Dini Sözler


Bu sayfada dini sözler bulacaksınız. Sayfanın en altından dini sözlerle ilgili diğer sayfalardaki sözlere de bakabilirsiniz. Sayfa içeriği; dini güzel sözler, etkili dini sözler, anlamlı dini sözler, dini anlamlı sözler, islami güzel sözler, kısa dini sözler, dini sözler anlamlı
Müminin yanına giren güzel bir bahçeye girmiş gibi ferahlık duyar.
Yukarıya çıkıp dünyaya oradan bakarsan dünya küçülür ve sen tamamını görürsün Daha fazla yükseldiğinde ise dünya artık görünmez olur. Dünya ve dünya hayatı 'yokolacak'tır.
İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.
Kendine reva gördüğünü sana reva görmeyenin arkadaşlığında hayır yoktur.
Güzel ahlâk kimseyle çekişmemek ve kimseyi çekiştirmemektir.
Cevizi kırıp özüne inemeyen hepsini kabuk zanneder.
İbadetin en kıymetlisi nefse uymamaktır.
Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.
Dünyada en çok düşmanı olan Allahü teâlâdır. Bütün küffar bütün ateistler. Sonra Kur'andır. Kur'an-ı Kerim'e hücum ediyorlar. Peygamber efendimizdir. Ona inanmıyorlar. Ve ondan sonra Elbette ki O'nun vârisleridir.
Allah-u Teâlâdan ve O'nun dostlarından başkasına meyleden kalb hasta demektir.
İşlediğiniz günâhları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz!
Kibir bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur.
Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlâkça en iyi olanıdır.
Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür ayağının altına alırsan seni yükseltir.
İnsan nefsini tanırsa Allah'ı tanır nefisten kurtulmadıkça insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalı. Bu iş Allah'ın dinine sarılmak yoludur.
Elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile sonunda sen yine yerdesin.
Nefsin aldanmasına dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz.
Her binanın bir temeli vardır. İslamın temeli de güzel ahlâktır.
Kulluk; her an Allah'a muhtaç olduğunu bilmek ve Onun Resulüne tam tâbi olmaktır.
Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı ölümünden sonra anılmaz.
Mal mülk çoluk-çocuk; Allah'ın emanetleridir. Emanetlerini istediği zaman alır.
Nefsi en ziyade tahrip eden şey başkasından gelen hak söze evet demektir.
Düşmanın olan şeytanla el ele tutuşur gezmeye çıkarsan seni güzel bir yere götürmez pisliğe ve bataklığa götürür orada bırakır.
Kim müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünya ve ahirette ayıbını örter. Kişi arkadaşına yardımcı olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısı olur.
İhlas Allah'ı çok sevmektir ve sevdiği her şeyi de Allah için sevmektir.
Nefs öyle yaratılmıştır ki katiyen hayırlı hiçbir şeyi istemez. Neden? Gıdası haramdır. Yani her şeyin bir gıdası vardır nefsin gıdası da günahlardır haramlardır.
Dünya nefsin ve şeytanın tuzağıdır. Varlıkta imtihan darlıktan daha zordur. Çünkü darlıkta hep Allah diyorsun varlıkta aklına gelince söylüyorsun. Bu çok tehlikeli.
Dostlara doğru söylemeli düşmanları güler yüzle ve tatlı dil ile idare etmelidir.
Hiç bir işte acele etme sabırlı ol kendini tut; sabırlı insanlar arzularına erişirler.
Mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmek sadakadır.
Nefis üç köşeli dikendir ne türlü koysan batar.
Allah için olan işte sevgi vardır. Dünya için olan işte sevgi yoktur. Dünyanın tabiatında sevgi yoktur.
Güzelin güzeli güzel ahlâktır.
İnsanların sıkıntılarına katlanmak Allah'ın beğendiği Resûlullah'ın sevdiği ve evliyânın özendiği bir ahlâktır.
Allah'tan fazl ve ihsanını isteyiniz. Şüphesiz Allah kendisinden birşey istenmesini sever. İbadetlerin en üstünü sıkıntı halinde kurtuluşu sabırla beklemektir.
Müminin güzel söze ihtiyacı vardır.Kardeşinden güzel söz duyamazsa kendine söyler. O da o'nun kibirini artırır.
Sabır zahiren kötü bir görüntüyle yüzleşme zamanı geldiğinde gösterilen tevekküldür.
Hükümetlerin en kötüsü suçsuzu korkutandır.
Allâh'a sığın onun emrine itaatsizlik etme!
Kimi insan yaşadığı zorlukları bahane edip Allah'tan uzaklaşır kimi insan da yaşadığı zorlukları vesile edip Allah'a yakınlaşır.

İlgi Çeken Sayfalar :