×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Demokrasi ile ilgili sözler

Demokrasi temel olarak birlikte, eşit bir şekilde yaşamak demektir. Fırsat eşitliği ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlar. Demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi, demokratik kültürün; ailede, okulda, çevrede ve toplumda yaşanmasıyla mümkün olabilir. Demokrasi, insanlara baskı yapmadan onların özgürce kararlarını verebilmelerini, fikirlerini dile getirmelerine izin vermek ve verdikleri kararlara, fikirlerine, yaşam tarzına, ideolojilerine, giyimlerine, kuşamlarına, kültürlerine, yediklerine, içtiklerine vs. her şeye saygı duymaktır özetle. Bu sayfada demokrasi sözleri ve demokrasiyle ilgili sözler bulabileceksiniz.

Bilgi alma hakkı, demokrasinin para birimidir. - Thomas Jefferson

Demokrasi, çözülemeyen problemlere yaklaşık çözümler bulmaktır. - Reinhold Niebuhr

Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. - Goethe

İçinde yaşadığımız yüzyılda 'demokrasi' duygusal bir kavram olarak kullanılmaktadır. Yapısı, amacı ve işleyişi tamamen farklı olan politik rejimlere demokrasi kelimesi yakıştırılmaktadır. Bugün için demokrasi kavramı tamamen boş bir anlam ihtiva etmektedir. 'Anayasal' kelimesi, 'demokrasi' kelimesinin bir öneki olarak kullanılmalıdır. Demokrasinin temel ilkelerinden birisi olan bireysel özgürlük, ancak devletin faaliyet alanı ve çerçevesinin anayasal normlarla sınırlandırılması halinde bir anlam ihtiva edebilir. - James M. Buchanan

Peygamberimizin istişare rejimi de halkın oyuna başvuran bir demokrasiden çok uzaktı. İslam'ın idare tarzının demokrasi olduğunu söylemek, gerçeklere göz yummaktır. Peygamber ve ashab devrinde halkın idare ile hiç alakası yoktu. - Nurettin Topçu

Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir. - John F. Kennedy

Demokrasi halkın kendi kendisini yönettiği sistemin adı. Ama her sistem gibi bir iç sistem olmazsa kabuktan öteye geçemez. Önce insanların tabiatlarında demokratlık olmalı. Sonra da toplum içinde "demokratik kültür" yaygınlaştırılmalı. Karşı düşünceye, ayrı inanca tahammülsüzlüğün yaygın olduğu bir toplum da demokratlık ne kadar gelişebilir? - Namık Kemal Zeybek

Demokrasi su ise testi laikliktir. Türkiye nüfusunun en azından yüzde ellisi dünya ortalaması düzeyinde ise bu laiklik sayesindedir. Köle ruhlular, laik ve demokrat olamaz. Özgürlüğü laiklik ve demokrasi yaratıp besler. - Özdemir İnce

İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze yada teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur. - Atatürk

İslam'ın ılımlısı olmaz. Bir dine mahsus demokrasi olmaz. Bir mezhebe mahsus demokrasi olmaz. Bir ırka mahsus demokrasi olmaz. Bir millete mahsus demokrasi olmaz. Yani Müslümanlar için demokrasi, Sünniler için demokrasi, Aleviler için demokrasi, sadece Türkler için, Kürtler için demokrasi olmaz. Demokrasi Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si, Hristiyan'ı, Müslüman'ı, Yahudi'si, Nasuri'si, Nusayri'si, Zerdüşt'ü hepsi için demokrasi olur. "Yanlış yapıyorsunuz. Ilımlı İslam'a dayalı demokrasi kurarsınız, radikal İslam'a gider." dedim gitti. Libya'da gitti, Mısır'da gitti. - Emre Kongar

İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır. - Atatürk

Ölümsüz evrende insan saygıdeğerdir. İnsan hakları kutsaldır. Bunları korumak için savaşmalıdır. Ve sanat da bu savaşta toplum yararına kullanılmalıdır. - Victor Hugo

Demokrasi bireysel cehaletlerin ortak aklına dair hazin bir inançtır. - Henry Louis Mencken

Onaylama mühendisliği demokratik sürecin özü, ikna etme ve önerme özgürlüğüdür. - Edward Bernays

Biz Türkler, ruhen demokrat doğmuş bir milletiz.

Demokrasi, insanları yönetime katılmamaya ikna etme rejimidir. - Selçuk Kozağaçlı

Demokrasi iki farklı aşırılığa sahiptir; aristokrasiye dönüşen eşitsizlik ruhu ve despotizme dönüşen aşırı eşitlik ruhu. - Montesquieu

Demokratik bir cumhuriyet; kapitalizmin mümkün olan en iyi siyasi kabuğudur. Ve bu yüzden de; sermaye, bu en iyi kabuğa bir kez sahip olduğunda, iktidarını öylesine güvenlikli, öylesine sağlam kurar ki, burjuva-demokratik cumhuriyetteki kişiler, kurumlar ya da partiler düzeyinde kalan hiçbir değişiklik onu sarsamaz. - Vladimir İlyiç Lenin

Demokrasinin kusurları, yine demokrasi ile kapatılır. - Alfred Smith

Eğer Çiller'ler, Birdal'lar, numaracı cumhuriyetçiler demokratsa, ben demokrat değilim. Çünkü onlarla aynı sıfatı taşımaktan utanıyorum! - Ahmet Taner Kışlalı

Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir. - Lord Acton

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir. - Aristoteles

Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan insanların yaşadığı toplum da; gerçek demokrasiden söz edilemez. - Isaac Newton

Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir. - Platon

Bana göre demokrasi, bir ülkede azınlık olmak fakat bu yüzden ezilip dışlanmamak demektir. - Lee Harvey Oswald

Eşitlik olmadan demokrasi olmaz. - Noam Chomsky

Demokrasinin ruhu, bir takım şeyleri ortadan kaldırarak elde edilebilecek bir şey değildir. Demokrasi, kalbin değişmesini gerektirir. - Gandhi

Cumhuriyet tek başına halkın egemenliği anlamına gelmiyor, gelemiyor. Demokrasi ve laiklik bileşeninden koparılmış bir cumhuriyeti savunmak çok anlamlı değil. - Aydın Engin

Demokrasi ve "demokratik devlet" kavramlarının kullanımı konusunda büyük bir eksiklik vardır. Bu kelimeler açıkça tanımlanmadıkça ve anlamları üzerinde uzlaşılmadıkça insanlar bu anlam karmaşası üzerinde yaşamaya devam edeceklerdir ve bu tartışmalar demagoji yapanların ve despotların işine yarayacaktır. - Alexis de Tocqueville

Geri kalmış demokrasiler için: "Herkes fikrini söyler, kararı ben veririm. Burada demokrasi var." - Oscar Wilde

İnsan hakları; doğmakla kazanılır, beklemez, İnsana yakışır, İnsanca bir yaşam içindir. - Atatürk

Demokrasi, yürütmenin yavaşlaması demektir. Ne kadar yavaşlatma; bunun bir ölçüsü olduğunu sanmıyorum, sadece tanımını formüle edebiliriz, yürütmenin hızlanmak istediği aşamada hızını kesmek ve kesebilmek demokrasidir. Tersinden de formüle edebiliriz, "demokratik" olmadığı kabul edilen bir düzenden "demokratik" tabir edilen bir düzene geçmeye karar verildiği an, yürütmenin de yavaşlayacağına karar verilmiş olmaktadır. - Yalçın Küçük

Nihayet, küreselleşme yadsınmaksızın dizginlenebilir, piyasa ortadan kaldırılmaksızın çerçevelenebilirse, demokrasi bir yandan somut varlığını sürdürürken gezegensel boyuta ulaşabilir ve bir imparatorluğun dünya üzerindeki tahakkümü sona erebilirse, o zaman özgürlük sorumluluk, onur, kendini aşma ve ötekine saygıdan oluşan yeni bir sonsuzluğun kapıları açılacaktır. Bu da hiper-demokrasi olarak adlandıracağım şeydir. Hiper-demokrasi, bizi demokratik bir dünya yönetimine ve bir dizi yerel ve bölgesel kurumun yerleşmesine götürecektir. - Jacques Attali

Demokrasi, bilinçte aşağı-yukarı eşit insanların rejimidir. Bir toplumun çoğunluğu "göbeğini kaşıyan adam" ise, orada demokrasi olmaz, olamaz... - Bekir Coşkun

Demokrasi, insan ırkının ümididir.

Demokrasiyi laisizmin temeli saymak, hem cehalet ve hem de aptallık oluyor. Çünkü devrimler laisizmi getiriyor, "demokrasi", pek çok "şeyi" ve bu arada akıl düzenini bozuyor. - Yalçın Küçük

Uşak olmayı istemediğim gibi, uşak kullanmayı da sevmem; benim demokrasi anlayışım budur. - Abraham Lincoln

Demokrasi en iyi rövanştır. - Benazir Butto

Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen kuvvetli, ahlaklı ve seciyeli muhafızlar ister. - Atatürk

Demokrasi ikiyüzlülüktür. Eğer demokrasi özgürlükse neden bizim insanlarımız özgür değil. Eğer demokrasi adaletse neden biz adalete sahip değiliz. Eğer demokrasi eşitlikse neden biz eşitliğe sahip değiliz. Demokrasi ikiyüzlülüktür... - Malcolm X

Demokrasi, istatistiğin şu tuhaf suistimali... - Jorge Luis Borges

Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. - Platon

Demokrasi halkın, halk tarafından, halk için sopalanmasıdır. - Oscar Wilde

Demokrasinin alaturkası alafrangası olmaz. Demokrasi herkes içindir. Demokrasi siviller için ayrı, askerler için ayrı olmaz. Ülke olarak demokrasi yolunda çok mesafe aldık ama görüyürum ki hala gitmemiz gereken bir yol var. Bu yol öyle temiz bir yol değil, biraz mayınlı bir yoldur. Ama bu yolda giderken gerekli dikkati göstermek ve vatandaşlarımızı demokrasi dışı antidemokratik yöntemlere mahkum etmemek bunun için gerekli basireti ve sağduyuyu göstermek bize düşer. - Mesut Yılmaz

Hıristiyan demokrasisi, "sosyal" demokrasi, "gerçek" demokrasi veya "devrimci" demokrasi, ya da "halk" demokrasisi; bütün bunlar bir karışıklığın göstergeleridirler. Artık sözcüğün ve kavramın bitişine işaret ediyorlar. Artık önüne bir sıfat almadan söylenemeyen sözcükler veya kavramlar bitmiştirler; "demokrasi" artık sona ermiş durumdadır. - Yalçın Küçük

Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir. - Abraham Lincoln

Demokrasi bireysel özgürlüğün sahasını genişletir. Sosyalizm ise daraltır. Demokrasi, mümkün olan bütün değerleri insanlara sağlarken; sosyalizm her insanı bir sayıdan ve araçtan ibaret görür. Demokrasi ile sosyalizmin bir kelime dışında hiçbir benzerliği yoktur: Eşitlik. Fakat aradaki farka dikkat edin; demokrasi özgürlük konusunda eşitlik isterken, sosyalizm kölelik yönünden eşitlik ister. - Alexis de Tocqueville

Demokrasi, insanların bazı hususlarda eşit miyiz diye düşünmelerinden ortaya çıkmıştır ki onlar mutlak eşitlerdir. - Aristo

Demokrasi çok yoksul bir sözcük olurdu, eğer onun için birçok erkek ve kadının savaştığı savaş alanlarıyla tanımlanmasaydı. - Alain Touraine

Demokrasi, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden sistemdir. - George Bernard Shaw

Devlet, bir durumdur ve demokrasi, bir devlet durumudur. - Yalçın Küçük

Unutmayalım ki "öğretim" ve "diploma" ancak bir "genel eğitimin" parçası olduğu zaman işe yarar. Türkiye'deki çarpıklık ise genelde, "demokrasi eğitiminin" eksikliğidir. - Emre Kongar

Demokrasiyi tanımlarken, yalnız çoğunluğun yönetimi öğesine ağırlık vermek, buna karşılık temel hak ve özgürlükler bölümünü ihmal etmek, en büyük saptırmadır. - Emre Kongar

Demokrasi, çoğunluğa, cahil olduğu konularda karar vermek cesaretini verir. - John Simon

Demokrasinin aleyhindeki en güçlü argüman, ortalama bir seçmenle gireceğiniz 5 dakikalık bir diyalogdur. - Winston Churchill

Demokrasi despotluğa dönüşür. - Platon

Demokrasi esasına müstenit hükümetlerde, hakimiyet, halka, halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olmayacağını iltizam eder. Bu suretle, demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve meşruiyetine temas etmektedir.

Demokrasi nedir? Yürütmeyle ilgilidir. Yürütmeyi ve yasamayı hızlandırıyorsan, diktatörlük, yavaş işletiyorsan demokrasidir. Fastfood gibi yasa çıkararak demokrasi olmaz. Karakollardaki yangın talimatnamesini değiştirmek yasa çıkartmaktan daha zordur. Son derece edilgen, hedonist, geleceği hiçbir biçimde düşünemeyen, sadece gününü yaşayan ve hiçbir özgürlük kavramı olmayan bir toplum yarattık. - Yalçın Küçük

Halkın halk için halk tarafından ezilmesine demokrasi diyoruz. - Oscar Wilde

Tüm Güzel Sözler için Tıklayın!
Hakkımızda | Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | İletişim