GuzelBirSoz.com - Logo

Filozof ve Düşünürlerden Düşündüren Derin Anlamlı Felsefi Sözler

Kelimenin tam anlamıyla, felsefe terimi, 'bilgelik sevgisi' anlamına gelir. Geniş anlamda felsefe, insanların kendileri, yaşadıkları dünya ve dünya ile birbirleriyle olan ilişkileri hakkındaki temel gerçekleri anlamaya yönelik arayışların bütünüdür. Akademik bir disiplin olarak felsefe aynıdır. Felsefe okuyanlar sürekli olarak hayatın en temel sorularına cevap aramak, cevaplamak ve tartışmakla meşgul olurlar. Böyle bir arayışın daha sistematik hale getirilmesi için felsefe büyük çalışma alanlarına ayrılmıştır. Bunlar; metafizik, epistemoloji, etik ve mantık. Metafizik çalışmasında; gerçekliğin doğası, dünyada neler olduğu, neye benzediği ve nasıl sıralandığı üzerine yapılan çalışmadır. Epistemoloji bilginin incelenmesidir. Öncelikle dünya hakkında bildiklerimiz ve onu nasıl bildiklerimizle ilgilidir. Etik çalışması genellikle ne yapmamız gerektiği ve en iyi ne yapılması gerektiği ile ilgilidir. Felsefe çalışmasının bir diğer önemli yönü, insanların bu sorulara verdikleri cevaplar için sunulan argümanlar veya nedenlerdir. Bu amaçla filozoflar, argümanların doğasını ve yapısını incelemek için mantık kullanırlar. Felsefe çalışması, sadece bu tür sorulara kendi cevaplarını oluşturmayı değil, aynı zamanda insanların geçmişte bu tür soruları nasıl cevapladığını anlamaya çalışmayı da içerir. Yani, felsefenin önemli bir kısmı onun tarihi, bu sorularla ilgili cevapların ve tartışmaların tarihidir. Bu sayfada ünlü filozof ve düşünürlerden derin anlamlı etkileyici güzel özlü anlaşılması zor felsefi sözler bulacaksınız.

Başkalarının iyiliği için uğraşan kişi, kendi iyiliğini de garanti altına almıştır. - Konfüçyüs

Yeryüzü padişahların, kralların olsun. Cehennem kötü insanın olsun, cennet iyi insanın. Kim, ne olursa olsun, sevgili bizim olsun tek, canı, canımız olsun. - Ömer Hayyam

Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. - Konfüçyüs

Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme: nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun. - Epiktetos

Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim. - Konfüçyüs

Çocukların kör karanlıktan korktuğu gibi biz de aydınlıktan korkarız, çocukların karanlıktan dehşetle beklediklerinden daha korkunç olmayan şeylerden. - Lukretius

Kopan bir ipe düğüm attığınızda ipin en sağlam yeri, o düğüm olur. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan yer o düğümdür. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Bana "Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim" dersen bil ki insana degil, eşek ve ata uygun bir özellikle övünüyorsun. - Epiktetos

Gerçek bir arkadaş iki gövdede yaşayan bir ruhtur. - Aristo

Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlamayan olgun insandır. - Epiktetos

Yaşamak, kendi kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır. - Johann Wolfgang von Goethe

Sadece en akıllı ve en aptal insanlar hiçbir zaman değişmez. - Konfüçyüs

İnsanların karakterleri onların kaderleridir ve insanlar layık oldukları hayatları yaşarlar. - Heraklitos

Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından daha iyidir. - Konfüçyüs

İnsan, dostunu düşmanından daha zor affediyor. - Friedrich Wilhelm Nietzsche

Aşk iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır. Boşuna bir çabadır çünkü insan kendi bilincine mahkumdur. - Jean Paul Sartre

Ben gülünce gülen, ben ağlayınca ağlayan arkadaş istemem; zaten sudaki gölgem bile bundan iyisini yapar. - Konfüçyüs

Aşkta her zaman biraz delilik vardır. Ama delilikte de her zaman biraz mantık vardır. - Friedrich Wilhelm Nietzsche

Sevinci öğrenirsek, başkalarına acı vermeyi unuturuz. - Friedrich Wilhelm Nietzsche

Başkalarından üstün olmamız önemli değil. Önemli olan, dünkü halimizden üstün olmamızdır. - Lucius Annaeus Seneca

Hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler. - Lucius Annaeus Seneca

Aydınlık bir bilinç taşıyanlar önce düşüncelerini eyleme geçiren, sonra da davranışlarına uygun olarak konuşan kimsedir. - Konfüçyüs

Hafif acılar konuşabilir; ama derin acılar dilsizdir. - Lucius Annaeus Seneca

En tatlı kadın bile acıdır. - Friedrich Wilhelm Nietzsche

Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. - Seneca

Yetinmesini bilenler mutludur. - Aristoteles

Kimse sizi tanımıyor diye tasalanmayın; tanınmaya değer olmaya çalışın. - Konfüçyüs

Kusurlu elmas, kusursuz çakıl taşından iyidir. - Konfüçyüs

Evlilik, upuzun bir ziyafettir ne var ki, servisi önce yapılır. - Konfüçyüs

İnsan, geride bıraktıklarını özler, sahip olduğundan sıkılır, ulaşamadığına tutulur. Ve ulaşılmaz olan hep aşk olur. - Lucius Annaeus Seneca

Dağı yerinden oynatan adam küçük taşları taşıyarak başlar. - Konfüçyüs

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. - Sokrates

İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol. - Aristo

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. - Aristo

Beklenmedik olanı beklemedikçe, onu bulamayacaksın. - Heraklitos

Doğru insan, söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmamasından utanç duyar. - Konfüçyüs

Düşüncesiz öğrenme, boşuna giden bir çabadır. - Konfüçyüs

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur. - Aristoteles

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür. - Albert Camus

Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. - Konfüçyüs

Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. - Seneca

Bir kadın bir erkekle pekala arkadaş olabilir. Ama bunun devam edebilmesi için onu fiziksel olarak itici bulmak zorundadır. - Friedrich Wilhelm Nietzsche

Sarhoşluk kusur yaratmaz, zaten var olan kusurları ortaya çıkarır. - Seneca

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şeyi onun etrafında döner. - Konfüçyüs

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur. - Aristo

Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok. - İbn-i Sina

"Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz o sunuz. - Aristo"

Çekingenlik gençliğe bir süs, yaşlılar içinse yüzkarasıdır. - Aristo

Bir yengece, doğru yürümesini asla öğretemezsiniz. - Aristophanes

Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından vazgeçilmez haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma hakkıdır. - Thomas Jefferson

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. - Johann Wolfgang von Goethe

Aşk, imkansız bir çok şeyi mümkün kılar. - Johann Wolfgang von Goethe

Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. - Seneca

Eğitimin kökleri acı, fakat meyvesi tatlıdır. - Aristo

Yoksul, malı az olana değil, fazla istekte bulunana denir. - Seneca

Seni sevmeyene asla sabır gösterme. Çünkü sabrının adı yüzsüzlük, fedakarlığın adı eziklik, sevginin adı kişiliksizlik olur.

En çok yaşamış olan, uzun seneler yaşamış olan değil, hayatın manalarını en fazla anlamış olan insandır. - Jean Jacques Rousseau

İnanın bana, yaşlılık, güzel ve hoş bir şeydir. Doğrudur, nazikçe sahneden indirilirsiniz ama daha sonra en ön sıradan rahat bir izleyici koltuğu verilirsiniz. - Konfüçyüs

Konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki, ne kelimeleri ne de insanları yitir. - Konfüçyüs