesini ister. Çünkü her saat ver diyen bir nefis, sahibini zillet içinde köy köy dolaştırır. - Sadi
Cihattan ilk inkar edeceğiniz şey, nefislerinizle cihat etmek olacaktır. - Hz.Ali
En mukaddes savaş, insanın nefsine galip gelmesidir. - Hz. Muhammed
Kulun nefsini tanımamasının alameti haya ve Allah korkusu azlığıdır. - Ahmed bin asım el-Antaki
Nefsin, sende olduğu halde, Allahü tealayı tanımak istiyorsun. Halbuki nefsin, daha kendisini bile tanımamıştır. Rabbini nasıl tanısın? - Hz. Tirmizi
Alimlerin güzelliği nefislerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. - İmam Şafii
Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir. - Hadis-i Şerif
Bizim için hiçbir şey, kendi nefsimiz derecesinde alaka uyandırıcı mahiyette değildir. - J. Harvey Robinson
Nefse uyan Hak'ka uymuş değildir. - Pir Sultan Abdal
Nefs öyle yaratılmıştır ki katiyen hayırlı hiçbir şeyi istemez. Neden? Gıdası haramdır. Yani her şeyin bir gıdası vardır, nefsin gıdası da günahlardır, haramlardır. - Hadis-i Şerif
Herkim kendinin heveslerini ayakaltına alırsa nefisciği ile savaşabilir. - Feridüddin Attar
Akıllı kişi nefsine hakim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Aciz (gücü yetmeyen) kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah'a karşı temennide bulunandır. - Hz. Muhammed
Allah-u Teala'yı an, dilini, başka işlerle uğraşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. - Hadis-i Şerif
Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakadur. - Mevlana
Nefsinin istediğini yapıp da bir de "inşallah" demek Allah' la alay etmektir. Kimi kandırıyorsun? - Mevlana
Nefsimi elimde tutabilseydim parça parça doğrar hayvanların önüne yem olarak atardım. - Süleyman ibn-i Mihran
Nefs, durgun su gibidir. Dıştan bakılınca paktır. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki kirler üste çıkar. İşte nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede olduğunu belli eder. - El Harraz
En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı girdiği uğraştır. - Napoleon Bonaparte
En büyük düşman, benliğimizin dışında değil içindedir. - Romain Rolland
Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolaydır, gerçek kahraman odur ki, önce kendi nefsini yener. - Akşemsettin
Nefs-i emmareden kurtulmuş olmanın alameti, insanların övgüsünü ve ayıplamasını eşit görmektir! - Halidi Bağdadi
Hiç kimseye hor bakma. İncitme gönül yakma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
Kendisi ile mücadele eden insan, en değerli insandır. - Jackson Brown
İnsanların en zayıfı, nefsanî arzularından el çekmede aciz kalandır. En güçlüsü de, bu arzuları terk etmeye güç yetirendir. - Davud Kassar
Nefsini şehvani meyillilerden men etmeyenin ameli heba olur. - İmam-ı Şafii
Heva ve heveslerinize uymayın. Zira kim heva ve heveslerine uymaktan, ihtirastan ve öfkelenmekten korunursa kurtuluşu bulmuş olur. - Hz. Ebû Bekir
Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın. - Hz. Ali (r.a.)
Nefsini zelil kılan kimseyi Yüce Allah aziz kılar ve o kişinin derecesini yükseltir. Nefsini beğenen kişiyi de Allah zelil ve hakir kılar. - Ebû Hasan Buşenci
Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçaklığını ortaya atmıştır.
İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun. - Voltaire
Nefsine köle olan, ben hür bir adamım diyebilir mi? - Burhan Toprak
Nefislerini güldürmeye çalışanlar, kalplerini ağlattılar. - Alaaddin Başar
Üç şeyden çok sakının: Nefsin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve kendini beğenmekten. - Hadis-i Şerif
İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. - Abdulkadir Geylani
İnsan nefis ve benlikten fakir olmalıdır, dünya malından değil. - Abdülhakim Hüseyni
Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. - Hacı Bektaşi Veli
Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır aşk ve tadını en iyi Yusuf'un gömleği bilir.
Allah'ım! Kalbime senin korkundan öyle bir pay ver ki, nefsim günah işlemeye yöneldiğinde o korku benimle günahın arasına girsin.
Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur. - Demokritos
Nefsini gömen insanın üstüne bereket yağmuru yağar, diğeri uyarılıp korkutulanların yağmuru olur. - Hadis-i Şerif
Tasavvuf yolunda bulunan kişinin yapacağı ve dikkat edeceği en mühim şey nefsini hesaba çekmektir. - Ebû Osman Mağribi
Vicdanına uyan Allah'a, nefsine uyan ise şeytana itaat etmiş olur. - Hadis-i Şerif
Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir. - Abdulkadir Geylanî
Nefsinin kontrolü altına giren kimse, onun azgın arzularından hoşlanmaya mahkumı olmuş, onun yanılmalar zindanında tutuklanmış ve kalbini faydalı şeylerden mahrum etmiş olur. Vücud azaları, toprağını azgın arzularla sulayanlar; kalplerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar. - İmam-ı Gazali
İyilikte her düşmanı dost edinebilirsin, oysa nefsin ona iyilik ettikçe düşmanlığını arttırır. - Sadî
Akıl bir kuzudur. Nefis bir kurttur. İman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.
İnsanların kadir ve meziyette yüce olanları, kendi nefislerinde fazilet ve üstünlük görmeyenlerdir. - İmam Şafiî
Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. - Hacı Bektaş-ı Veli
Sanma başka bir nefsi kendi nefsine hamal, Kırbacın düştüyse attan inde kendin al.
Allahü tealadan korkan ve bizzat kendi nefsini, hesaba çeken kimseler; zeki'dir. Çünkü, Hak yoluna giren ve hakikatı bilen kimsenin; günaha meyli ve ihtirası kalmaz! - Hadis-i Şerif
Öfken ve nefsin bir olup aklını yener, daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. - Şeyh Edebali
Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir. - Mevlana
Ahmaklıkta en ileri gitmiş olan kimse, nefsinin faziletine en çok inanan kimsedir. Akılda en ileri olan kimseler ise, nefsini en fazla itham edenlerdir. - İmam Gazali
Nefsini ne kadar aşarsan, aslına o kadar yaklaşırsın. - M.Selahattin Şimşek
Bedeniniz mezara girmeden, nefsinizin şerrinden emin olmayın. - Burhaneddin Tirmizi
Başarılı olmak için nefsi terbiye etmek, çürütmek lazım. Tohumu toprağa atınca çürümeden ağaç meyve vermez. - Hadis-i Şerif
Boğuşacak düşmanı yanlış seçmeyin! Kanı dökülecek düşman, nefsinizdir. Onu mağlup etmek, gerçeklerle aranızı açan uçurumları kaldırmak demektir. - Kenan Rifaî
Dost istersen Allah yeter, arkadaş istersen Kuran yeter, düşman istersen nefis yeter, zenginlik istersen kanaat yeter, nasihat istersen ölüm yeter.
Ey, kendisinde kaybolmuş kişi. Bilmezsin, bedenin sana mezar olmuş, Nefsini tanımadıkça, nefsin seni gömer olmuş.
Hakikî yaşamak, nefsini öldürmekle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemekle olur. - Abdulkadir Geylanî
Kadın; bilmeyene "nefs", bilene "nefes"tir. - Şems-i Tebrizi
Nefis asla tatmin olmaz ve sınır tanımaz. Sürekli nefsi doyurmaya çalışırsanız, insanlıktan çıkarsınız. - Hadis-i Şerif

İlgi Çeken Sayfalar :