Kul hakkı ile ilgili sözler


Sevgili dostlar Kul Hakkı Allah'ın affetmeyeceği yegane günahtır. Kul hakkını birçok insan yanlış olarak biliyor. Kul hakkı yemek sadece para pul, mal mülk, araba, değerli veya kıymetli eşya demek değildir. Rüşvet vermekten, birini öldürmek, birinin herhangi bir yerine zarar vermek, sakat bırakmak, dedikodu yapmak, iftira etmek, yalan söylemek, birinin gıyabında konuşmak, alay etmek, sövmek, haysiyet veya şeref ile dalga geçmek ona zarar verecek davranışlarda bulunmak, birine hıyanet etmek, yalan haber yapmak, insanlara din ile ilgili yanlış bilgi vermek bile kul hakkı kapsamındadır. Şöyle bir düşününce, ne kadar da çok geniş kapsamlı değil mi? İşte Allah (c.c) o yüzden bana ne ile gelirseniz gelin sizi affederim ama kul hakkı ile gelmeyin diyor. Evet dostlar, GuzelCumleler.com olarak bu sayfada sizler için, hak yemekle ilgili sözler, kul hakkı yiyenlere sözler, hak yemek sözleri, kul hakkı yiyenlere sözler, kul hakkı yiyenler için dini sözler ayetler ve hadisler hazırladık.

Kul Hakkı ile ilgili Güzel Sözler

Asıl oruç kul hakkı yememektir, ve 12 ay tutulur!
Sevgi değil, "hak" yücedir. Hak "kul hakkı" ise yücelik bakidir! - Meral Meri
Kibri hıyâneti ve kul borcu olmayan mü'min Cennete girer. - Nesai
Günah diye domuz eti yemeyenler; konu kul hakkı olunca kazanın dibini sıyırıyor!
Kul hakkı yeme, işini düzgün yap, gece gündüz kendini pazarlama, unvanlarını değil erdem ve niteliklerini artırmaya gayret edenlerden ol.
Kul hakkı yeme diyor, çalma diyor, zulüm etme diyor, adaletli ol diyor, yetimin hakkını yeme diyor, iftira atma diyor. Hepsine mi kulakların tıkalı ey aciz insan!
Kul hakkı nedir bilir misin sevgili kardeşim? Allah yarına bırakır; ama asla yanına bırakmaz! İşte budur kul hakkı...
Kul hakkı çok geniş bir alanı kapsar insan hayatında. Hiç tanımadığın kimseye bile dudak bükme.
Kul hakkı, Allah ile aramızdaki en yüksek duvardır. - Nureddin Yıldız
Bugün kul hakkı yemeyen, dedikodu yapmayan, iftira atmayan, bütün müslümanların cuma günü mübarek olsun.
Sen bizleri kalp kırmaktan, haramdan, kul hakkı yemekten, tüm kötülüklerden muhafaza eyle Ya Rab!
Kul hakkı mü'minin ayıbı kusûrudur. - Ebû Nuaym
Dünyada hak arama telaşında olan insanın asıl ahirette Hak'kın karşısına çıktığı zaman ne yapacağını düşünmesi gerekir.
Takva akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakka âsi olmak ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir.
Allah'a hakiki abd (kul) olan başkalarına abd olamaz.
Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.
Haklı iken de münakaşayı terk edene Cennette bir köşk verilir.
Şeytan ancak Rabbimizin emir ve yasaklarına uyan kişilere musallat olamaz. Olursa da Cenab-ı Hak onları korur onun tehlikesine düşmez.
Nefsi en ziyade tahrip eden şey başkasından gelen hak söze evet demektir.
Başkasının zararını isteme kendin de zarar verme; hep iyilik yap kendi heva ve heveslerine hakim ol.
Kul hakkını, Allahü teâlânın hakkından önce ödemek gerekir. Kul hakkı olan günahların affı güç ve azapları daha şiddetlidir. Başkasının hakkını yiyen, hak sahipleri ile helalleşmedikçe affa uğramaz. Yani üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunanı Allahü teâlâ affetmez ve bunlar Cehenneme girip, cezalarını çekeceklerdir.
Haksızlıklara baş kaldırmayanlar onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. - Hz. Ali (r.a.)
Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. - Eflatun
Mü'minin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. - Ebu Hüreyre- Tirmizi
Haksızlık önünde eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. - Hz. Ali (r.a.)

Kul Hakkı ile ilgili Ayetler

Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. - TEĞABÜN, 14
Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. - Bakara, 42
Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terâzi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. - İsrâ, 35
Ey îmân edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticâret hâli müstesnâ, mallarınızı bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin. - Nisâ, 29
Aranızda mallarınızı bâtıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, mallarınızı hâkimlere rüşvet olarak vermeyin. - Bakara, 188

Kul Hakkı ile ilgili Hadisler

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.
Bir kısım insanlar, Allâh'ın mülkünden haksız bir sûrette mal elde etmeye girişirler. Hâlbuki bu, kıyâmet günü onlara bir ateştir, başka bir şey değil.
Şehîdin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teâlâ mağfiret eder.
Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşi ile helalleşsin. Çünkü (Kıyâmet günü) dirhem de geçmez dinar da. Böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevâpları alınır o adama yüklenir. Eğer sevâpları yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir.
Üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helâllaşsın! Çünkü âhırette altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevâblarından alınır sevâbları olmazsa hak sâhibinin günâhları buna yüklenir.
Kaçmayarak yalnız Allah'tan sevap bekleyip sabrederek düşmana karşı durduğun halde öldürülürsen borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur Bunu bana Cibril söyledi.
Mazlumun bedduasından sakınınız Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

Kul Hakkı ile ilgili Özlü Sözler

Hakkını çabuk yoldan elde etmek için karşı tarafa hakkını vermek gerekir. - Mahatma Gandhi
Haksızlık yapmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır. - Socrates
Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir. - Lev Tolstoy
Bir şahsa karşı yapılan haksızlık herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir. - Charles de Montesquieu
Haksız güç zalim güçsüz hak çaresizdir. - Blaise Pascal
Ben haklı olmayı başbakan olmaya tercih ederim. - Henry Clay
İnsan dünyada bir Hak'dan. bir de haksız olmaktan korkmalıdır. - Abdülhak Hamid
Haklı olan bir iddia ergeç muzaffer olur. - John Simon
Haksız olduğun zaman yapacağın savunmaya güvenme. - Socrates
Dünyayı haksızlık yönetiyor adalet yalnız sahnede var. - Friedrich Schiller
Sokrates ölüme mahkum edildiğinde eşi: 'Haksız yere öldürülüyorsun..' diye ağlamaya başlayınca Sokrates: 'Ne yani bir de haklı yere mi öldürülseydim.' - Socrates
İnsanoğlu yalnız kendi rahatını düşünür eğer rahat yaşamak için kardeşlerimizin hakkını yer onları ezersek işte o vakit kötülük etmiş oluruz. - Voltaire
İnsan olabilmek için dünyadaki haklarımızı istemek zorundayız. - Malcolm X
Haklı olmak bizi tatmin etmez mutlaka geri kalanların haksız olduklarını da kanıtlamamız gerekir. - William Hazlitt
Hiçbir zaman haklarını aşma; çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun. - Jean J. Rousseau
Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde o şeyden yana çıkmazsan korkaksın demektir. - Confucius

İlgi Çeken Sayfalar :