×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Kibir ile ilgili sözler


Bu sayfada kibir ile ilgili sözler bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.

Küçük olanları hor görme! Unutma ki, dağlar çakıllardan teşekkül etmiştir.

Ne kadar kibirli dursa da; bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye?

Ben de burada, Allah'ın garip bir kuluyum. Bizim yolumuzda gurur ve kibir yoktur.

Kibirli insanların boyları, gölge gibidir, büyük olduklarını sanırlar, ta ki güneş batana kadar.

Bilgi ve görgü, büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.

Uyan artık ey insan! Sen bir ilah değilsin. O kibirli dik başın, secdelere eğilsin.

Bu kibir, bu gurur niçin? Mütevazi ol, hatta bir adım bile geçme gurur kapısından. Bardağı insan bunun için; öper daima alnından.

Ve kusura bakmayın hepiniz kibirinizde boğulacaksınız...

Kendisine yapılan bir iyilik karşısında teşekkür etmeyen ve kendisinin yaptığı hatalardan dolayı özür dilemeyen insanlardan UZAK DUR. Çünkü teşekkür etmemek ve hatalarından dolayı özür dilememek, İFLAH OLMAZ BİR KİBRİN göstergesidir...

Ne kalbimizin temizliğinden ne de namazlarımızın doğruluğundan emin değilken nedir bu kibir?

Kendini beğenmiş insanların "mizah" yeteneği yoktur. Tebessüm etmeyi yılışıklık, asık suratlı olmayı ciddiyet zannederler.

Gurur suskun, kibir gevezedir. Sevgi olmalıdır, eğer yoksa saygı zorunludur.

Kendini beğenmiş insanların "mizah" yeteneği yoktur. Tebessüm etmeyi yılışıklık, asık suratlı olmayı ciddiyet zannederler.

Bir zavallılık, bir aptallık, bir acizlik, bir iticilik, bir bencilik, bir rezillik, bir zelillik; "İnsanın kendini çok önemli zannetmesi"

Şunu iyi bilin ki; gösteriş budalası insanlardan, gösterişli laflardan, gösterişin kendisinden hiç hoşlanmam! Bu, bir... Kibirden, kendini beğenmişlikten, "Bütün bu dağları ben yarattım" havalarından, süslü kişiliklerden nefret ederim! Bu, iki... Yalakalardan, yalakalıktan, yalakaca edilmiş laflardan ve davranışlardan da nefret ederim! Bu, üç... - Yeraltı Filmi

Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. - Nisâ Suresi, 36. Ayet

Mesih de, Allah'a yakın melekler de, Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır. - Nisâ Suresi, 172. Ayet

Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. - Hicr Suresi, 88. Ayet

Şüphe yok ki Allah, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları hiç sevmez. - Nahl Suresi, 23. Ayet

Haydi, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür! - Nahl Suresi, 29. Ayet

Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. - Lokman Suresi, 18. Ayet

Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanırlar. - Secde Suresi, 15. Ayet

Kibir, hakka, razı olmamak ve insanları küçük görmektir. - Hadis-i Şerif

Kibir, her güzelliğin, (her iyiliğin, her nimetin) âfetidir. - Deylemi

Büyüklük gösterişle, lafla olmaz; yücelik dava ile, kuruntu ile elde edilmez. Tevazu yüceliği arttırır, fakat gurur seni toprağa serer. - Hz. Şeyh Sadi

Ey kibir; hiçbir şeyden ders almıyor, kelimeleri kifayetsiz bırakıyorsun! Akıl almaz işlerin kaynağısın... Mal, mülk, gösterişle derdin! #Maneviyatı tanımaz, bilmek istemezsin... Ne az ile yetindin, ne çok olana tamah ettin... Kibir sen ne kötü, ne hastalıklı bir duygusun! Sana kanıp da, peşinden umarsızca gidenlere aşk olsun.

Süs ve gösteriş için giydiği elbiseyi üstünden çıkarmadığı müddetçe, Allahü teâlâ ona rahmet etmez. Allahü teâlâ, mütevazı elbise giyineni sever. - Hadis-i Şerif

Bazen insanlar, kendini beğenmişlik ya da kibir sözcüğü yerine kulağa daha hoş gelen hırs sözcüğünü kullanarak kendilerini biraz temize çıkarmaya çalışırlar. - Alfred Adler

Allah'ım! İki şeyi benden al: Kendini beğenmişlik ve kibir. Birincisi sahip olduklarımı elimden alır, ikincisi paklığımı...

Gerçeğin, her şeyin üstünde, zavallı egoların bile üstünde tutulmasını isterim. Arkadaşlığın, karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm! - Dostoyevski

Kibir, kulun Allah'ın azabından emin olduğunu gösterir. Azaptan emin olmak ise felâketlerin en büyüğüdür. Tevazu ise Allah'tan korkmayı ifade eder. Bu korku ise, saadetin rehberi ve âletidir. - İmam Gazali

Tevazu güzeldir, zenginin tevazusu daha güzeldir. Kibir çirkindir, fakirin kibirli olması daha çirkindir. - İmam Gazali

Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. - Yusuf bin Hüseyin

İhlâs ehline göre, tevazu göstermek de kibir sayılır. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Hâlbuki gerçek ihlâs ehli, kendinde bir varlık görmez ki tevazu göstersin. - Cüneyd-i Bağdadi

Tevâzu, hasis adamı yükseltir; kibirde, yüksek adamı alçaltır. - Abdullah Bin Mes'ud

Rasûlullah şöyle buyurdu: "İsraf etmeyerek, kibir ve gurura kapılmayarak yiyiniz, içiniz, giyininiz ve tasadduk ediniz." - Hadis-i Şerif

Rasûlullah şöyle buyurdu: "Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir." - Hadis-i Şerif

Rasûlullâh şöyle buyurdu: "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse Cennet'e giremez." - Hadis-i Şerif

Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı reddetmek ve insanları hor hakir görmektir. - Hadis-i Şerif

Kibir; Kendisinden habersiz, kendini bilmeyen insanın durumudur. Tıpkı güneşten haberi olmayan buzun kendini bir şey zannetmesi gibi. - Mevlana

Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar. - Mevlana

Bir insanda kendini yüksek görme, hırs ve şehvet, söz söylerken soğan gibi kokar. - Mevlana

İmtihan içinde imtihan vardır, derlen toplan da ufak bir imtihanda satma kendini. - Mevlana

Damla, kendini tamamlayınca damlar. - Mevlana

Bil ki; domuzların önüne inciler serilmez. Mücevherden sarraflar anlar ancak, başkası bilmez. Ne fark eder ki; kör insan için elmas da birdir camda. Sana bakan kör ise, sakın kendini camdan sanma. - Mevlana

Kibir ve gururlulukla haddini aşanı, Cenab-ı Hakk yerden yere çarpar. - Hz. Ömer

Günah ve kusurlar içinde en büyük günah, kibir ve kindir. - İbn Arabi

İnsan birçok şeyini saklayabilir. Sırrını, hayalini, gerçek fikrini. Fakat kibrini ve kinini ancak bir yere kadar saklayabiliyor. - İbrahim Tenekeci

Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: Şerden uzaklaşan izzete, kibirden uzaklaşan saygınlığa, cimrilikten uzaklaşan da şerefe. - Caferi Sadık

Çiçeklerle hoş geçin, dalı incitme gönül. Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül. Başın olsada yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek; Yolu incitme gönül. - Yunus Emre

Allah'a ulaşmanın önünde 4 engel vardır: 1. Şehvet 2. Çok yemek 3. Mal ve makam 4. Gurur ve kibirdir - Şems-i Tebrizi

Allah'tan uzaklaştırıcı sebeplerin en kuvvetlisi kibir ve şöhret; Allah'a yaklaştırıcı sebeplerin en kuvvetlisi de tevâzu ve yokluktur. - Cemâlnur Sargut

Alçak yerin tepesi, kendini dağ sanırmış. - Şinâsi

Kibir, insanı hiç aman vermeden helâk eden bir hastalıktır. - İmam-ı Gazalî

Gönüllerden kibri çıkarmak yüce dağları iğne ile kazımaktan daha zordur. - Şeyh Şamil

Allah'a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir. - Avn İbn-i Abdullah

Bilgisizliğin en büyüğü, kendini beğenmektir. - Hz. Ali

Bilinmelidir ki; sebebi, nefsin azgın arzuları olan her günahın affedilmesi beklenebilir. Fakat sebebi kibir olan günahın affa beklenemez. Nitekim şeytanın başkaldırmasına sebep kibri olduğu için affedilmemiştir. - İmam Gazâlî

Bir insan ne kadar çok öğrenirse, o kadar mütevazi olur. - S. Smiles

Bir insan ne kadar mütevazi ise o kadar yücedir. Ne kadar kibirli ise, o kadar alçaktır. - Ali Etnirî

Bütün şer, bir evde gizlidir ve kibir onun anahtarıdır. - Hüseyin Razi

Cenâb-ı Hak, her kibir edeni hakîr ve zelîl eder. - Hz.Ali

Dağı iğne ucu ile kazmak, gönülden kibri çıkarıp atmaktan daha kolaydır. - Ebu Haşim-i Sofi

Eğer fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı, insanoğlunun kibrinden başı eğilmez olurdu. Fakat yine o, yüce Allah'a karşı gelmekte atılgandır. - Hasan Basri

Gururun en güzelinde bile bir suç kokusu vardır. - Nurullah Ataç

Herkeste olan dört şeyden, dört şey daha meydana gelir: İnatçılıktan, rezillik; öfkeden, pişmanlık; kibirden, düşmanlık; tembellikten de düşkünlük. - Ferideddin-i Attar

İblisin huzurdan kovulmasına sebep, ben ondan hayırlıyım diyerek büyüklük davasına kalkışmasıdır. - İmam Şarani

İğne ile dağları kazarak yerinden kaldırmak, gönüllerden kibir ve gururu çıkartmaktan kolaydır. Ebu Haşim SufiHiç kimseye gururla bakma, o da kendisine göre görkemlidir. - Nizami

Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen, safayı bulur ve rahmete erer. - Bediüzzaman

Kendisini bilen, halkın övmesine aldanıp mağrur olmaz. - Şeyh Mağribi

Kibir bulunan kalp de, Allah korkusu bulunmaz. - Abdullah Tüsteri

Kibir edeni Allah alçaltır, alçak gönüllü olanı yükseltir. - Hadis-i Şerif

Kibir ile aşk şu cihetten birbirine benzer ki, ikisi de kâr eder. - Cenap Şahabettin

Kibir ve öfke, insanın başına çok felaketler getirir. - Lokman Hekim

Kibir, alçakların ahlakındandır. İmam-ı Şafii

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. - Hacı Bayram Veli

Kibir, insanı yalnızlığa mahkûm eder. - Hz. Ali

Kibirli olma, kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir. Herkesi kendinden uzaklaştırır. - Ali Fuat Başgil

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna dalalet eder. - Hz. Ali

Küçüldükçe büyülten ve büyüdükçe küçülten şey, kibirdir. - Erol Anar

Malı ile sana karşı kibirlenen adama karşı kibirlenmek, Allah için tevazu sayılır. - Yahya bin Muaz

Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar. - Cenap Şehabettin

Kibir ve önemli olma hırsı her zaman körlükle sonuçlanır. - Aliya İzzetbegoviç

Kibir ve inat, bir kişinin kendisini; önce mükemmel görmesini sağlar, sonra da sonunu getirir. - Tolstoy

Kemikleri eti, bağırsakları ve kan damarlarını kaplayan deri nasıl insan görünümünü katlanılabilir hale getiriyorsa, ruhun ajitasyonu ve ihtirası da kibirle kapatılmıştır; kibir, ruhu kaplayan deridir. - İrwin Yalom

Kendini övme, sana güvenen olmaz; kendini kötüleme, sana herkes inanır. - Joseph Roux

Kibir ve peşin hüküm, ilmin iki düşmanıdır. - C.C.Golton

Kibir, aptallığın en açık belirtisidir. - S. Shipman

Kibir, insanı mutluluktan uzaklaştırır. - Alphonse de La Martine

Kibir, insanın düşüncesidir; söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır. - Montaigne

Kibirli insanlar, başarıya sırtlarını dayadı mı öğle vakti üstüne bastığı gölgeyi bile küçük görür. William Shakespeare

Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun, dikkate alınmaya değmez. - Konfüçyus

Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. - Slefan Zweig

Mağrur muzafferi, kendi saadeti yıkar. - Friedrich Schille

Nasıl önemli kişiler olduğumuzu sanırız, içinde çalıştığımız çevreye kendi başımıza can kattığımızı düşünürüz, yokluğumuzda hayat, beslenme ve nefes duracak diye hayal ederiz ama ortaya çıkan boşluk fark edilmez bile, hemen kapanır ve çoğu zaman daha iyinin olmasa da daha hoş bir şeyin alanı olur. - Wolfgang Van Goethe

Önemli olan, büyük ve iyi görünmek değil, gerçekten büyük ve iyi olmaktır. - Beethoven

Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. - Ledric Dumont

Tevazu resimdeki gölgeler gibidir; daha güzel ve daha derin gösterir. - Bruyere

Eğer başkalarını aşağı görmeseydik, başkalarının yüksekten bakmalarından yakınmazdık. François de La Rochefaucauld

Hiç kimse karşısında, aşağılık kompleksi ne kapılma. Kendini,hiç kimseden büyük görme. Unutma ki her insan, senin bir başka çeşidindir. Hiç kimsenin günahı ve masumiyeti, sana ait değildir. - William Saroyan

Ata kibirli binen, eve yürüyerek döner. - İtalyan Atasözü

Başka insanları hor gören kişiler, başkalarından çok kendilerini alçaltmış olurlar. - H. Casson

Bilgisiyle kibirlenmek, cahilliğin ta kendisidir. - James Taylor

Başkalarına karşı kibirli davranmak ne kadar gülünçse, kendimize karşı da o kadar yerindedir. - La Rochefoucauld

Benzer Sayfalar :