×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Cimrilik ve Cömertlik ile ilgili sözler


Cimrilik ve cömertlik şu fani dünyada insanın sınanması için Allah'ın kalplerimize koyduğu birer imtihan ibarettir. Bu sayfada cimrilik ve cömertlik ile ilgili sözler bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.

Cömert efendi olur. Cimri hor olur. Bu âlemde kardeşinin iyiliğini kendinden önce düşünen, öbür âlemde daha iyisini bulur. - Hz. Hüseyin (r.a)

Eli dar olanın, gönlü de dar olur. - Hz. Ali

Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun dikkate alınmaya değmez. - Konfüçyüs

Yoksul dünyanın bazı nimetlerinden cimri ise bütün nimetlerinden mahrumdur. - La Bruyere

Cimriliği yaratan yoksulluk değil zenginliktir daha çok. - Michel de Montaigne

Cimri borç para isteyecek olan kişinin geldiği bir fersah öteden görür. - Atasözü

Cimri zengin cömert yoksuldan daha yoksuldur. - Hz. Ali (r.a.)

Cimri insan dünyada fakirler gibi yaşar ahirette zenginler gibi sorguya çekilir. - Hz.Ali (r.a.)

Ağzını kapa ve altın dolu avucunu aç. Ceset cimriliğini bırak da cömertliği seç. - Mevlana

Cimrilikle zenginlik olsaydı cömertler açlıktan ölürdü. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu

Cimri malı götürür kendini bitirir. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu

Gel dese de bakma cimri aşına bir fırsat arar da kakar başına. - Neyzen Tevfik

Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin faydası olmaz.

Bir kimsenin Allah-ü Teâlâ'ya olan muhabbetinin hakiki olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır. - Bâyezîd-ı Bistâmî Hz.leri

Cömertlik ve Cömert İnsan ile ilgili Sözler

Allah bir insanı sevdiği zaman, bunun belirtisi olarak ona üç sıfat ihsan eder: Deniz gibi cömertlik, güneş gibi sıcaklık, toprak gibi tevâzu. - Bâyezîd-î Bistâmî

Mürüvvet, yani insanlık dört sütun üzerinde durur: 1. Güzel ahlâk. 2. Cömertlik. 3. Tevâzu. 4. Şükür. - İmam Şafii Hazretleri

En cömert insan, muhtaçken verebilendir. - Hz. Ömer

En cömertçe bağışlanan şey öğüttür. - La Rochefoucauld

Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir. - La Bruyere

Cömert nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. - Vauvenargues

Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.

Cömert kişi nereye gitse kendinden önce namı gider. - Atasözü

Cömertlik alışkanlıkların en üstünüdür. - Hz. Ali (r.a.)

En güzel cömertlik imkanlar kısıtlıyken yapılanlardır. - Hz. Ali (r.a.)

Yoksul cömertliğin aynasıdır. - Mevlana

Cömertlik cennetten bir daldır. Böyle bir dalı elinden kaçıranın vay haline. - Mevlana

Cömertlik dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. - Süfyan bin Uyeyne

İyi hasletlerin en üstünü; kızgınlık halinde doğruluk sıkıntı halinde cömertlik ceza vermeye gücü yettiği halde affetmektir. - İdris (a.s.)

Güzel ahlak; cömertlik bağışlayıcılık sabır ve tahammüldür. - Hasan-ı Basri

Cömertlik ikramı O'nun ekrem sıfatını galeyana getirir. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu

Cömert insan meyvesi bol ve tatlı ağaca benzer. - Eyyüb Sabri Osmanoğlu

Verirken göstereceğiniz cömertlik alırken hak edeceğiniz cömertliğin ölçüsünü belirleyecektir. - Muhammed Bozdağ

Cömertlik olmayınca malın vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur. - Ahmet Bin Kays

Cömertlik ve Cimrilik ile ilgili Özlü Sözler

Cömertliğin aslı, kendi malından verip, başkasının malını korumaktır. - Hz.Ali (r.a.)

Benim sana çıkarsızca, cömertçe verdiğim aşkı; şimdi başkalarından avuç açarak iste. - Cemre Yıldız

Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen. - Buda

Cömertlik, adaletin çiçeğidir. - Hawthorne

Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz. - Mevlana

Cömertlik sadece verdiklerinizle değil, hareketlerinizle de ölçülür. - George Mc Donald

Cömertliğin dibi yoktur. - Marcus Tullius Cicero

Cömerdin gülen yüzü, ikramından evladır. - Eyyüp Sabri Osmanoğlu

Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. - Johann Wolfgang von Goethe

Güleryüz göstermek, cömertlik yerine geçer. - Hz. Ali (r.a.)

Yapma be hayat! Ben, acıyı sadece sofrada severim. Bu lüzumsuz cömertlik niye? - Can Yücel

Kim çalarsa çalsın, cömerdin kapısı mutlaka açılır. - Sadi

İnsanların malca en cimrisi, namusça en cömerdidir. Yani malına kıymaması, namusunun ayak altı olmasına sebep olur. - İbn-i Mu'tez

Cömertlik, dostluğun özüdür. - Oscar Wilde

Cömertlik israf ile cimrilik arasındadır. - İmam-ı Gazali

Yoksullara pek cömert davranan zenginlere güvenme. - Plautus

Cömertlik zekanın cimrilik ise gafleti alametidir. - Caferi Sadık

Ay, yıldızlardan utanır ama yine de cömertliği yüzünden yıldızların arasında bulunur. - Mevlana

İstenmeden verilen şey cömertliktir. İstendikten sonra verilense acıma ve bağıştır. - Hz. Ali (r.a.)

Cömertlik, saadet anahtarıdır. - Nasır-ı Hüsrev

Dünyalıklara güvenmeyiniz. Kazandıklarınızdan fakirlere cömertçe payını veriniz. - Hacı Bayram Veli

Cimrilik ve Cömertlik ile ilgili Ayet ve Hadisler

Ey insan! Cömert olan Rabbine karşı seni ne aldattı? - İnfitâr-6

Cömertlik, cennette bir ağaçtır. Kim cömert olursa onun bir dalını tutar ve o dal, cennete girdirinceye kadar onu bırakmaz. - Hadîs-i Şerîf, Kenzü?l-Ummâl

Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. - Bakara Suresi - 148

Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte o kimseler kurtuluşa erenlerdir. - Haşr Sûresi, âyet 9

İki haslet vardır ki, bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. - Tirmizî

İnsanda bulunan en şerli şey, aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur. - Ebû Dâvud

Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır. Bir rivayette de şöyle buyurulmuştur: Cennete ne bozguncu, ne cimri ne de başa kakıcı girer. - Tirmizî

Cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır ve cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allahu Teâlâ cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever. - Tirmizî

Rasûlullah (s.a.v) ashabına hitap ederek şöyle buyurdular: Cimrilik huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular. Şöyle ki: Bu huy onlara cimrilik emretti, onlar da hemen cimrileşiverdiler; sıla-ı rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-ı rahmi kestiler; doğru yoldan çıkmayı (fısk-ı fücur) emretti, hemen doğru yoldan çıktılar. - Ebû Dâvud

Cimrilik ve Cömertlik ile ilgili Atasözleri

Cömertle nekesin harcı birdir

Dilenci bir olsa şekerle beslenir

Mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzer

Kar kuytuda, para pintide eğleşir

Az tamah çok ziyan getirir

Yemeyenin malını yerler (demine hu çekerler) (üstüne bir bardak su içerler)

Cimrilik ve Cömertlik ile ilgili Yazılar

Kimse cimri olduğunu, kıskanç olduğunu kabul etmez. Körler hiç olmazsa bir yol gösterici isterler; biz kendi kendimizi sokarız yanlış yollara. Benim yükseklerde gözüm yoktur, ama Roma'da başka türlü yaşanmaz, deriz; ben gösteriş sevmem, ama şehir öyle istiyor, deriz; öfkeliysem, güvenli bir hayat kuramadıysam suç bende değil, gençlikte, deriz. Dışımızda aramayalım kötülüğü, içimizdedir o; ciğerimize işlemiştir. Hasta olduğumuzu bilmemekte iyileşmemizi zorlaştırıyor. Kendimizi erkenden bilmeye başlamazsak, nasıl baş ederiz bunca dertler, bunca kötülüklerle? - Michel De Montaigne

Yar ol dediklerim yara olmaktan öteye geçemiyor. Kaderimin şairi ol dediklerimse şiir olmaktan öteye... Mevzu bahis sevgi olunca ya ben fazla cömertim ya da onlar fazlasıyla cimri.

Ben doğruları cömertçe dağıtırken kendimi yok saymış bir karnavaldım, onun sorunu ise gerçekliğini göremeyişiydi... - Meral Meri

Aşk, tartışmasız dünyanın en pahalı duygusu. öyle ki, neye sahip olursan ol, ne sunarsan sun, hayat sana cömertlik yapmadığı sürece onu asla elde edemiyorsun. Bizim insanımız, aşkın lüks bir şey olduğunun farkında değil. O yüzden her yerde onu arıyor ve her şeyin ilacı sanıyor..

Ariflerden Şems-i Tebriz'i k.s cömertliği dört kısıma ayırır; 1.) Mal cömertliği: Bu, zahidlere, dünyaya kıymet vermeyenlere mahsustur. Onlar malı verirler, marifeti yani Allah Teala'yı tanımayı alırlar. 2.) Beden cömertliği; Bu, müctehid olan alimlere mahsustur. Onlar da Allah Teala'nın yolunda vücutlarını harcarlar ve hidayeti alırlar. 3.) Can cömertliği: Bu, şehidlere mahsustur. Onlar canlarını vererek cenneti alırlar. 4.) Kalp cömertliği: Bu, ariflere mahsustur. Onlar gönül vererek muhabbeti alırlar.

Mevlana Cami Hz.leri (K.s) anlatıyor: Cömert birine sormuşlar: "Fakirlere ve muhtaçlara verdiğin, dağıttığın şeylerden ötürü gönlüne kibir geliyor, onları kendine minnettar görüyor musun?" Cömer kişi; "Kesinlikle hayır. Ben kendimi aşçının elindeki kepçe gibi görüyorum. Verilen kepçeden geçse de veren aşçıdır. Kepçe, "Rızkı veren benim" gibi bir hisse kapılabilir mi?" demiş.

Cimrilik ve Cömertlik ile ilgili Kıssalar

Ünlü sanat merkezlerinden birinde, çocuğun biri, vitrinde çok hoş bir tablo görür. Tablonun bedeli oldukça yüksektir. Çocuk bu tabloyu bir sonraki sene abisinin doğum gününe almayı ister ve bir iş bulup kıt kanaat geçinerek biriktirdiği tüm para ile mağazaya gider. Şanslıdır, tablo hâlâ satılmamıştır. İçeri girer, tabloyu bir süre yakından izledikten sonra resmi yapan sanatçıyı bulur ve: Abimin doğum günü için bu resmi satın almak istiyorum, tüm param da bu kadar, der. Ressam bir süre düşündükten sonra resmi paketler ve çocuğa satar. Çocuk paketini alır ve teşekkür ederek çıkar. Mağazada ressamın arkadaşları da vardır ve şaşkın şaşkın sorarlar: Sen ne yaptın, o resmin değeri milyonlar ederdi. Neden bu kadar düşük bir rakama sattın? Ressam cevap verir: Evet, ben bu resme milyonlarını verecek bir sürü insan bulabilirdim, ancak tüm servetini bu resme verecek kaç kişi bulabilirdim?

Benzer Sayfalar :