Hz Muhammed Sözleri


Hz muhammedin hadisleri, hz muhammedin güzel sözleri, hz muhammedin hadisi şerifler kısa, hz muhammedin sözleri
Herhangi biriniz rüya görmezse üzülmesin. Çünkü ilmin derinliklerine dalan kimse rüya görme özelliğini kaybeder.
Zekât olarak hububâttan hububât al davardan koyun al deveden erkek veya dişi bir deve (bâir) al sığırdan da bir sığır al.
Oruçlu için iki sevinç vardır: Biriorucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.
Pehlivan herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir.
Kıyamet gününde Allah kullarından birini çağırır huzurunda durdurarak malının hesabını sorduğu gibi makamının da hesabını sorar.
Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi altından olmasın.
Allah Kitabı Resulü mü'minlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattir.
Evlerinizin hayırlısı içinde ikrama mazhar olan yetimin bulunduğu evdir.
Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
Gözlerinizi haramdan sakının.
Üç şeyden dolayı ümmetim için korkuyorum: İhtiraslı olmak heva hevese uymak ve sapık önder.
Kişi önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; (önünden geçtiği takdirde) siyah köpek kadın eşek namazını bozar.
İşler ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.
Müslüman kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın.
Yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir.
Kıyamet günü cehennem yetmiş bin yuları olduğu halde getirilir. Her yularında onu çeken yetmiş bin melek vardır.
Şurası muhakkak ki oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.
Cehennemlikler derece derecedir. Bir kısmı vardır ateş onları topuğuna kadar yakalar; bir kısmı vardır dizlerine kadar yakalar; bir kısmı vardır kemere kadar yakalar; bir kısmı vardır köprücük kemiğine kadar yakalar.
Müslüman kardeşine sahtekârlık yapan ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir.
Bir Müslümana bir başka Müslümanı korkutmak helâl olmaz!
Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter.
Muteber Oruç hep beraber tuttuğunuz gündekidir. (Muteber) iftar (hep beraber) ettiğiniz gündekidir. (Muteber) kurban (hep beraber) kurban kestiğiniz gündekidir.
Zenginlik servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.
Bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.
Erdemin en büyüğü seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen senden esirgeyene vermen sana kötülük edeni bağışlayıp dost elini uzatmandır.
Gülerek günah işleyen ağlayarak Cehenneme girer.
Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış ne de satış vardır. Sadece erkek ve kadın sûretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o sûrete girer.
İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki onlar arasında dini konusunda(yapılan saldırılara) sabırla karşı koyan kor parçasını avuçlayan gibi olacak.
At ey Saad! Anam babam sana feda olsun.
Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse Allah da ona değer verir.
İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran cevap veren dinleyen ve onları seven.
Kişi malı hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.
Cennet annelerin ayakları altındadır.
Birinizin yamalı bir elbise giymesi kendisine güven duyulan bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir.
Kalbinden tam bir sadakatle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın resûlü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah cehennem ateşine haram kılar.
Şeref edep iledir. Soy ile değildir. Namusunuzu titizlikle koruyun.
İyilik yap ehli olana da olmayana da ehline isabet ederse yerini bulur. etmez ise ehli sen olursun.
Ana ve baba cennet kapılarının tam ortasıdır. İnsanı cennete ulaştıracak en iyi şey ana ve babaya iyilik etmektir.
Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Müminler arasında imanca en kâmil olanı ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.

İlgi Çeken Sayfalar :