Evliya Sözleri


Sevgili Allah(c.c) dostları, evliya sözleri sayfasında büyük İslam evliyalarının sözlerini bulacaksınız. Bu Allah(c.c) dostlarının güzel ve anlamlı sözleri bize adeta yol gösterecek, düşündürecek ve öğüt verecek bir niteliktedir. Yerlerin ve göklerin kudretini elinde tutan yaradana ve onun dostlarına hamdı senalar olsun. Allah(c.c) cümlenizden razı olsun inşallah... Bu sayfada evliya sözleri, evliyaların sözleri ve evliyalardan sözler bulacaksınız. Sayfa içeriği; evliyalardan kıssalar, evliyalardan hikmetli sözler, evliyalardan öğütler
Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven. - Hz. Ali (r.a.)
Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur. - Yunus Emre
Zalimler için yaşasın cehennem. - Bediüzzaman Said Nursi
Bir kadın edepten daha güzel elbise giymemiştir. Bir erkek edepten daha güzel bir servet edinmemiştir. - İmam-ı Gazali
İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır. - Yunus Emre
Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. - İmam Rabbani
Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur. - Hasan-i Basri
Kendi nefsinde görmediğin ayıbı başkasında görmen, ayıp olarak sana yeter. - Hz. Ömer (r.a.)
Duanı aziz bir yolcuyu uğurlar gibi yap. Çünkü dua, Hak katında bir yer hazırlar, elçilik yapar. - Abdülkâdir-i Geylanî
Bir evin temeli çürük ise, yine bir müddet dayanır. Fakat içindeki kadın fena ise hemen yıkılır. - Hz. Ali (r.a.)
Ey insan! İnsanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnız ölecek, kabre yalnız girecek, yalnız kabirden kalkacak ve kendi hesabını yalnız vereceksin. - Hasan-ı Basri
İçi dışına, sözü işine uymamak, nifaktandır. Nifakın temeli ise yalandır. - Hasan ı Basri
Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın. Ya siyahı, ya beyazı seçeceksin. - Şems-i Tebrizi
Sabredin! Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz. - Abdülkadir Geylani
Kişinin kendi nefsine hakim olması saadetin tamamı; şehvetin ve nefsin kişiye hakim olması ise şekavettin tamamıdır. - İmam-ı Gazali
Ehli diller arasında aradım, kıldım talep. Her hüner makbul imiş, illa edep illa edep! - Yunus Emre
Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz. - Hz. Mevlana
Kadın ile erkek arasında fark yoktur. Fark senin görüşlerindedir. - Hacı Bektaşi Veli
Çok suyun ekinleri öldürmesi gibi, çok gülmek de kalbi öldürür. - Hz. Ömer (r.a.)
Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz. Allah'tan rızık yerine edep isterdiniz. - Hz. Ali (r.a.)
Sabır saadeti ebedi kalır, sabır kimde ise o nasip alır. - Yunus Emre
İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. - Abdulkadir Geylani
Allah'ın, kendilerine verdiği akıldan razı olmayan kimse yoktur. Fakat akılsızların en aşağılığı aklıyla övünen kişidir. - Hz. Mevlana
Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar: 1) Nefsinin arzularına uyanlar, 2) Fıskını ilan edenler, 3) Zalim hükümdarlar. Hasan-ı Basri
Ademoğlunun başına gelen her türlü bela, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. - Abdülkadir Geylani
Allah, alemi bir kere "kün" (ol!) demekle yaratmaya gücü yetmez miydi? Bundan şüphen mi var? - Hz. Mevlana
Kanaat eden aziz, aç gözlülük yapan zelil olur. - Hz. Ali (r.a.)
Allah'a yemin ederim ki, gıybet, müminin dinini ifsat (bozma) hususunda, cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır. - Hasan Basri
Eğriyi kendinde arayan, doğruyu kalbinde bulur. Aşkına emekle yürüyen, dermanı derdinde görür.- Hz. Mevlana
Hararet nardadır; sacda değildir, Akıl baştadır; taçta değildir, Her ne arar isen kendinde ara, Mekke'de, Kudüs'te, Hac' da değildir. - Hacı Bektaş-ı Veli
Kalp salih olunca daimi zikir elde edilir ve kalbin her tarafına Hakk?ın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini zikreder. - Abdulkadir Geylani
Allah'a ne zorluğu olur, alemi bir şahsa doldurur. - İmamı Rabbani
Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir. - Hz. Ebubekir (r.a.)
Yani Allahü Teala'ya ibadet ve itaat etmektir. - İmam Rabbani
Kabre hazırlıksız giren, denize kayıksız açılmış gibidir. - Hz. Ebubekir (r.a.)
Sabır, şükre eş bir aşk halidir. - Hz. Ömer (r.a.)
Mevla'sına hizmet edene dünya hizmet eder. Dünyaya hizmet edeni, o hizmetinde kullanır. - Erzurumlu İbrahim Hakkı
Ey gönül! Sen, aşkı ve sevdayı onda bunda mı sanırsın? Oysa o, senin bağrında hala anlamaz mısın? - Hz. Mevlana
Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiş demektir. - Hz. Ali (r.a.)
Cahillerle tartışmaya girmeyin, zira ben onları hiç yenemedim. - İmam-ı Gazali
Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Ve bilirler ki gökteki ayın Hilal'den dolunaya varması için zaman gerekir. - Şems-i Tebrizi
Düşünün, sonra konuşun, yanılmalardan kurtulacaksınız. - Hz. Ali (r.a.)
Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini örnek göstererek anlatınız. - Hz. Ali (r.a.)
Ademoğlunun başına gelen her türlü bela, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. - Abdülkadir Geylani
Marifet, konuşmaktan çok sükutta bulunur. - Darani
Nice kişiler vardır ki dizimin dibindedirler, ama benim için sanki Yemen'dedirler. Yemen'de olan niceleri de vardır ki sanki dizimin dibindedirler. - Hz. Mevlana
Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız. - Hz. Ömer (r.a.)
Bir şeyi hatırlamak Allah'ı unutturuyorsa, o şey o kişi için hayırsızdır. - Abdulkadir-i Geylani (k.s.)
Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer (r.a.)
Şu dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, Gönlünü derviş eden hırkaya muhtaç değil. Hırkanın ne suçu var sen yoluna varmazsan? Var git yolunca yürü er yolu kalmaç değil. - Yunus Emre
En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir: Hırs, haset, kıskançlık. - Abdülkadir Geylani
Ahmaklıkta en ileri gitmiş olan kimse, nefsinin faziletine en çok inanan kimsedir. Akılda en ileri olan kimseler ise, nefsini en fazla itham edenlerdir. - İmam-ı Gazali
Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır. - Yunus Emre
Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. - Bediüzzaman Said Nursi
Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir. - Yunus Emre
Tövbe etmek elindeyken ümidini kesene şaşarım. - Hz. Ali (r.a.)
Acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi, kişinin Allahü Teala'yı iyi tanımış olmasındandır. - İmam-ı Gazali
Harama düşmek korkusundan yetmiş çeşit helali terk ederdim. - Hz. Ebubekir (r.a.)
Allah'ü teala başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. - Hz. Ömer (r.a.)
Nimetlere şükür nimeti artırır, zorluklara sabır işleri kolaylaştırır. - A. Geylani
Kalbin aydınlığı, helal yemekle olur. - Hz. Ali (r.a.)
Eğer susarsan konuşman daha aydınlık olur. Çünkü sükutta hem sessizliğin ışığı, hem de konuşmanın faydası gizlidir. - Şems-i Tebrizi
Bir şeyi, elde edebileceğin yerde ara. İnci arıyorsan, denizin derinliklerinde ara, yoksa sığ kıyılarda köpükten başka bir şey bulamazsın. - Hz. Mevlana
İyi damat; Kazanılmış bir erkek evlattır. Kötü damat ise, kaybedilmiş bir kız çocuğudur. - Hz. Ali (r.a.)
İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir. - Hz. Ali (r.a.)
Cömertlik israf ile cimrilik arasındadır. - İmam-ı Gazali
Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. - İmam-ı Gazali
İmtihan içinde imtihan vardır, derlen toplan da ufak bir imtihanda satma kendini. - Hz. Mevlana
Ayıplarını örtmek ve nefsini selamete ulaştırmak istersen az söyle çok dinle. - Hz.Ali (r.a)
Şahsiyetini kazan, faziletlerini kemale eriştir. Zira sen, cisminle değil ruhunla insansın. - İmam-ı Gazali
Haksızlık karşısında eğilmeyiniz, çünkü hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. - Hz Ali (r.a.)
Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol. - Hz. Ömer (r.a.)
Dilsiz ol, yalancı olma. - Hz.Ali (r.a.)
İhtiyarlığın, ölüm habercindir. Hz. Ali (r.a.)
Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir. - Hz. Ali (r.a.)
Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün! Eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. Yoksa sus. - İmam-ı Gazali
İnsan, dış gözüyle bakar, fakat iç gözüyle görür. - İmam-ı Gazali
Tefekkür, sana iyi ve kötü fiillerini gösteren bir aynadır. - Hasan-ı Basri
İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. - Abdulkadir Geylani
Girdim ilim meclisine eyledim taleb, dediler ilim geride illa edeb illa edeb. - Yunus Emre
Zaruri miktar dışında uyumak, kalbi öldürür ve kurutur. Yetecek kadar uyumak, gayb sırlarının keşfine vesile olur. - İmam-ı Gazali
Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyorlar. - İmam-ı Gazali
Hoştur bana senden gelen, Ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Narın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş lütfunda hoş. - Yunus Emre
Ey insan Kaf dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma her şeyin bir hesabı var üzdüğün kadar üzülürsün. - Hz. Mevlana
Ya Rabbena hayreyle, Muhammed'e yar eyle, kabrimizi nur eyle, kabre vardığım gece. - Yunus Emre
Allah'a ulaşmanın önünde 4 engel vardır: 1. Şehvet 2. Çok yemek 3. Mal ve makam 4. Gurur ve kibirdir - Şems-i Tebrizi
İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. - Hacı Bektaşi Veli
Dilinle yaptığın duaya, kalbin de inansın. - Abdülkadir Geylani
Aşk tuhaf bir bakıştır, ateşsiz bir yakıştır. Yaşamayan bilemez, kalpten kalbe akıştır. - Yunus Emre
Bir can var canında, o canı ara; Beden dağındaki gizli mücevheri ara; Ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle ara; Aradığını dışarıda değil, kendi içinde ara. - Hz. Mevlana
Acelenin meyvesi yanlışlıktır. - Hz. Ali (r.a.)
Sen doğru ol da! Varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki, sen kendini bir şey sanmadığın sürece "doğru insansın" - Yunus Emre
Öyle adamlara yetiştim ki şöhret korkusu ile kendisinin ve etrafındakilerin istifade edecekleri hikmetli sözlerden vazgeçerlerdi. - Hasan-ı Basri
Ey oğul! Dilinle yaptığın duaya kalbin de inansın ve iştirak etsin.- Abdulkadir Geylani
İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer. - Abdülkadir Geylani
Sanmayasın ki; aşk akıl işidir. Gül ki her gönlün mürşididir. Kimini kokusuyla şad eder. Kimini de dikeniyle irşat eder. - Şems-i Tebrizi
Her kişinin iki Resulü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed'e, gönül Cebrail'e benzer. - Hacı Bektaş Veli
Sustum! Tuz basıp yaralarıma, ne kadar susulacaksa o kadar sustum. Bir çığlık kanıyor en derininde yüreğimin. Açmadım kimselere yüreğimi. Hançeri sadece kendime sapladım ve sustum. Aşkın gözyaşları / Şems-i Tebrizi
İşitin ey yarenler! Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, misal-i taşa benzer. - Yunus Emre
Adil ol, kudretin sürekli olsun. - Hz. Ali (r.a.)
Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. - Hasan-ı Basri
Çocuğunda sevmediğin bir davranış görüyorsan, o davranış senin yaptığın davranıştır. Kendini düzelt. - Hasan¬ı Basri
Bir şeyi hatırlamak Allah'ı unutturuyorsa, o şey o kişi için hayırsızdır. - Abdulkadir-i Geylani
Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. - İmam-ı Rabbani
Şu varlık aleminde mevcut olandan daha mükemmeli, daha üstünü olması mümkün değildir. - İmam-ı Gazali
Bir saatlik tefekkür, yetmiş yıllık ibadetten hayırlıdır. - Hacı Bektaşi Veli
Güzellik baktığın şeyde değil, bakışında olmalı. Yüz gözünün gördüğü değil, gönül gözüyle gördüğündür güzel olan. - Hz. Mevlana
Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. - Hz. Ebubekir (r.a.)
Sen talebi terk etsen de, kısmetin seni terk etmez. Kısmet, senin çalışmakla nâil olduğun bir şey değildir. - Abdülkâdır Geylânî
Asıl hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir. - İmam-ı Gazali
Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi? - Şems-i Tebrizi
Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum, neylersin. Ya ben erken geldim ya sen geç kaldın vuslata, neylersin. Kader. - Şems-i Tebrizi
Nice söz oka benzer, nice insanları yaralar. Nice nimetleri yok eder. Dili tutmak aklın başıdır, çok konuşma ise gönlü karartır. - Erzurumlu İbrahim Hakkı
Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın; nerden geldiğini unutmaması için. - Şems-i Tebrizi
Bedenine değil kendine değer ver, ve gönlünü olgunlaştır! Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. -İmam-ı Gazali
Cesaret on kısımdır, biri korkmamak, dokuzu dikkat ve ihtiyattır. - Hz.Ali (r.a.)
İsraf sefahatin, sefahat sefaletin kapısıdır. - Said-i Nursi
Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur. - Hz. Ebubekir (r.a.)
Yetmiş iki millete bir gözle bak, cümle yaratılmışa bir gözle bak, Hakk'ı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gibidir. - Hacı Bektaş-ı Veli
Birinin suçunu affedip bağışladıktan sonra pişman olma, cezalandırdığın zaman da sevinme. - Hz. Ali (r.a.)
Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. - İmam-ı Gazali
Allah'ı anın, O'nu anmak şifadır. - Hz.Ömer (r.a.)
En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir: Hırs, haset, kıskançlık. - Abdülkadir Geylani
Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zan etmemeli, nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve felaket sanmamalıdır. - İmam Rabbani
Nerede akarsu varsa, orada yeşillik vardır. Nerede akan gözyaşı varsa, oraya rahmet gelir. - Hz. Mevlana
Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin. - Abdülkadir Geylani
İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer. - Abdülkadir Geylani
Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır. - Nizami
Cahil ile sakın şaka etme! Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. - Hz. Ali (r.a.)
Alim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür. - Hz. Ali (r.a.)
Seven, sevdiğinin sözünü, başkalarının sözüne tercih eder. Seven, sevdiğinin sohbetini, başkalarının sohbetine tercih eder. Seven, sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder. - İmam-ı Gazali
Güleryüz göstermek, cömertlik yerine geçer. - Hz. Ali (r.a.)
Bir şeyi murad etme olmazsa, inat etme bil ki o Hak'tandır, dert etme. Görelim, Mevla'm neyler neylerse, güzel eyler. - Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri
Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Hangisine yaklaşırsan muhakkak öbüründen uzaklaşırsın. - İmam-ı Gazali
Allah nasip ettirmeyeceği bir şeyi hayal ettirmez. - Hz. Osman (r.a.)
Her çeşit yemeği gördüm tattım, sabırdan daha lezzetlisini görmedim. Hz. Ömer (r.a.)
Kalp mi insana sev diyen yoksa yalnızlık mı körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? - Şems-i Tebrizi
Ben istiyorum fakat Allah vermiyor, bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. İsteğini vermezse ona karşılık razı ve memnun olacağın başka bir hal verir. - Abdülkadir-i Geylânî
Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz. - Hz.Osman (r.a.)
Dağlar üzerine buğday dağıtın; Müslüman bir ülkede aç kuş kaldı denilmesin. - Hz. Ömer (r.a.)
Tam teslim ol; tıpkı toprağın çiftçiye teslim olduğu gibi. Zira ""aşk deryası"" nda teslimiyet yelkenini açmadan yol alınmaz. - Şems-i Tebrizi

İlgi Çeken Sayfalar :