×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

İngilizce Aşk Sözleri


Bu sayfada sosyal medya profilinizde veya Whatsapp durumlarında kullanabilmeniz için İngilizce en güzel ve anlamlı aşk sözlerini Türkçe anlamları ve karşılıkları ile birlikte kısa olarak bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.
And in her smile I see something more beautiful than the stars. - Gülüşünde yıldızlardan daha güzel bir şey görüyorum.
No longer shy about how I love. My eyes open. You are everywhere. - Hz. Mevlana (Artık nasıl sevdiğim konusunda utangaç değilim. Gözlerim açık. Sen her yerdesin.)
I can't explain how empty I feel when you're not around. Please stay by my side. (Etrafta olmadığın zamanlarda ne kadar boş hissettiğimi anlatamam. Lütfen yanımda kal.)
I love you and I always prefer to love you for nothing. (Seni seviyorum ve seni karşılıksız sevmeyi seni hiç sevememeye her zaman tercih ederim.)
There is no longer a place in my life that goes beyond life, missed opportunity, unrequited love. (Giden ömrün, kaçırılmış fırsatın, karşılıksız sevdanın, benim hayatımda yeri yoktur artık.)
I love him/her so much that I make him happy if someone else smiles. And this is one of the most painful bliss in life. (Onu o kadar çok seviyorum ki, bir başkası bile gülümsetse onu mutlu oluyorum. Ve bu hayattaki en acı mutluluklardan biri.)
It is difficult to love the impossible. It is difficult for you to hold your hand, not to hold the hand. (Zordur imkansızı sevmek. Zordur kalbine tutulduğunla, elini tutanın bir olmaması.)
Loving the impossible is the best. You never get together and you never leave, you just love it. (İmkansızı sevmek en güzeli. Hem hiç kavuşmuyorsun hem de ayrılmıyorsun, sadece seviyorsun.)
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. - Oscar Wilde (Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan sadece var olur.)
I am not what happened to me, I am what I choose to become. - C.G. Jung (Başıma gelenler ben değilim, olmayı seçtiğim şeyim.)
Love, joy, and peace cannot flourish until you have freed yourself from mind dominance. (Sevgi, neşe ve barış, kendinizi zihin hakimiyetinden kurtaramadıkça gelişemez.)
To all the boys/girls I've loved before... I'm grown now. That wasn't love. (Daha önce sevdiğim tüm erkek / kızlara... Şimdi büyüdüm. Bu aşk değildi.)
I am having the best time of my life because you are in it. (Hayatımın en güzel zamanlarını yaşıyorum çünkü siz onun içindesiniz.)
You mean everything to me, meaning you are my everything. (Benim için her şeysin, yani benim her şeyimsin.)
But it didn't break me. Nothing can break me unless I let it. (Ama beni kırmadı. İzin vermediğim sürece hiçbir şey beni kıramaz.)
He's an angel, he has to be. No one alive is this good to me. (O bir melek olmalı, yaşayan kimse benim için bu kadar iyi değil.)
Only your real friends tell you when your face is dirty. (Yüzün kirlendiğinde sadece gerçek arkadaşların sana söyler.)
People living deeply have no fear of death. (Derinden yaşayan insanların ölüm korkusu yoktur.)
If you judge people you have no time to love them. (İnsanları yargılarsanız, onları sevmeye zamanınız kalmaz.)
I don't care about anything but your sweet sweet lips and strong arms. (Tatlı dudaklarından ve güçlü kollarından başka hiçbir şey umrumda değil.)
I could spend my whole life with you and it still wouldn't be enough time spent with you. (Tüm hayatımı seninle geçirsem bile seninle geçirmek için yeterli zaman olmayacak.)
She said: "something inside me is dead.", there's a hole where my heart used to be. ("İçimdeki bir şey öldü" dedi. Kalbimin olduğu yerde bir delik var.)
I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cuz I'd miss you babe. - Gözlerimi kapatmak istemiyorum, uykuya dalmak istemiyorum, çünkü seni özlüyorum bebeğim.
I... Take the plan, spin it sideways.I... Fall. Without you, I'm Nothing - Ben... Plan yaparım, yol kenarlarına ağ örerim. Ben... Yenilirim. Sensiz ben bir hiçim
I want to travel to your soul and get lost in your eyes. (Ruhunla seyahat etmek ve gözlerinde kaybolmak istiyorum.)
My heart will always remember our beautiful memories - Kalbim hep hatırlayacak bizim güzel anılarımızı
Let nothing unite us, so that nothing can separate us. - Pablo Neruda (Hiçbir şeyin bizi birleştirmesine izin vermeyelim, böylece hiçbir şey bizi ayıramaz.)
To love someone takes a day but it takes a lifetime to forget someone - Birini sevmek bir gününü alır ancak unutmak bir ömür sürer!
I like you... I love you... I think about you... like a lot! (Senden hoşlanıyorum. Seni seviyorum. Seni düşünüyorum. Çok seviyorum!)
Kiss me so I can feel the fireflies and butterflies in my stomach again and again. (Öp beni, böylece midemdeki ateş böceği ve kelebekleri tekrar tekrar hissedebiliyorum.)
The mind is a wonderful servant but a terrible master. (Akıl harika bir hizmetçidir ama korkunç bir efendidir.)
Your mind is a powerful thing. When you filter it with positive thoughts, your life will start to change. - Buddha (Akıl güçlü bir şeydir. Olumlu düşüncelerle filtrelendiğinde, hayatın değişmeye başlar.)
Your love shines in my heart as sun that shines upon the earth. - Sevgin kalbimde, yeryüzünde parlayan güneş gibi parlıyor.
Only a life lived for others is a life worthwhile. - Albert Einstein (Sadece başkaları için yaşamış bir yaşam, değerli bir yaşamdır.)
There are many ways of going forward, but only one way of standing still. - Franklin D. Roosevelt (İlerlemenin birçok yolu vardır, ancak durmanın sadece bir yolu.)
Everything has beauty, but not everyone sees it. (Her şey bir güzelliğe sahiptir, fakat herkes göremez.)
If you obey all the rules, you miss all the fun. (Tüm kurallara uyursanız, tüm eğlenceyi kaçırırsınız.)
He who has a why to live can bear almost any how. - Friedrich Nietzsche (Yaşamak için bir nedeni olan kişi, neredeyse her şekilde buna dayanabilir.)
Wherever i Iook i see you - Nereye baksam seni görüyorum
No one ever finds life worth living - one has to make it worth living. - Winston Churchill (Hiç kimse yaşamı yaşamaya değer bulmaz - insanın yaşamaya değer olması gerekir.)
I choose to love you in silence because in silence I find no rejection. - Hz. Mevlana (Seni sessizlik içinde sevmeyi seçiyorum çünkü sessizlik içinde hiçbir ret bulamıyorum.)
You can't force people to stay in your life. Staying is a choice, so be thankful for people who choose you. (İnsanları hayatında kalmaya zorlayamazsın. Kalmak bir seçimdir, bu yüzden sizi tercih edenlere müteşekkir olun.)
I wish, I could stop feeling things, then I wouldn't know how much it hurts to feel unlovable. (Keşke bir şeyleri hissetmeyi bırakabilseydim, o zaman sevimsiz hissetmenin ne kadar acıttığını bilemezdim)
Without you my life would be boring, thanks for keeping me happy and loved. (Sen olmadan hayatım çok sıkıcı olurdu, beni mutlu ve sevdiğin için teşekkürler.)
Love is great when you find someone to give it to. (Sevecek birisini bulduğunuzda aşk harikadır.)
Love is not fair. People are not fair. And life is definitely not fair. But the unfairness of it all is fair. (Aşk adil değil. İnsanlar adil değil. Ve hayat kesinlikle adil değil. Fakat hepsinin adaletsizliği adil.)
Love is the bridge between you and everything. - Hz. Mevlana (Sevgi, sizinle her şey arasındaki köprüdür.)
Even on my weakest days I get a little bit stronger - Ben en zayıf olduğum günlerimde daha fazla güçlenirim!
In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. - Robert Frost (Üç kelimeyle yaşam hakkında öğrendiğim her şeyi özetleyebilirim: Hayat devam ediyor.)
All I had to say is; I love you, even when you broke my heart. (Tek söylemek istediğim; Seni seviyorum, kalbimi kırsan bile.)
To the world you may be one person, but to one person you are the world. - Dünyaya bir kişi olabilirsin, ama bir kişiye dünyasın.
I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride. - Seni, nasıl, ne zaman, nerede olduğunu bilmeden seviyorum. Seni basitçe, problemsiz ya da gurur duymadan seviyorum.
I'm afraid men are not always quite as clever as they think they are. You will learn that when you get a bit older, my girl. (Korkarım ki erkekler her zaman düşündükleri kadar akıllı değildirler. Biraz büyüdüğün zaman öğreneceksin, kızım.)
But man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. - Ernest Hemingway (Fakat insan yenilgiye uğratılmaz. Bir adam yok edilebilir fakat yenilmez.)
Yesterday I was clever, so I wanted to change the World. Today I am wise, so I am changing Myself. - Hz. Mevlana (Dün zekiydim, bu yüzden dünyayı değiştirmek istedim. Bugün akıllıyım, bu yüzden kendimi değiştiriyorum.)
You still make me smile, even if you are the main reason why I'm sad. (Üzgün olmamın ana nedeni olsa bile beni hala gülümsetiyorsun.)
The strongest people were once the weakest. (En güçlü insanlar bir zamanlar en zayıf kişilerdi.)
My heart is not broken, Its shattered. (Kalbim kırılmamış, parçalanmış.)
I love you neither with my heart nor with my mind. I love you with my soul. - Hz. Mevlana (Seni ne kalbimle ne de zihnimle seviyorum. Seni ruhumla seviyorum.)
Benzer Sayfalar :
Hakkımızda | Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | İletişim