Kul Hakkı ile ilgili sözler


Sevgili dostlar Kul Hakkı Allah'ın affetmeyeceği yegane günahtır. Kul hakkını birçok insan yanlış olarak biliyor. Kul hakkı yemek sadece para pul, mal mülk, araba, değerli veya kıymetli eşya demek değildir. Rüşvet vermekten, birini öldürmek, birinin herhangi bir yerine zarar vermek, sakat bırakmak, dedikodu yapmak, iftira etmek, yalan söylemek, birinin gıyabında konuşmak, alay etmek, sövmek, haysiyet veya şeref ile dalga geçmek ona zarar verecek davranışlarda bulunmak, birine hıyanet etmek, yalan haber yapmak, insanlara din ile ilgili yanlış bilgi vermek bile kul hakkı kapsamındadır. Şöyle bir düşününce, ne kadar da çok geniş kapsamlı değil mi? İşte Allah (c.c) o yüzden bana ne ile gelirseniz gelin sizi affederim ama kul hakkı ile gelmeyin diyor. Evet dostlar, GuzelCumleler.com olarak bu sayfada sizler için, hak yemekle ilgili sözler, kul hakkı yiyenlere sözler, hak yemek sözleri, kul hakkı ile ilgili güzel sözler, kul hakkı yiyenlere anlamlı sözler, kul hakkı yiyenlere sözler, kul hakkı yiyenler için dini sözler ayetler ve hadisler hazırladık.
Kilo aldırmıyor diye kul hakkı yemeyin!
Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır. - Hadis-i Şerif
Haksızlıklara isyan etmeyenler onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır. - Hz. Ali (r.a.)
Haksızlığa karşı çıkıp, hakkını aramayan, hem hakkını, hem şerefini kaybeder. - Hz. Ali (r.a.)
İnsanlar birbirinin fotoğraflarını habersiz çekip internette paylaşıyor, konuşurken seslerini kaydediyor. Bunların hepsi kul hakkı. - İbrahim Tenekeci
Her günahın affı var, kul hakkı müstesna!
Ey güzel Allah'ım! Küfre düşmekten, kul hakkı yemekten, son nefeste imansız gitmekten sana sığınırız. Bizleri sana layık kul eyle...
Peki ya önce aşık edip sonra terk etmek? Bu da kul hakkına girmez mi?
Vebal, yaşanılmışlıkların en intikam alıcı kelimesidir. Siz siz olun "vebal" altına girmeyin; yoksa hayat sizden acımasızca intikamını alır.
İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz. - Hadis-i Şerif
Mü'minin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. - Ebu Hüreyre- Tirmizi
İnsanlar hür oldular ama yine Allah'ın kuludurlar. - Said-i Nursî
Haklı olmak bizi tatmin etmez mutlaka geri kalanların haksız olduklarını da kanıtlamamız gerekir. - William Hazlitt
Allah katında en aziz kul, intikama gücü yeterken affedendir. - Hz. Muhammed
Ahireti anan, hesap günü için amel eden, kendine yeten rızık ile kanaat eden ve Allah'tan hoşnut olan kişiye ne mutlu. - Hz. Ali (r.a.)
Kaybeden benim belki görüntüde. Ben susuyorum; çünkü hesap günü mahşerde! Sen de bilirsin, herkes eşittir; Allah (c.c.)'ın önünde.
Kaçmayarak yalnız Allah'tan sevap bekleyip sabrederek düşmana karşı durduğun halde öldürülürsen borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur Bunu bana Cibril söyledi. - Hadis-i Şerif
Takva akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakka âsi olmak ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir.
Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşi ile helalleşsin. Çünkü (Kıyâmet günü) dirhem de geçmez dinar da. Böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevâpları alınır o adama yüklenir. Eğer sevâpları yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir. - Hadis-i Şerif
Dünya için kül olacağına Allah için kul ol! Sonsuzluğu yakala!
Hesap günü; sağdan iyilik, soldan kötülük okunur. İnsanın iyiliğide kötülüğüde en çok kendine dokunur.
Bazı insanlar yaptıkları haksızlıkların yanına kalacaklarını düşünüyor. Yanlış. Allah var, hesap günü var!
Bu dünya; ihanetin adaleti zedelediği bir mekân, hesap günü ise, Allah'ın adaletinin hiç şaşmadığı bir zaman!
Rabbim der ki hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar. - Hz. Mevlana
Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. - İsmet Özel
Hak yerini bulur. Helal edilmemiş hak zaten haram olur. Beddua etmem. İçimden gecen her "Ah" zaten sahibini bulur.
Gönlü aydın bir kişiye kul olmak, padişahların başına tâc olmaktan iyidir.
Kul hakkı çok geniş bir alanı kapsar insan hayatında. Hiç tanımadığın kimseye bile dudak bükme.
Kimine su olacaksın kimine sel. Kimine mum olacaksın kimine volkan. Ama Allah'tan başka kimseye kul olmayacaksın!
Üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helâllaşsın! Çünkü âhırette altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevâblarından alınır sevâbları olmazsa hak sâhibinin günâhları buna yüklenir. - Hadis-i Şerif
Dünyayı haksızlık yönetiyor adalet yalnız sahnede var. - Friedrich Schiller
Beni kul hakkıyla karşına çıkartma ya Rabbim. Amin.
Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. - Bakara Suresi, 42.Ayet
İnsanoğlu yalnız kendi rahatını düşünür eğer rahat yaşamak için kardeşlerimizin hakkını yer onları ezersek işte o vakit kötülük etmiş oluruz. - Voltaire
Kendini çok beğenme kul katında, ne kendini beğenmişler var toprak altında. - Hz. Mevlana
Ben haklı olmayı başbakan olmaya tercih ederim. - Henry Clay
Kula bela gelmez Hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz, kul azmadıkça.
Yanmak var, yanmak var. Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur. - Hz. Mevlana
Kulun kalbi Rabbi'ne erince, Rabbi onu kimseye muhtaç etmez. - Abdülkadir Geylani
Ey dost! Kul hakkı nedir bilir misin? Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz!
İnsan olabilmek için dünyadaki haklarımızı istemek zorundayız. - Malcolm X
Rabbimin sana ihsanı nerede, senin ona ettiğin kulluk nerede? - Ataullah İskenderi
Ne para istiyorum ne de pul. Tek istediğim yalansız bir kul. - Özdemir Asaf
Aranızda mallarınızı bâtıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, mallarınızı hâkimlere rüşvet olarak vermeyin. - Bakara Suresi, 188.Ayet
Allah'a hakiki abd (kul) olan başkalarına abd olamaz.
Bugün kul hakkı yemeyen, dedikodu yapmayan, iftira atmayan, bütün müslümanların cuma günü mübarek olsun.
Gönlü aydın ve erdemli bir kişiye kul olmak, padişahların başına taç olmaktan iyidir. - Hz. Mevlâna
Sokrates ölüme mahkum edildiğinde eşi: 'Haksız yere öldürülüyorsun..' diye ağlamaya başlayınca Sokrates: 'Ne yani bir de haklı yere mi öldürülseydim.' - Socrates
Neler kaybetti insan kula kulluk uğruna. Ah bir erebilseydik kul olmanın şuuruna. - Necip Fazıl Kısakürek
İşi adaletle yap, buna gayret et; hiçbir zaman zülüm etme; Allah'a kulluk et ve onun kapısına yüz sür. - Yusuf Has Hacib
Kulun iyi ve ermişlerden olmasının alâmeti, bütün müslümanlara karşı şefkat ve merhametinin çok oluşudur. - Hasan-ı Basri
Hak kuldan intikamını kul ile alır. Din irfan bilmeyen bunu kul etti sanır. - Hz. Mevlana
Tanrı, sevdiği kulu uzun yaşatmaz. - G.Herbert
Elinden geldiği kadar kul ol, sultan olma. Zahmet çek, top gibi ol, cevken olma. - Hz. Mevlâna
Nefsi en ziyade tahrip eden şey başkasından gelen hak söze evet demektir.
Kulluk, her an Allah Teâla'ya muhtaç olduğunu bilmek ve O'nun Resûlüne tam tabi olmaktır. - Cüneyd-i Bağdadi
Haksız olduğun zaman yapacağın savunmaya güvenme. - Socrates
Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir. - Hz. Ali
Onca nimet varken kul hakkı yemeyin.
Kullukta, emeklilik yoktur. - Ömer Sevinçgül
Kulun Allah'tan korkusu, Allah'ı bilmesi kadardır. - Malik Bin Dinar
Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terâzi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. - İsrâ Suresi, 35.Ayet
Bir şahsa karşı yapılan haksızlık herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir. - Charles de Montesquieu
Kul hakkı nedir bilir misin sevgili kardeşim? Allah yarına bırakır; ama asla yanına bırakmaz! İşte budur kul hakkı...
Kul hakkı yeme, işini düzgün yap, gece gündüz kendini pazarlama, unvanlarını değil erdem ve niteliklerini artırmaya gayret edenlerden ol.
Kul hakkı yeme diyor, çalma diyor, zulüm etme diyor, adaletli ol diyor, yetimin hakkını yeme diyor, iftira atma diyor. Hepsine mi kulakların tıkalı ey aciz insan!
Şehîdin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teâlâ mağfiret eder. - Hadis-i Şerif
Sen bizleri kalp kırmaktan, haramdan, kul hakkı yemekten, tüm kötülüklerden muhafaza eyle Ya Rab!
Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. - Hadis-i Şerif
Haklı iken de münakaşayı terk edene Cennette bir köşk verilir.
Kibri hıyâneti ve kul borcu olmayan mü'min Cennete girer. - Nesai
Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticâret hâli müstesnâ, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin. - Nisâ Suresi, 29.Ayet
Kul hakkını, Allahü teâlânın hakkından önce ödemek gerekir. Kul hakkı olan günahların affı güç ve azapları daha şiddetlidir. Başkasının hakkını yiyen, hak sahipleri ile helalleşmedikçe affa uğramaz. Yani üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunanı Allahü teâlâ affetmez ve bunlar Cehenneme girip, cezalarını çekeceklerdir.
Haksızlık yapmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır. - Socrates
Haksız güç zalim güçsüz hak çaresizdir. - Blaise Pascal
Asıl oruç kul hakkı yememektir, ve 12 ay tutulur!
Kim Allah'ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın. - Hz. Muhammed
Günah diye domuz eti yemeyenler; konu kul hakkı olunca kazanın dibini sıyırıyor!
Kul hakkı mü'minin ayıbı kusûrudur. - Ebû Nuaym
Hakkını çabuk yoldan elde etmek için karşı tarafa hakkını vermek gerekir. - Mahatma Gandhi
Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini düşkünlüğe maruz bırakır. - Hz. Muhammed
Haklı olan bir iddia ergeç muzaffer olur. - John Simon
Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir. - Lev Tolstoy
İnsan dünyada bir Hak'dan. bir de haksız olmaktan korkmalıdır. - Abdülhak Hamid
Allah'ın seni kulluğa ehil sayması, sana ödül olarak yeter. - Ataullah İskenderi
Şeytan ancak Rabbimizin emir ve yasaklarına uyan kişilere musallat olamaz. Olursa da Cenab-ı Hak onları korur onun tehlikesine düşmez.
Kul hakkı, Allah ile aramızdaki en yüksek duvardır. - Nureddin Yıldız
Başkasının zararını isteme kendin de zarar verme; hep iyilik yap kendi heva ve heveslerine hakim ol.
Eğer Allah'ın ermiş ve veli kulları olmasaydı, yeryüzü bütün içindekilerle beraber batardı. Eğer sadıklar olmasaydı, insanlar hayvanlar gibi olurdu. - Hasan-ı Basri
Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. - Tegabun Suresi, 14.Ayet
İftira atmak en büyük kul hakkıdır.
Haksızlık önünde eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. - Hz. Ali (r.a.)
Hiçbir zaman haklarını aşma; çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun. - Jean J. Rousseau
Dünyada hak arama telaşında olan insanın asıl ahirette Hak'kın karşısına çıktığı zaman ne yapacağını düşünmesi gerekir.
Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde o şeyden yana çıkmazsan korkaksın demektir. - Confucius
Her gün aynı yemeği yiyin, kuru ekmek yiyin ama asla kul hakkı yemeyin.
Sevgi değil, "hak" yücedir. Hak "kul hakkı" ise yücelik bakidir! - Meral Meri
Haksızlıklara baş kaldırmayanlar onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. - Hz. Ali (r.a.)
Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. - Eflatun
Bir kısım insanlar, Allâh'ın mülkünden haksız bir sûrette mal elde etmeye girişirler. Hâlbuki bu, kıyâmet günü onlara bir ateştir, başka bir şey değil. - Hadis-i Şerif

İlgi Çeken Sayfalar :