İngilizce Sözler


Bu sayfada ingilizce sözler bulacaksınız. Değerli GüzelCümleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GüzelCümleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz. Sayfa içeriği; ingilizce güzel sözler, ingilizce anlamlı sözler, ingilizce kısa sözler, ingilizce sözler ve anlamları, ingilizce anlamlı sözler türkçe açıklamalı, ingilizce etkileyici sözler ve anlamları, ingilizce etkileyici sözler, en iyi ingilizce sözler

I like you... I love you... I think about you... like a lot! (Senden hoşlanıyorum. Seni seviyorum. Seni düşünüyorum. Çok seviyorum!)

You mean everything to me, meaning you are my everything. (Benim için her şeysin, yani benim her şeyimsin.)

Even on my weakest days I get a little bit stronger - Ben en zayıf olduğum günlerimde daha fazla güçlenirim!

My heart will always remember our beautiful memories - Kalbim hep hatırlayacak bizim güzel anılarımızı

People living deeply have no fear of death. (Derinden yaşayan insanların ölüm korkusu yoktur.)

Love is great when you find someone to give it to. (Sevecek birisini bulduğunuzda aşk harikadır.)

My heart is not broken, Its shattered. (Kalbim kırılmamış, parçalanmış.)

Love is not fair. People are not fair. And life is definitely not fair. But the unfairness of it all is fair. (Aşk adil değil. İnsanlar adil değil. Ve hayat kesinlikle adil değil. Fakat hepsinin adaletsizliği adil.)

Without you my life would be boring, thanks for keeping me happy and loved. (Sen olmadan hayatım çok sıkıcı olurdu, beni mutlu ve sevdiğin için teşekkürler.)

If you judge people you have no time to love them. (İnsanları yargılarsanız, onları sevmeye zamanınız kalmaz.)

To love someone takes a day but it takes a lifetime to forget someone - Birini sevmek bir gününü alır ancak unutmak bir ömür sürer!

Only your real friends tell you when your face is dirty. (Yüzün kirlendiğinde sadece gerçek arkadaşların sana söyler.)

Kiss me so I can feel the fireflies and butterflies in my stomach again and again. (Öp beni, böylece midemdeki ateş böceği ve kelebekleri tekrar tekrar hissedebiliyorum.)

I want to travel to your soul and get lost in your eyes. (Ruhunla seyahat etmek ve gözlerinde kaybolmak istiyorum.)

The mind is a wonderful servant but a terrible master. (Akıl harika bir hizmetçidir ama korkunç bir efendidir.)

If you obey all the rules, you miss all the fun. (Tüm kurallara uyursanız, tüm eğlenceyi kaçırırsınız.)

You can't force people to stay in your life. Staying is a choice, so be thankful for people who choose you. (İnsanları hayatında kalmaya zorlayamazsın. Kalmak bir seçimdir, bu yüzden sizi tercih edenlere müteşekkir olun.)

I can't explain how empty I feel when you're not around. Please stay by my side. (Etrafta olmadığın zamanlarda ne kadar boş hissettiğimi anlatamam. Lütfen yanımda kal.)

But it didn't break me. Nothing can break me unless I let it. (Ama beni kırmadı. İzin vermediğim sürece hiçbir şey beni kıramaz.)

She said: "something inside me is dead.", there's a hole where my heart used to be. ("İçimdeki bir şey öldü" dedi. Kalbimin olduğu yerde bir delik var.)

In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. - Robert Frost (Üç kelimeyle yaşam hakkında öğrendiğim her şeyi özetleyebilirim: Hayat devam ediyor.)

And in her smile I see something more beautiful than the stars. - Gülüşünde yıldızlardan daha güzel bir şey görüyorum.

The strongest people were once the weakest. (En güçlü insanlar bir zamanlar en zayıf kişilerdi.)

I... Take the plan, spin it sideways.I... Fall. Without you, I'm Nothing - Ben... Plan yaparım, yol kenarlarına ağ örerim. Ben... Yenilirim. Sensiz ben bir hiçim

Everything has beauty, but not everyone sees it. (Her şey bir güzelliğe sahiptir, fakat herkes göremez.)

I love you how you are

Only a life lived for others is a life worthwhile. - Albert Einstein (Sadece başkaları için yaşamış bir yaşam, değerli bir yaşamdır.)

Success is the best revenge for anything. (Başarı, her şey için en iyi intikamdır.)

Your mind is a powerful thing. When you filter it with positive thoughts, your life will start to change. - Buddha (Akıl güçlü bir şeydir. Olumlu düşüncelerle filtrelendiğinde, hayatın değişmeye başlar.)

He's an angel, he has to be. No one alive is this good to me. (O bir melek olmalı, yaşayan kimse benim için bu kadar iyi değil.)

Your love shines in my heart as sun that shines upon the earth. - Sevgin kalbimde, yeryüzünde parlayan güneş gibi parlıyor.

To the world you may be one person, but to one person you are the world. - Dünyaya bir kişi olabilirsin, ama bir kişiye dünyasın.

I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cuz I'd miss you babe. - Gözlerimi kapatmak istemiyorum, uykuya dalmak istemiyorum, çünkü seni özlüyorum bebeğim.

I am not what happened to me, I am what I choose to become. - C.G. Jung (Başıma gelenler ben değilim, olmayı seçtiğim şeyim.)

In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. - Abraham Lincoln (Sonunda, hayatınızdaki sayılan yıllar değil, yıllarınızdaki hayattır.)

Wherever i Iook i see you - Nereye baksam seni görüyorum

But man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. - Ernest Hemingway (Fakat insan yenilgiye uğratılmaz. Bir adam yok edilebilir fakat yenilmez.)

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. - Oscar Wilde (Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan sadece var olur.)

No one ever finds life worth living - one has to make it worth living. - Winston Churchill (Hiç kimse yaşamı yaşamaya değer bulmaz - insanın yaşamaya değer olması gerekir.)

I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride. - Seni, nasıl, ne zaman, nerede olduğunu bilmeden seviyorum. Seni basitçe, problemsiz ya da gurur duymadan seviyorum.

I don't care about anything but your sweet sweet lips and strong arms. (Tatlı dudaklarından ve güçlü kollarından başka hiçbir şey umrumda değil.)

I am having the best time of my life because you are in it. (Hayatımın en güzel zamanlarını yaşıyorum çünkü siz onun içindesiniz.)

There are many ways of going forward, but only one way of standing still. - Franklin D. Roosevelt (İlerlemenin birçok yolu vardır, ancak durmanın sadece bir yolu.)

He who has a why to live can bear almost any how. - Friedrich Nietzsche (Yaşamak için bir nedeni olan kişi, neredeyse her şekilde buna dayanabilir.)

İlgi Çeken Sayfalar :