Aristoteles Sözleri


Antik Yunan filozofu, Platon'un öğrencisi ve Büyük İskender'in öğretmeni olan Aristo'nun sözlerini bu sayfada bulacaksınız. Sayfa içeriği; aristo sözleri, aristo'nun sözleri, aristoteles politika sözleri, aristoteles eğitim üzerine sözleri

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.

Arzu bir şeyi istemek veya söylemektir.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; birçok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Aynı fikirler bu dünyada bir değil, iki değil, sayısız defa boy gösterirler.

Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Bir 'dost' kimdir? İki vücutta bulunan tek bir ruhtur.

Bir şeyi yapma gücümüzde saklı olan, bir şeyi yapmama gücümüzde saklıdır.

Birçok kişinin yaşamı, isteklerini doyurma yollarını aramakla geçer.

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz o'sunuz.

Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.

Bütün insanların düşüneceği bir akli vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.

Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.

Cahillik eğitilebilir, sarhoşluk ayıltılabilir ama aptallık sonsuza kadar sürer.

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

Çekingenlik gençliğe bir süs, yaşlılar içinse yüzkarasıdır.

Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.

Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

Demokrasi, insanların bazı hususlarda eşit miyiz diye düşünmelerinden ortaya çıkmıştır ki onlar mutlak eşitlerdir.

Demokratik devletin temeli özgürlüktür. (Politika)

Devlet adamıyla devlet, kralla uyrukları, aile reisiyle ev halkı, efendiyle köleleri arasındaki ilişkilerin hep aynı olduğunu sanmak yanlıştır. Aralarında yalnızca büyüklük değil, nitelik farkı da vardır.[1]

Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.

Dost kara günde belli olur.

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Dostlar! Dost yoktur!

Dünya bir hücredir, seni yalnızlığa iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortam da olabilir.

Düşmanlarından ziyade arzularını alt edeni daha cesur sayarım, çünkü en zor zafer kendine karşı alınandır.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

En büyük suçlar yokluktan değil çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir.

En üstün şey metafor ustası olabilmektir; başkalarından öğrenilemeyecek tek şey budur. İyi metafor, benzeşmeyenler arasındaki benzerliğe karşı sezgisel bir algı gerektirdiğinden, aynı zamanda dehanın da göstergesidir.

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.[2]

Fena insanlar korkudan itaat ederler, iyi insanlar sevgiden.

Flüt, iyi ahlaki etki yaratan bir enstrüman değildir. Fazla heyecan verir.

Gençlerin yetişmesine önem ver, çünkü bu yolda herhangi bir ihmal ülkenin yapısını mahveder.

Gerçek arkadaşlık iki bedende bir ruhtur.

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

Her alanda konunun doğal yapısı izin verdiği ölçüde kesinlik aramak, eğitim görmüş kişinin özelliğidir.

Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

Herkesle dost olan kimsenin dostu değildir.

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

İlim tümeli, tarih tikeli, sanat olanaklı olanı bildirir.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

İnsan düşünen bir hayvandır.

İnsan politik bir hayvandır.

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilene.

İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.

İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.

İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.

İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İyilik hakkındaki bilgimle başkalarından üstün gelmeyi, gücümün ve imparatorluğumun genişliğiyle üstün gelmeye tercih ederim.

Kalite bir yasa değil bir alışkanlıktır.

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.

Kimse, korktuğu adamı sevmez.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Mizahın sırrı şaşırtmasıdır.

Mutlu olmak kendi kendine yeter olmak demektir.

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Pisagoryenler dünyayı ve üstündeki her şeyi, üç sayısının belirlediğini söyler.

Platon'u severim ama gerçeği daha çok severim.

Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Sanatın amacı, varlıkların dış görünümlerini değil, onların içsel önemlerini temsil etmektedir.

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Soğukta ve sıcakta, dağda ve kıyıda, kovalar avcı tavşanı; ama bir kez yakaladı mı onu, artık onunla ilgilenmez, yalnızca kendinden kaçanı kovalar.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Sürekli yaptığımız şey neyse, biz oyuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Şiir tarihten daha iyi ve felsefeldir. Şiir evrensel olanı; tarih bir konuyla ilgili olanı açıklar.

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Tanrılar da şakalara bayılır.

Tek bir kırlangıç ile yaz gelmez, ne de bir tek güneşli günle; ne tek bir gün, ne de tek bir kısa an insanı mutlu ve kutlu yapmaz.

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.

Tekrar tekrar yaptığımız şeyiz biz. Dolayısıyla mükemmeliyet bir eylem değil, alışkanlıktır.

Tüm insanlar, doğaları gereği bilmeyi arzular.

Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

Umut, uyanan bir insanın rüyasıdır.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Yalnızlık vahşi hayvanlara ya da Tanrı'ya mahsustur.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Yapmadan önce öğrenmiş olmamız gerekenleri onu yaparken öğreniriz.

Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.

Yetinmesini bilenler mutludur.

Yunusun havadaki sesi, ünlü harfleri ve onların kombinasyonlarını telaffuz edip, ünsüzleri edemeyen insanlarınkini andırır.

Yüce zihinli insan, insanların ne düşüneceğinden çok, gerçeğe aldırış etmeli.

Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.

Zaman nedir, yapısı nasıldır? Bir varlık mıdır? Varlık dışı mıdır? Boşlukla bir ilgisi var mıdır? Değişim konusunda ısrarlı mıdır? Ve başlangıcı nedir?

Zamanın bir parçası var olmuştur, artık yoktur; öteki parçası ise olacaktır, henüz yoktur.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

İlgi Çeken Sayfalar :