×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Bilim ile ilgili sözler


Bu sayfada bilim adamlarından, filozoflardan ve İslam alimlerinden bilim ve ilim ile ilgili sözler bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.

Bilimin asıl amacı yeni kanıtlar bulmak değil, bunlarla ilgili yeni düşünce biçimleri keşfetmektir. - Sir William Bragg

Bilim, deneylerin düzenli bir şekilde sıralanışıdır.

Bilim bütün dünyanın malıdır, ulusların sınırlarını tanımaz.

Bilim insanının arzuları ve zaafları olmamalı, bir nevi taş gibi bir kalbi olmalı. - Charles Darwin

Bilimsel gücümüz, manevi gücümüzün önüne geçti. Güdümlü füzelerimiz, ve güdümsüz insanlarımız var. - Martin Luther King Jr

Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır. - Seneca

Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. - Johann Wolfgang von Goethe

Her şeyin en büyüğü ilim ve bilimdir. Çünkü ilim ile Hakk'a yol bulunur, bilim ile halka tahammül edilir. - Hz. Ali (r.a.)

İki tür insan daima açtır, biri bilimi arayan, diğeri de parayı. - Yusuf İslam

Bilim Adamlarının Bilim ile ilgili Sözler

Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır. - Albert Einstein

Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır. - Albert Einstein

Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir. - Albert Einstein

Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır. - Albert Einstein

Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir. - Albert Einstein

Fiziği görelilik ilkesine sokmak fikrini rastgele bulmama teşekkürler, siz (ve diğerleri) benim bilimsel yeteneklerimi beni rahatsız edecek kadar çok abartıyorsunuz. - Albert Einstein

Mahatma Gandhi'nin özellikle siyasiler için yanlışlar sıralaması: İlkesiz siyaset, Emeksiz zenginlik, Vicdansız haz, Niteliksiz bilgi, Ahlaksız ticaret, İnsaniyetsiz bilim, Özverisiz ibadet.

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. - İbni Sina

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. - Aristoteles

Bilim bütünü, tarih tikeli, sanat da mümkünü bildirir. - Aristoteles

Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. - Fuzuli

Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur. - Albert Einstein

Adalet olmadan bilgi, ilim değil kurnazlıktır. - Eflatun (Platon)

Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir. Bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez. - Bertrand Russell

Bilim bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır. Evrenin kuşkuyla sorgulanma tarzıdır. Eğer şüpheci yaklaşmamak için otoriteye kuşkucu sorular soramıyorsak o zaman tam bir kaos içindeyiz. - Carl Sagan

Eğer bu dünya bir gün kıtlık ve sefalet yaşarsa biz insanları din değil, bilim kurtaracak. - Celal Şengör

Bilim gerçeği bulduğunu değil, yanlışı teşhis edip onu elediğini iddia eder. - Celal Şengör

Din-bilim diyaloğu olacaksa, ya bilimi adam gibi öğreneceksin, ya bilimden gelen adamlara saygı göstereceksin. - Celal Şengör

Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur... 'Tavuk toplum', önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz! - Charles Darwin

İnsanın doğası gereği elimizde olan yegane bilimdir. Yine de bugüne kadar en fazla ihmal edilmiş olandır. - David Hume

Söz konusu bilimse, binlercesinin otoritesi, tek bir kişinin mantıklamasından değerli değildir. - Galileo Galilei

Bilim bize gerçeği yahut, hiç olmazsa zekamızca anlaşılması mümkün münasebetleri öğretmeyi vaadetti. Bilim bize hiçbir zaman ne barış, ne de saadet getireceğini vadetmedi. - Gustave Le Bon

Bilim olmadan yapılan bilim felsefesi boştur, bilim felsefesi olmadan yapılan bilim ise kör. - Immanuel Kant

Eğer daha uzağı görebiliyorsam bu, benden önceki devlerin omuzlarında durduğum içindir. - Isaac Newton

Bilim her zaman 'laboratuvarda yapılan kontrollü deneyler sonucu elde edilen bilgiler bütünü' olarak, yanlış anlaşılmıştır. Bilim aslında çok daha geniştir: Evren hakkında güvenilir bilgi elde edebilmenin tek yoludur. - Jared Diamond

Bilimin dinle ortak bir iddiası vardır: Kökenlerle, yaşamın doğasıyla ve evrenle ilgili derin soruları yanıtlayabilmek. Ama benzerlik burada sona erer. Bilimsel inançlar delillerle desteklenir ve bunlarla bir sonuç elde edilir. Mitler ve inançlar ise delillerle desteklenmez ve bir sonuca götürmez. - Richard Dawkins

Bilim önceden görülmeyen yetkinleştirmelere elverişli olduğu halde, dinsel dünya görüşü öyle değildir; bu anlayış başlıca bölümlerinde değişmez kalmaktadır; eğer yanlışsa hep öyle kalacaktır. - Sigmund Freud

Atatürk'ün Bilim ve İlim ile ilgili Sözler

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. - Atatürk

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. - Atatürk

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus bilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir bilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır. - Atatürk

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Bilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. - Atatürk

Hayatta en hakiki mürşit bilimdir. Bilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemelerini takip etmek şarttır. - Atatürk

Milletimizin siyasi ve sosyal hayatında, fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur. - Atatürk

İlim ile ilgili Sözler

İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen, bu nice okumaktır. - Yunus Emre

Edep ehli ilimden hali olmaz, edepsiz ilim okuyan alim olmaz. - Yunus Emre

Girdim ilim meclisine eyledim taleb, dediler ilim geride illa edeb illa edeb. - Yunus Emre

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. - Mevlana

Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilm-i talep. Meğer ilim bir hiç imiş, ille edeb ille edeb.

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali (r.a.)

Önce ilim tahsil ediniz sonra helalinden para kazanıp evleniniz. - Hacı Bayram Veli

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. - Hacı Bektaş-i Veli

Cahil ile dost olma ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün. - Şeyh Edebali

İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar. Ama en büyük ilim, nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir. - Lev Nikolayeviç Tolstoy

Vardım ilim meclisine, eyledim ilmi talep, ilim sonra gelir dediler, illa edep illa edep. - Yunus Emre

Tek neşe bu dünyada var olmanın sevinci / Ve tek ilim, varlığın bilinmeden bilinci. - Necip Fazıl Kısakürek

İlim maldan daha hayırlıdır malı sen korursun ilim seni korur mal harcamakla biter ilim paylaşmakla artar. - Hz. Ali (r.a.)

Kim ilim talep ederse, bu işi, geçmişteki günahlarına kefaret olur.

İnsanların en mutlusu kalbi ilimle dolu ve bedeni sabırla süslü olup elindeki ile yetinen kişidir. - Süfyan-ı Sevri

Bilgelik (ilim), mukaddes bir müessesedir. - Victor Hugo

Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, oysa ilim seni korur. - Hz. Ali (r.a.)

İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim, akıl. İki şey vardır ki yitirmeden kadri bilinmez; gençlik ve afiyet.

Asıl yetimler, anadan, babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. - Hz. Ali (r.a.)

Her şeyin en büyüğü ilim ve bilimdir. Çünkü ilim ile Hakk'a yol bulunur, bilim ile halka tahammül edilir. - Hz. Ali (r.a.)

İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. - İbn-i Mesud

Bir ölür bin doğarız, cahilliği ilimle boğarız.

İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa, imha etmek için de o kadar cehalet kafidir.

Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz.

Gerçek ilim sanatla kendini gösterir. Sanat adına, ortaya herhangi bir eser koyamamış birinin, çok fazla bir şey bileceği de söylenemez.

Benzer Sayfalar :