Güzel Cümleler > Blog > Aldatmak ve Aldatılmak: Erkekler ve Kadınlar Neden Aldatır?

Aldatmak ve Aldatılmak: Erkekler ve Kadınlar Neden Aldatır?

İnsanlar eşlerini, sevgililerini veya flörtlerini neden aldatıyor? Bu konunun üstüne gidiyoruz. Evlilikte aldatma, flörtte aldatma, erkekler neden aldatır, kadınlar neden aldatır sorularının yanıtlarını arıyoruz...

Hem evli kadınların hem de evli olan erkeklerin eşlerini aldattıkları bilinmektedir. Tabi ki, her iki cins için de, aldatmanın farklı nedenleri ve sonuçları olabilir. Nitekim, bilimsel verileri devreye sokup, aldatma ile ilgili istatistiklere baktığımızda, kadınların da erkekler gibi eşlerini veya sevgililerini aldattıklarını görebiliyoruz.

Bu durumun sebepleri incelediğinde karşımıza dallı budaklı birçok sonuç çıkıyor. Aldatma nedenlerinde sıralamalar değişse bile, nedenler aynı görünüyor. Yani erkekler için cinsel tatminsizlik örneğin ikinci sıradayken, kadında bu beşinci sırada yer alıyor belki ama sonuç olarak her iki cinste, cinsel tatminsizlik konusunu bir aldatma sebebi olarak görüyorlar.

Aldatma Sadece Evlilikte mi Olur?

Aldatma konusunu sürekli olarak evliliklerde konuşmak ve tartışmak aslında o kadar da doğru değil. Aldatma aslında psikolojik bir kişilik sorunu olarak tanımlanmaktadır. Yani kadının kendi kişiliğiyle ilgili bir sorunu ve problemidir. Çünkü karşı taraf nasıl bir davet içinde olursa olsun, aldatacak olan kadının, eşine veya sevgilisine karşı bir sadakat sorumluluğu olduğunu ve onu toplum içinde küçük düşüreceğini veya ona karşı saygısına ihanet edeceği bilincinde olmalıdır.

Ancak bazı durumlarda ortada hiçbir psikolojik ve kişilik sorunu olmamasına karşın, bazı kişilerin aldatma eylemini gerçekleştirdiği de görülebilmektedir. Yani kişi, yaşım geçiyor acaba eskisi kadar ilgi görüyor muyum gibi bir sorudan yola çıkarak da aldatma merakı içinde olabilmektedir. Ayrıca monotonlaşmış ilişkilerde eski günlere özlem duyan ve bazı heyecanları yeniden tatmak isteyen, dışarıdaki renkli hayatlara merak duyan ve o hayatları tanıma, o hayatların içinde olma ilgisi ve merakı duyan bir kişi de aldatma eylemi içine girebilmektedir.

Kadınlar Neden Aldatıyor?

Kadınların eşlerini veya sevgililerini özellikle kendilerine ilgi göstermeyen eşlerinden ciddi derecede rahatsız görünüyorlar. Yani, kendisine vakit ayırmayan, sorumluluk almayan, Empati yapamayan bir eş veya sevgili kadınları ciddi manada aldatmaya sevk ediyor. Hal böyle olunca, kendilerine daha fazla ilgili gösteren, sıcak ve samimi davranan ve onu kaybetmekten korkacak derecede üzerine titreyecek samimi bir erkek gördüklerinde doğal olarak kadınların ilgileri bu erkeğe kayıyor.

Yine istatistiklerin ortaya koyduğu bir diğer çarpıcı gerçek ise, evli kadınların neredeyse yarısının eşlerini veya sevgililerini aldattıklarıdır. Özellikle mahkeme kayıtlarındaki gerekçeler incelendiğinde, kadınların en büyük aldatma nedenlerinin "Şiddet ve İlgisizlik" ikilisi olduğunu görüyoruz. İkinci sırada ise, eşleriyle iletişim kurarken yaşadıkları çatışmalar, anlaşmazlıklar ve ekonomik zorluklar gelmekteyken, cinsel uyumsuzluk veya tatminsizlik ise neredeyse kadının en son aldatma nedeni olarak görünmektedir.

Erkekler Neden Aldatıyor?

Erkeklerin neden aldattığını anlayabilmek daha doğrusu açıklamak kadınlar açısından sosyolojik olarak çokta zor olmasa gerek. Zira kadınlar bu durumu genelde "Erkeklerin doğasında aldatmak var" şeklinde bir açıklama getiriyorlar. Bu durum kısmen doğru aslında. Özellikle bizim gibi erkek egemen toplumlarda erkeklerin, kadından her zaman daha önde görüldüğü ve dolayısıyla, erkeklerin her şeye hakkının olduğu kanısı hakimdir. Dinimizde de, bir erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesi ancak kadının böyle bir hakkının olmaması da bu duruma örnek gösterilebilir. Elbette ki, İslam dini erkeğe kadını aldatma hakkı vermiyor ki zaten burada değindiğimiz nokta bu değil, vurgulamak istediğimiz nokta kadınların erkeğin gerisinde görülmesi.

İşte bu ana neden, erkeklerin aldatma kıstasında önemli bir nokta. Yani erkek durumu kadın kadar ilişkiye zarar veren bir durum olarak algılamayabiliyor. Ona göre bu durum erkek için bir ihtiyaç ve bu ihtiyacı dışarıda gidermekte onun için aldatma gibi görülmüyor. Yaptığımız araştırmaların çoğunda da bunu görebiliyoruz. Yaptığımız ankette eşlerini veya sevgililerini aldatan erkeklerin %74'ü bu durumu bir aldatma olarak görmediklerini, eşlerini/sevgililerini aslında çok sevdiklerini, onların kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ancak cinsellik ihtiyacının giderilmesinin de önemli olduğunu ve bunu da ilişkilerine zarar vermeden başka bir kişiyle giderdiklerini söylüyorlar. Yazımıza burada son verirken aldatma ile ilgili sözler sayfasına da göz atmanızı öneririz.