×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Descartes Sözleri


Tam adı René Descartes olan 1596-1650 tarihleri arasında yaşamış, Fransız filozof, matematikçi ve yazar. Hayatının çoğunu Hollanda?da geçirmiş olup, Modern Filozofinin Babası unvanını almıştır. Özellikle 'İlk Felsefe Üzerine Düşünceler' hala çoğu üniversitenin felsefe bölümünde standart bir kaynak olarak kabul edilir. Descartes'in matematiğe katkısı da aynı derecede belirgindir; uzaydaki bir noktayı bir numaralar seti olarak işaretleyebilmeyi ve cebirsel denklemleri iki boyutlu koordinat sisteminde geometrik şekiller olarak göstermeyi (ve tam tersini) sağlayan Kartezyen koordinat sistemi, ismini Descartes'ten alır. Cebir ve geometri arasında bir köprü olan, sonsuz küçükler hesabı ve analizi için elzem olan, analitik geometrinin de temellerini Descartes atmıştır. Bu sayfada Descartes'in sözlerini bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.

Tüm hayatının bir rüya olmadığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?

Sadece denemeye devam et. Ben yapabileceğim bütün hataları yaptım ama denemeye devam ettim.

Felsefe, bizi vahşilerden ve barbarlardan ayıran şeydir.

Benimle her şey matematiğe dönüşüyor.

Bilimlerde hakikati aramış olanların arasından sadece matematikçiler kesin ve açık sebepler gösterebildiler ve onu bulabildiler.

İyi bir akla sahip olmak yeterli değildir; Ana şey onu iyi kullanmaktır.

Descartes,dünyada ve hala da baskın olan dünyayı bir saat gibi gören mekanistik görüşün ilk mimarıdır. Descartes dedi ki: "Ben insan vücudu üzerine düşünemem ama saat üzerine düşünebilirim." - Mindwalk

Benim niyetim; hiçbir zaman, kendi düşüncelerimi düzeltmekten ve tümüyle benim olan bir toprak üzerinde kurmaktan daha öteye geçmemiştir.

Bir makûmdan hiç farkım yok, hani rüyasında gördüğü hayali bir özgürlüğün tadını çıkaran, sonra uykuda olduğunu fark etmeye başlayınca uyandırılmaktan korkup o tatlı hülyalara isteyerek göz yuman bir mahkûmdan.

Aklın öğütlediği her şeyi tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem, bu karar sağlamlığıdır.

İlk bilgim bu sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.

Ukalâ takımı öylesine becerikli olmaya alışmıştır ki cahillerin bile gördükleri apaçık şeyleri görmemenin bir yolunu bulur.

Düşüncelerimizin haricinde hiçbir şey tamamıyla bizim elimizde değildir.

Her çözdüğüm -matematik- problem daha sonra başka bir problemi çözmeye yardım edecek bir kural oldu.

İyi kitaplar okumak geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir.

Yalnızlık bir daha kırılmayacağın ve üzülmeyeceğin bir huzurdur. Onu çekilmez yapan tek şey ise yenilmişlik duygusudur.

Hiç kimseye yararlı olmamak tam anlamıyla değersiz olmak demektir.

Şüpheyi asla işlerimizi sevk ve idarede kullanmamalıyız.

Benim bilgime güvenin bu bilgiler gerçekliği kanıttır kanıtlamak düşünmeyi gerektirir.

Hürriyete ve insanın kendi üzerinde kurduğu kesin egemenliğe bayılıyorum.

Akıllı olmak da bir şey değil mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.

Uyumaya ve rüyalarımda delilerin uyanıkken hayal ettiklerinin aynılarını hayal etmeye alışkınım

Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. Düşünüyorum o halde varım. İlk bilgim bu sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.

Tanrı'nın varlığı bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir.

Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.

Düşünüyorum o halde varım. Varım; çünkü düşünüyorum çünkü şüphe ediyorum.

Sana ışık tutanlara sırtını dönersen göreceğin tek şey kendi karanlığındır.

Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.

Gerçek bilgi; yaparak denenerek öğrenilen bilgidir.

Şüphe etmek bilmeye atılan ilk adımdır.

Aldatmaz olduğu için de Tanrı'nın bildirdiği doğrudur.

İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edin.

Önemli olan akıllı olmak değil aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.

Tanrı'nın bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı vahyin temelini oluşturur.

Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. Düşünüyorum o halde varım.

En güçlü beyinler en yüce erdemlere olduğu kadar en korkunç ahlaksızlıklara da muktedirdir.

Hakikatte ancak ve yalnız Tanrı'dır ki tam olarak bilgedir, yani her şeyin hakikati hakkında tam bilgisi vardır; fakat denilebilir ki insanlar daha önemli hakikatler hakkında az ya da çok bilgi sahibi oldukları ölçüde, az ya da çok bilgelik sahibidirler. Bu noktada bütün bilginlerin hemfikir olamayacağı hiçbir şey bulunmadığını sanıyorum.

Felsefe sözünden "bilgeliği inceleme" anlaşılır. Bilgelikten de yalnız işlerimizde ölçülülük değil, aynı zamanda hayatımızı sürdürebilme, sağlığımızı koruma ve bütün zanaatların icadı için de insanın bilebildiği bütün şeylerin tam bir bilgisi anlaşılır. Bu bilginin böyle olması için de onun ilk nedenlerden çıkarılmış olması gereklidir. Böylece bu bilgiyi edinme yolunu öğrenmek için (-ki asıl felsefe budur) bu ilk nedenleri, yani ilk ilkeleri aramakla işe başlamak gerekir.

Bizim çıkış noktamız bireyin subjektivitesidir. Çıkış noktamızdan bakıldığında 'düşünüyorum öyleyse varım' gerçeğinden başka bir gerçek olamaz. Herhangi bir gerçekten önce, bir mutlak gerçek olmalıdır. Bu gerçeği kavramak basittir, zîrâ bireyin varlığında mevcuttur.

İlk olarak, açık bir şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkinci olarak, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün olduğu ölçüde küçük parçalara ayırır, ondan sonra analiz ederim. Üçüncü olarak, küçükten başlayarak büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet, son olarak, her durumun sonucunu ortaya koyar ve genel olarak gözden geçiririm.

Benzer Sayfalar :