Hz Ali Sözleri


Hz aliden güzel sözler, hz ali den öğütler, hz alinin duası sözleri, hz ali nin hikmetli dini kelamları, hz ali adalet sözleri
Makamın benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.
Nice kan vardır ki onu dil döker.
Malın doğru olmayan yerde harcanması savurganlık ve israftır. Bu sahibini dünyâda yüceltir ama âhirette alçaltır; insanlar arasında onurlandırır ama Allah katında küçültür.
Zikir (Allah'ı hatırlamak) iki çeşittir: Musibet vakti zikretmek bu iyi ve güzeldir; bundan daha güzeli ise insanı Allah'ın haram kıldığı şeylere yönelmekten alıkoyan zikirdir.
Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık yurtta gurbette düşmektir.
Renkten renge giriş inançtan inanca geçiş ahmağın alâmetlerindendir.
Yoksul bir adam kendi ülkesinde yabancı gibidir.
Kimin dileği uzar giderse kötü işleri de çoğalır gider.
Zahidlik arzuları azaltmak her nimete karşı şükretmek ve Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınmaktır.
Hasetçinin huzuru çabuk darılanın dostluğu yalancının ise yiğitliği olmaz.
Ayıbın en büyüğü ona benzer bir ayıp sende de varken başkasını ayıplamandır.
Akıl gibi zenginlik bilgisizlik gibi yoksulluk edep gibi miras danışmak gibi arka olamaz.
Erdem sahibinin değerini yine erdem sahibi olanlar bilir.
Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım.
Görüşlerin en kötüsü dinle şeriatla çelişen görüştür.
Şerden çekinen kişi hayır yapana benzer; suçtan sakınan kişi iyilikte bulunana döner.
Öl de alçalma azı yeter bul da yüzsuyu dökme. Çalışıp bir şey elde edemeyen kişi oturunca hiçbir şey elde edemez.
İman kabul olan söz (dil ile şehadet etmek) yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir.
Kıskançlık acizliğin isyanıdır.
Herşeyi boğazına atan zengin fakir hükmündedir.
Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur.
Cenneti arzulayan kimse dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun.
Susmak hukmettir; susmak selamettir; sır saklamak saadetin bir köşesidir.
İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için.
Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. Hatayı işleyene hatasını başka birisini misal göstererek anlatınız.
Zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet.
Yalnızlığa alışmakla izzetinin bekası için çalış.
Kendi kendine zulmeden başkasına nasıl adalet edecek şaşarım.
Derdin sendendir bilmezsin Çaren de sendedir görmezsin Evrende bir noktayım sanırsın Tüm alemler kainat sen de özetlenmiştir de Görmezsin...
İnsanlar bilmedikleri şeylere düşmandırlar.
Dostları yitirmek gurbete düşmektir.
Akıl olgunlaştıkça söz azalır.
Dünyada hiçbir şeye minnet etme özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin.
Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır.
Âlim ölü olsa bile diridir câhil diri olsa bile ölü.
Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı genişlik yüz gösterir.
Gazabın alt ettiği kimse helâkten güvende olmaz.
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.
Bir toplumun yaptığına razı olan onlardan sayılır. Onlardan sayılan her kişinin de iki suçu vardır: O işi işlemek suçu o işe razı olmak suçu.
İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da biri sapıklıkta olmasın.

İlgi Çeken Sayfalar :