Kader ile ilgili sözler


Kader; bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan ezeli takdir anlamına gelmektedir. Alın yazısı, Yazgı veya Mukadderat olarak da anılır. Kader kavramı birçok farklı din ve felsefi akımda önemli bir yer tutar. İslam inancında Sünni Kelâm âlimlerince kader, ezelden ebede kadar hayır ve şer meydana gelecek bütün hadiselerin Allah katında bilinmesi ve takdir edilmesi şeklinde tanımlanır. Ehli Sünnet itikâdına göre kadere iman, imanın şartlarındandır ve amentünün bir parçasıdır. Türk halk kültüründe alınyazısı yazgı olarak da bilinir. Türk kültüründe bu yazının insanın alnında olduğu düşünülürdü. Kader anlayışı pek çok inançta mevcut olup insanın başına geleceklerin büyük bir kısmının kendi elinde olmadığı inancına dayanır. Sözcük; "yazı" kelimesiyle ve "yazmak" fiiliyle aynı kökten gelir. Bu sayfada kader ile ilgili sözler bulacaksınız. Sayfa içeriği; kader ile ilgili güzel anlamlı özlü kısa dini islami sözler, kader ile ilgili ayetler hadisler, kader ile ilgili sözler mevlana
İki insan arasında hangi şartta olursa olsun kaderden daha uzak bir mesafe olamaz. Çünkü kader, insanın yürümek zorunda olduğu en uzun yoldur.
Yâr, demlendik bir kere hasretinle. Artık gelsen de eyvÂllah, gelmesen de...
Sabır, gamdan kurtulmak için anahtardır. Ey gönül! Sabırlı ol! Aşk sabretmektir! - Hz. Mevlana
Allah'ım bana Senin sevgini kazanmış, Sana aşık, beni Senin için sevecek, beraber Senin yolunda koşturacak bir eş nasip eyle. Amin!
Sabır, insanı maksadına en tez ulaştıran kılavuzdur. - Hz. Mevlana
Çünkü herkese nasip olmuyor bir gönle girip de dualar da yer almak.
Kapıyı kilitleyen de açan da aynı anahtar değil mi? Sabret, Tevekkül et, En hayırlısı nasip olsun...
Rabbim bana öyle bir eş nasip et ki, O'nun müslümanlığının mükemmelliğine bakıp, kendi müslümanlığıma çeki düzen vereyim.
İstediğin olmuyor diye üzülme. Ya daha iyisi olacağından, ya da hayırlısı bu olduğundandır. - Hz. Mevlana
Allah gönlümüzü nasibimizden başkasıyla yormasın. Amin!
Biz nasip deriz. Hayırlısı deriz. Tevekkül ederiz. Tebessüm ederiz. Herşeyi Allah'a bırakırız. Mutlu olmasını biliriz Elhamdûlillâh...
Allah hayırlısını nasip etsin diye dua etmeli çünkü biz bilmeyiz neyin hayr neyin şer olduğunu.
Allah'a emânet edilenlerle, Allah'a havâle edilenlerin gittiği yol bir olur mu hiç? Her şeyin hayırlısını iste...
Ve nasip, kaderinde olanı, Allâh'ın sana teslim edişidir. Ne kıymetli bir emanettir o... - Mehmet Ali Ümay
Erkek olmak doğuştan gelen bir alın yazısı olsa da, adam olmak her erkeğe nasip olmuyor. ? Küçük İskender
Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip olsun diye!
Sabır ilacı, gözlerin perdesini yakar, göğüsleri, gönülleri yarıp açar. - Hz. Mevlana
Değil yıldız, gökyüzü de kaysa; nasibinde yoksa nafile.
Her mahlûk kendi nasibini alır. Yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar.
Nasip; çok güzel bir ihtimaldir. Allah ne yazdıysa o olur. Elhamdülillâh.
Akıllı kimse, ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır. - Abdülkâdir Geylâni
Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden iyi olmayacağını? - Şems-i Tebrizi
Senin kaderin, karakterinin bir yansıması sonucudur. - Johann Gottfried Herder
Kaderin tuhaf cilvesi, şu dünyada paraya en çok gerek duyanların, onu bir türlü kazanamamaları değil midir? - Finley Peter Dunne
Ey yar! Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet, olsun, hükmün sahibi bundan razı ise; Vuslata aşık gönül susmaya da razı. - Hz. Mevlana
İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa, kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz. - Arif Nihat Asya
Kaderimmiş meğer. Kaç yıl geçerse geçsin. Bir kere sesini duysam, bir kerecik yüzünü görsem, ben sana en başından aşık olacağım...
Kader, kendi elinde olmayan şeylere bağlanan kimselere karşı her zaman menfidir. - Andre Maurois
Bir tiyatroda insanın kendisine düşen rolü anlaması gerek; kader, kişiliğimize iğrenç ve düşük bir rol oynatmaya kalkışsa, ona karşı koymasını bilmeli. - Alfred De Vigny
Her yürek, kendinin kaderidir. - Balley
Kader önünde sonunda öyle veya böyle günahlarımızın bedelini önümüze koyar. Görünen ya da görünmeyen zaman içinde herkes günahlarının bedelini öder. - Epiktetos
İnsan kadere zenginken değil, yoksulken inanır. - Wilhelm Jordan
Kaderin amansız oluşu değildir, sorun; çünkü insan bir şeyi inatla isterse, onu elde eder. Korkunç olan,istediğimiz şeyi elde ettikten sonra ondan bıkmamızdır. O zaman suçu kaderde değil, kendi isteğimizde bulmalıyız. - Casere Pavese
İnsanların saadetini, felaketini doğuran başlıca nedenler; kaderin sadece iyi yada kötü oluşu değildir. - Yüan Wei
Şans, kader ve kısmet, yararlanmasını bilenler için vardır. - Sakıp Sabancı
Her zaman yapılan yanlış nedir, bilir misin? Yaşamın değişmez olduğunu sanmak, trenin ray değiştirmeden sonsuza kadar gideceğini düşünmektir. Oysa kaderin hayal gücü bizimkinden daha renklidir. - Susanna Tamaro
Mutlu olduğum zaman, insanları anlıyorum sanmıştım. Halbuki onlara ancak, felaket içinde tanımam yazgıda varmış. - Napoelon
Kader bilgisizin zindanı ve zinciridir. - Muhammed İkbal
Nefsini kötülüklerden temizleyip faziletlerle dolduran kurtuldu. - Şems Suresi, 9. Ayet
Güçlerini kaderden ödünç alanlar ona fazla güvenir ve yok olurlar. - Simone Weil
Anladım gereksizmiş fazlaca tedbir eylemek, kimsenin karı değildir kaderi değiştirmek. - Kanuni
Senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin adaleti var. İnsanlar, senin yapmadığın bir işle sana zulmediyorlar. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen, o musibet eliyle seni hem terbiye, hem hatana keffaret ediyor. - Risale-i Nur
Düşünce ekersin davranış biçersin. Davranış ekersin alışkanlık biçersin. Alışkanlık ekersin karakter biçersin. Karakter ekersin kaderini biçersin. Ey insan oğlu bilmez misin ne ekersen onu biçersin. - Hz. Mevlana
Biz Allah böyle yazdığı için böyle yapmıyoruz. Allah böyle yapacağımızı bildiği için kaderimizi böyle yazdı. - Mehmet Yıldız
Erkek olmak doğuştan gelen bir alın yazısı olsada, adam olmak her erkeğe nasip olmuyor. - Küçük İskender
Hayrı ve şerri ve bu ikisinin hallerini öğretip bunlardan birini yapabilmesi için, insana seçme hakkı(irade) verene yemin olsun ki. - Şems Suresi, 8. Ayet
Sorumluluk kolaylıkla Tanrı'nın, kaderin, şansın ya da bir komşunun omuzlarına yükleniverecek olan bir yüktür. Astrolojinin önemli olduğu zamanlarda bunu bir yıldıza yüklemek de olağan sayılırdı. - Ambrose Bierce
Kader hastalığı, alın teri ile geçer. - İbrahim Olcaytu
Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır. - Sezai Karakoç
Kanaat; çılgınca istemek ve çalışmak; ama, elde edilen her sonuca razı olmaktır. - Muhammed Bozdağ
Niyet ettiklerim kısmet olmuyorsa; ya hakkım değildir, yada hakkımda hayırlı değildir. Vardır elbet Allah'ın bir bildiği. Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler... - Hz. Mevlana
Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde, sakın vazgeçme! İşte orası kaderinin değişeceği noktadır. - Hz. Mevlana
Günahlarının sorumluluğunu kadere yüklersen, er yada geç kaderin tokadını yersin. - Hz. Mevlana
Kaderde ne ise odur etme merak, Uyma kendi nefsine, Hakkın emrine bırak, Altından ağacın olsa, zümrütten yaprak, akibet gözünü doyurur bir avuç toprak. - Hz. Mevlana
Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir. - Hz. Mevlana
Ey sevgili, talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksın bana. - Şems-i Tebrizi
Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum, neylersin. Ya ben erken geldim ya sen geç kaldın vuslata, neylersin. Kader! - Şemsi Tebrizi
Eğer Allah seni bana yazmışsa, benden kaçışın yok! Lakin kader seni benden almışsa, ağlamaya lüzum yok. - Şems-i Tebrizi
İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. - Şems-i Tebrizi
Olmadı diye sızlandığın duaya, gün gelir olmadı diye şükredersin. - Şems-i Tebrizi
Ve son sözü hep alın yazısı söyler. - Sezai Karakoç
Hiç şaşmayan saat gibi işler durur kader. - Yahya Kemal Beyatlı
Ve biz kaderimizdekini yaşarız, yüreğimizdekini değil... - Cahit Zarifoğlu
İnançlarımızdan eylemlerimiz doğar, eylemlerimizden alışkanlıklarımız medya na gelir, alışkanlıklarımızdan karakterimiz oluşur ve karakterimiz üzerine de kaderimizi bina ederiz. - Henry Hancock
Yaşadıklarından sen sorumlusun. Kader ve kısmet sadece isimdir...
Herkes, kendi kaderi icabı bir çileye tutulmuştur. Hiç kimseye dört başı ma'mur olma beratı verilmemiştir. - Sadi Şirazi
Yazgı kartları karıştırır, biz de oynarız. - Arthur Schopenhauer
Her dertli, kaderi kendine düşman bilir. - La Fontaine
Düşünce bozukluğu kaderi menfi etkiler. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
Kader seni güldürmüyorsa, espriyi anlayamadın demektir. - Charles George Douglas Roberts
Kader vermediğini geri alamaz. - Seneca
Kaderimiz yıldızlarda değil kendi içimizde yatar. - William Shakespeare
Yaşamak dedikleri bu işte! Ne yaparsan yap, önünde kader, arkanda keder. İkisinin toplamı bir "hayat" eder...
Yarın ne olacak sorunlarını unut, kaderin yaşamına son verdiği bu günü yanına kar say. - Roman Horace
Ana babayı kader tayin eder, dostlar ise seçilir. - Jacques Delille
Ne istediğinizi bilerek istemeye devam ettiğiniz sürece, kaderinizde size vermeye devam edecektir. - Muhammed Bozdağ
Geleceğimizi yaratıp buna kader diyoruz. - Benjamin Disarelli
Kader; iki kardeşin oynarken kurdukları hayalleri bile gerçeğe dönüştürüyorsa, sizin göz yaşlarınızla kurduğunuz hayalleri niçin gerçeğe dönüştürmesin? - Muhammed Bozdağ
Alın yazın fanidir, fakat senin arzularında fanidir. - Ovidius
Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan, zarar etti. - Şems Suresi, 10. Ayet
Talih kaybedilinceye kadar bilinmez. - Miguel de Cervantes
Ellere bakma eline bak çünkü kaderin orada.
Kadere iman edeni "Keşke" sözü rahatsız eder. Biz nasibe inanır ve elimizden geleni yaparız. Sonra tevekkül eder, teslim olur, huzur buluruz. - Nureddin Yıldız
Kızdıkça, insanın sırtına kambur olur kaderi.
İnsan mantığı yalnız kederden daha mantıklı olarak istenmektedir, o zaman kader olur. - Thomas Mann
Kaderinse dünya küçüktür, ama kaderin değilse çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsın... - Elif Şafak
Kader, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elindeyse beyazdan, gel de sıyır beyazı. - Necip Fazıl Kısakürek
Mukadder olan başına gelir. - Hz. Ali
Her insanın kendi kaderini seçme hakkı vardır. - Bob Marley
Kaderinizi yaralamadan zamanı öldüremediğiniz gibi, onu asla duraklatamayız veya ondan kaçamayız. - C. Grew
Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızda olsa etrafına ışık saçar. Unutma doğruların kaderidir yalnızlık, kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
Kader çoğu kez alçakları yükseltir, yüksekleri alçaltır. - Boccaccio
Bu hayatta herkes biraz sarhoştur. Çünkü acı doludur, Kiminin kadehi, Kiminin kaderi.
Hiç kimse kaderini değiştiremez ve kaderinden kaçamaz. - Goethe
Bir neslin kaderini, bir evvel ki nesil tayin eder. - Konfüçyüs
Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. - Montaigne
İnsanların kader dedikleri çoğu zaman sadece kendi kendilerine yaptıkları aptal oyunlar. - Arthur Schopenhauer
Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzegah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. - Şems-i Tebrizi
Kadere iman eden, kederden emin olur. - Hadis-i Şerif
Her ölümlü yalnız kendi kaderinden sorumludur. - Ölümcül Dövüş
Bütün işler Allahü teâlâdandır; Hayır olanı da şer olanı da yaratan O'dur. - Hadis-i Şerif
Kaderin terazisi, durmadan sallanır. - Schiller
Siyahın kaderi suçlanmak, beyazın kaderi kirlenmektir.
Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, Gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar, canını yakar. - Sunay Akın
Farkı yok, mantarlaşmış bir kayadan, derimin; Yüzümde çizgi çizgi, imzası kaderimin. - Necip Fazıl Kısakürek
Kader konuşunca, insan susar. - Beydeba
Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor; lakin vatandan ayrılışın ıstırabı zor. - Yahya Kemal Beyatlı
Kader, cesaretiyle yardım eder. - Publius Vergilius Maro
Tenini, dilini, kalbini koru kardeşim! Hayat bu üçüyle ektiğimizi biçmekten ibarettir. Kader kimsenin hakkını yerde bırakmaz. - Muhammed Bozdağ
Hile, oyunu kazandırsa da, kaderi değistirmez.
Sıkıntı olmayan insanda hayır yoktur. Sıkıntı Yüce Allah'ın kırlangıç kuşlarıdır. - Abdulkadir Geylani
Şimdi bir sigara yaktım. Yine iki nefes çektim. Biri senin şerefsizliğine, biri benim kadersizliğime...
Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür. - Albert Camus
Kaderimizi kontrol eden üç karar vardır: 1- Nelere odaklanacağımıza karar vermek. 2- Bir şeyin sizin için ne anlam taşıdığına karar vermek. 3- İstediğiniz sonuçları yaratmak için ne yapacağınıza karar vermek. - Anthony Robbins
Kader neydi? Kader, her şeyi Allah'tan istemek ama her şeyi Allah'tan beklememekti. Yani Nasıldı? Yani emekti, yani gayretti...
Kaderini sev. Belki seninki en iyisidir.
Kader deyip geçme. Bak ne diyor sırrın sahibi; biz her insanın kaderini, kendi çabasına bağlı kıldık. - İsra Suresi, 13. Ayet
Kader acımasızdır, insansa küçük! - Goethe
Kaderle sevgi, cesurdan yanadır. - Ovidius
Ben âlemlerin Rabbiyim, hayrı da, şerri de ancak ben tayin ederim. Hakkında(iradesiyle kötü yolu seçip de) şer yazdığıma yazıklar olsun, hakkında(iradesiyle hayrı seçip de) hayır yazdığıma ise ne mutlu. - Hadis-i Şerif
Kaderi Allah yazar, "insan ister" Allah bozar. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu
İnsanın kaderi dili altında saklıdır. - Hz. Ali (r.a)
Kadere, cahil insan pençe gösterir. - Şeyh Sadi
Yazanı için kader, okuyanı için mektuptur.
Bir ulusun kaderi; başbakanının sindirim organlarının iyi çalışmasına bağlıdır. - Voltaire
Kaderimizde mağlubiyet yoktur. Bir süreliğine imtihan olmak vardır. Umut mu? O bitmeyen duâ'dır. Elhamdülillah.
Karakter kaderdir. - Herakleitos
Yaşamdan ölüme gitmek, insanın alın yazısıdır. - Senenca
Soğuk bir alın yazısı titredi dudaklarından ve kayboldun birden. Meğer ben yüreği kayıp bir yazarın masalıymışım...
İnsanlar bazı zaman kaderlerinin efendisidir. Suç, sevgili Brütüs, yıldızlarımızda değil bizdedir, kul olduğumuz için. - Julius Caesar
İnsanlar, kendi çılgın ihtiraslarının neticelerini kadere yüklerler. - Walter Scott
İnsan kaderiyle sıklıkla, seçmekten kaçtığı yolda karşılaşır. - La Fontaine
Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir. - Abdülkadir Geylani
Kader genelde insanı sevdiğinden uzaklaştırır, acı duyması için. - Spartacus 2010
Kader, şansa kalmış bir şey ya da seçim meselesi değildir. O, beklenilecek bir şey de değildir. Kazanılacak bir şeydir. - W.J. Byran
Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten, "ne yapalım, kaderimiz böyle" deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin, ne de hayat karşısında çaresizsin. - Şems-i Tebrizi
Her ümmetin mecusileri vardır. Bu ümmetin mecusileri "kader yoktur!" diyenlerdir. - Hadis-i Şerif
Ölüm hepimizin paylaştığı kaderdir. Ölüm, hayatın en iyi ve tek icadıdır, her zaman yeniye yer açar. Yeni sizsiniz. - Steve Jobs
Kaza ve kaderle pençeleşmek mücadele sayılmaz. Çünkü bizi pençeleştiren, savaştıran da kaza ve kaderdir.
Tanışmak tesadüftür, arkadaşlık seçim, ama aşk tamamen kaderdir.
Sus gönlüm! Seni senden daha iyi bilen Rabbinin hükmü vuk'u buluncaya kadar, senin nasibin sana ulaşıncaya kadar, ulaşmayanlarınsa senin nasibin olmadığını anlayana kadar sus. - Hz. Mevlana
Kader, birbirlerini ziyan etmesinler, kıymetlerini iyi bilsinler diye, bazı dostlukları geciktiriyor... - İbrahim Tenekeci
Kalbin atışı, kaderin sesidir. - Schiller
Rasulullah şöyle buyurdu: "Herkes, kendi işine hazırlanır ve herkes önceden takdir edilmiş olan işlere kendi seçimi ile hazırlanır." - Hadis-i Şerif
İnsanda söz ile değişir kader. Ya yurda baş olur, ya da başından olur. - Fatih Sultan Mehmet
Kader, korkunç bir düşmandır. - Euripides
Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır. - Albert Einstein
Kader, bize iyi haberci göndermez. Oscar Wilde
Kaderiniz, karar anlarınızda biçimlenir. - Anthony Robbins
Hayat karşımıza kalın duvarlar çıkarsa da kader o duvarlarda pencereler açar.
Kader, bize haber göndermez. - Oscar Wilde
Kaza geliyorum demez" sözü, kaderin bilinemeyeceğini ne güzel ispat ediyor. - Akif Cemil
Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur. - Hafız
Ne kadar isen, kaderin oncadır. - M. Rasim Mutlu
Alın yazısından kaçıp kurtulmak isteyen, ona daha uzun bir iple bağlanmış demektir. - Jasques Deval
Tanrı: bütün yaratıklardan, "Kader defteri" ni saklar. - A. Pope
Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olsa, ahiret günü kaderden hesaba çekilir. - Hz. Aişe
Alın yazımı değiştiremem ama, istediğim kadere de boyun eğmem. - W. Shakespeare
Zamanı kıyaslamayan, kaderleri tanıyamaz; gelecek günlerin neler vaad ettiğini de bilemez. - Hz. Ömer
Belkide bizim kaderimiz mutsuz olmaktı, başkaları mutlu olsun diye...
Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk. - Dostoyevski
Hayat yolculuğuna hazırlanırken ilk hazırlanacak malzeme, kafi miktarda kadere rızadır. - Arthur Schopenhauer
Zamanı gelince olur. Vakti tamamlanınca geçer. Sabredersen değer. Ama evvela kısmet, evvela kâder!
Talih kördür; ama başkalarınca görülür. - Francıs Bacon
Kendi geleceğimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz. - Benjamin Disraeli
İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir. - La Rochefoucauld
Tırtılın kaderi kelebek olup güzel ölmektir.
Kaderini seç, kendini sev. - F. Nietzsche
Kaza ve kader; düşenleri kaldırmak, eğilenleri doğrultmak için bin bir vasıtaya sahiptir. - Goethe
Kaderin ağı yoktur, kucağı vardır. - Akif Cemil
Şahsi hayat itibarıyla, kaderle baş başa kalıp Allah'tan gelene sabretmek güzeldir; fakat, diğer insanları acıları ile baş başa bırakmak insafsızlıktır.
Dayanmak, kaderi yenmektir. - Campbell
Sen "olmuyor" dersin. Allah ise halka halka diziyordur hakkında hayırlı olanı. Belki de çok az kaldı, sabret!..

İlgi Çeken Sayfalar :