Kibir ile ilgili sözler


kibir sözleri, kibirle ilgili güzel anlamlı özlü kısa dini islami sözler facebook, büyüklenmek ile ilgili sözler, kendini beğenmişlik üzerine sözler, bilmişlik taslayan sözler, kendini yüksekte görmek ile ilgili sözler, kibirli olmak ile ilgili sözler, kibir ile ilgili hadisler, kibirli insanlara sözler, kibir ile ilgili sözler mevlana, kibirlilikle ilgili sözler

Kibir ile İlgili Güzel Sözler

Küçük olanları hor görme! Unutma ki, dağlar çakıllardan teşekkül etmiştir.
Ne kadar kibirli dursa da; bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye?
Ben de burada, Allah'ın garip bir kuluyum. Bizim yolumuzda gurur ve kibir yoktur.
Kibirli insanların boyları, gölge gibidir, büyük olduklarını sanırlar, ta ki güneş batana kadar.
Bilgi ve görgü, büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.
Uyan artık ey insan! Sen bir ilah değilsin. O kibirli dik başın, secdelere eğilsin.
Bu kibir, bu gurur niçin? Mütevazi ol, hatta bir adım bile geçme gurur kapısından. Bardağı insan bunun için; öper daima alnından.
Ve kusura bakmayın hepiniz kibirinizde boğulacaksınız...
Kendisine yapılan bir iyilik karşısında teşekkür etmeyen ve kendisinin yaptığı hatalardan dolayı özür dilemeyen insanlardan UZAK DUR. Çünkü teşekkür etmemek ve hatalarından dolayı özür dilememek, İFLAH OLMAZ BİR KİBRİN göstergesidir...
Ne kalbimizin temizliğinden ne de namazlarımızın doğruluğundan emin değilken nedir bu kibir?
Gurur suskun, kibir gevezedir. Sevgi olmalıdır, eğer yoksa saygı zorunludur.
Kendini beğenmiş insanların "mizah" yeteneği yoktur. Tebessüm etmeyi yılışıklık, asık suratlı olmayı ciddiyet zannederler.
Bir zavallılık, bir aptallık, bir acizlik, bir iticilik, bir bencilik, bir rezillik, bir zelillik; "İnsanın kendini çok önemli zannetmesi"

Kibir ile İlgili Hadisler

Rasûlullah şöyle buyurdu: "İsraf etmeyerek, kibir ve gurura kapılmayarak yiyiniz, içiniz, giyininiz ve tasadduk ediniz." - Buhari
Rasûlullah şöyle buyurdu: "Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir." - Müslim
Rasûlullâh şöyle buyurdu: "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse Cennet'e giremez." - Müslim
Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı reddetmek ve insanları hor hakir görmektir. - Hz.Muhammed

Mevlana'nın Kibir ile İlgili Sözleri

Kibir; Kendisinden habersiz, kendini bilmeyen insanın durumudur. Tıpkı güneşten haberi olmayan buzun kendini bir şey zannetmesi gibi. - Mevlana
Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar. - Mevlana
Bir insanda kendini yüksek görme, hırs ve şehvet, söz söylerken soğan gibi kokar. - Mevlana
İmtihan içinde imtihan vardır, derlen toplan da ufak bir imtihanda satma kendini. - Mevlana
Damla, kendini tamamlayınca damlar. - Mevlana
Bil ki; domuzların önüne inciler serilmez. Mücevherden sarraflar anlar ancak, başkası bilmez. Ne fark eder ki; kör insan için elmas da birdir camda. Sana bakan kör ise, sakın kendini camdan sanma. - Mevlana

Kibir ile İlgili Dini İslami Sözler

Kibir ve gururlulukla haddini aşanı, Cenab-ı Hakk yerden yere çarpar. - Hz. Ömer
Günah ve kusurlar içinde en büyük günah, kibir ve kindir. - İbn Arabi
İnsan birçok şeyini saklayabilir. Sırrını, hayalini, gerçek fikrini. Fakat kibrini ve kinini ancak bir yere kadar saklayabiliyor. - İbrahim Tenekeci
Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: Şerden uzaklaşan izzete, kibirden uzaklaşan saygınlığa, cimrilikten uzaklaşan da şerefe. - Caferi Sadık
Çiçeklerle hoş geçin, dalı incitme gönül. Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül. Başın olsada yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek; Yolu incitme gönül. - Yunus Emre
Allah'a ulaşmanın önünde 4 engel vardır: 1. Şehvet 2. Çok yemek 3. Mal ve makam 4. Gurur ve kibirdir - Şems-i Tebrizi
Allah'tan uzaklaştırıcı sebeplerin en kuvvetlisi kibir ve şöhret; Allah'a yaklaştırıcı sebeplerin en kuvvetlisi de tevâzu ve yokluktur. - Cemâlnur Sargut
Alçak yerin tepesi, kendini dağ sanırmış. - Şinâsi
Kibir, insanı hiç aman vermeden helâk eden bir hastalıktır. - İmam-ı Gazalî
Gönüllerden kibri çıkarmak yüce dağları iğne ile kazımaktan daha zordur. - Şeyh Şamil
Allah'a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir. - Avn İbn-i Abdullah
Bilgisizliğin en büyüğü, kendini beğenmektir. - Hz. Ali
Bilinmelidir ki; sebebi, nefsin azgın arzuları olan her günahın affedilmesi beklenebilir. Fakat sebebi kibir olan günahın affa beklenemez. Nitekim şeytanın başkaldırmasına sebep kibri olduğu için affedilmemiştir. - İmam Gazâlî
Bir insan ne kadar çok öğrenirse, o kadar mütevazi olur. - S. Smiles
Bir insan ne kadar mütevazi ise o kadar yücedir. Ne kadar kibirli ise, o kadar alçaktır. - Ali Etnirî
Bütün şer, bir evde gizlidir ve kibir onun anahtarıdır. - Hüseyin Razi
Cenâb-ı Hak, her kibir edeni hakîr ve zelîl eder. - Hz.Ali
Dağı iğne ucu ile kazmak, gönülden kibri çıkarıp atmaktan daha kolaydır. - Ebu Haşim-i Sofi
Eğer fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı, insanoğlunun kibrinden başı eğilmez olurdu. Fakat yine o, yüce Allah'a karşı gelmekte atılgandır. - Hasan Basri
Gururun en güzelinde bile bir suç kokusu vardır. - Nurullah Ataç
Herkeste olan dört şeyden, dört şey daha meydana gelir: İnatçılıktan, rezillik; öfkeden, pişmanlık; kibirden, düşmanlık; tembellikten de düşkünlük. - Ferideddin-i Attar
İblisin huzurdan kovulmasına sebep, ben ondan hayırlıyım diyerek büyüklük davasına kalkışmasıdır. - İmam Şarani
İğne ile dağları kazarak yerinden kaldırmak, gönüllerden kibir ve gururu çıkartmaktan kolaydır. Ebu Haşim SufiHiç kimseye gururla bakma, o da kendisine göre görkemlidir. - Nizami
Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen, safayı bulur ve rahmete erer. - Bediüzzaman
Kendisini bilen, halkın övmesine aldanıp mağrur olmaz. - Şeyh Mağribi
Kibir bulunan kalp de, Allah korkusu bulunmaz. - Abdullah Tüsteri
Kibir edeni Allah alçaltır, alçak gönüllü olanı yükseltir. - Hadis-i Şerif
Kibir ile aşk şu cihetten birbirine benzer ki, ikisi de kâr eder. - Cenap Şahabettin
Kibir ve öfke, insanın başına çok felaketler getirir. - Lokman Hekim
Kibir, alçakların ahlakındandır. İmam-ı Şafii
Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. - Hacı Bayram Veli
Kibir, insanı yalnızlığa mahkûm eder. - Hz. Ali
Kibirli olma, kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir. Herkesi kendinden uzaklaştırır. - Ali Fuat Başgil
Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna dalalet eder. - Hz. Ali
Küçüldükçe büyülten ve büyüdükçe küçülten şey, kibirdir. - Erol Anar
Malı ile sana karşı kibirlenen adama karşı kibirlenmek, Allah için tevazu sayılır. - Yahya bin Muaz
Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar. - Cenap Şehabettin

Kibir ile İlgili Özlü Sözler

Kibir ve önemli olma hırsı her zaman körlükle sonuçlanır. - Aliya İzzetbegoviç
Kibir ve inat, bir kişinin kendisini; önce mükemmel görmesini sağlar, sonra da sonunu getirir. - Tolstoy
Kemikleri eti, bağırsakları ve kan damarlarını kaplayan deri nasıl insan görünümünü katlanılabilir hale getiriyorsa, ruhun ajitasyonu ve ihtirası da kibirle kapatılmıştır; kibir, ruhu kaplayan deridir. - İrwin Yalom
Kendini övme, sana güvenen olmaz; kendini kötüleme, sana herkes inanır. - Joseph Roux
Kibir ve peşin hüküm, ilmin iki düşmanıdır. - C.C.Golton
Kibir, aptallığın en açık belirtisidir. - S. Shipman
Kibir, insanı mutluluktan uzaklaştırır. - Alphonse de La Martine
Kibir, insanın düşüncesidir; söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır. - Montaigne
Kibirli insanlar, başarıya sırtlarını dayadı mı öğle vakti üstüne bastığı gölgeyi bile küçük görür. William Shakespeare
Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun, dikkate alınmaya değmez. - Konfüçyus
Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. - Slefan Zweig
Mağrur muzafferi, kendi saadeti yıkar. - Friedrich Schille
Nasıl önemli kişiler olduğumuzu sanırız, içinde çalıştığımız çevreye kendi başımıza can kattığımızı düşünürüz, yokluğumuzda hayat, beslenme ve nefes duracak diye hayal ederiz ama ortaya çıkan boşluk fark edilmez bile, hemen kapanır ve çoğu zaman daha iyinin olmasa da daha hoş bir şeyin alanı olur. - Wolfgang Van Goethe
Önemli olan, büyük ve iyi görünmek değil, gerçekten büyük ve iyi olmaktır. - Beethoven
Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. - Ledric Dumont
Tevazu resimdeki gölgeler gibidir; daha güzel ve daha derin gösterir. - Bruyere
Eğer başkalarını aşağı görmeseydik, başkalarının yüksekten bakmalarından yakınmazdık. François de La Rochefaucauld
Hiç kimse karşısında, aşağılık kompleksi ne kapılma. Kendini,hiç kimseden büyük görme. Unutma ki her insan, senin bir başka çeşidindir. Hiç kimsenin günahı ve masumiyeti, sana ait değildir. - William Saroyan
Ata kibirli binen, eve yürüyerek döner. - İtalyan Atasözü
Başka insanları hor gören kişiler, başkalarından çok kendilerini alçaltmış olurlar. - H. Casson
Bilgisiyle kibirlenmek, cahilliğin ta kendisidir. - James Taylor
Başkalarına karşı kibirli davranmak ne kadar gülünçse, kendimize karşı da o kadar yerindedir. - La Rochefoucauld

İlgi Çeken Sayfalar :