×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Allah Korkusu ile ilgili sözler

Evet, Allah'ı tanıyan acizlikden, Allah korkusundan lezzet alır. Evet, korkuda lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, 'En leziz ve en tatlı halin nedir?' Belki diyecek: 'Aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir.' Halbuki, bütün validelerin şefkatleri, ancak rahmetin sadece bir parıltısıdır. Onun içindir ki, kâmil insanlar, acizlikte ve Allah korkusunda öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi güç ve kuvvetlerinden şiddetle uzaklaşıp Allah'a acz ile sığınmışlar; aczi ve korkuyu kendilerine şefaatçi yapmışlar. Sevgili dostlar bu sayfada Allah korkusu üzerine en güzel ve anlamlı sözleri ve özlü sözleri bulacaksınız aynı zamanda sayfanın altında da hadis ve ayetler mevcuttur. Allah cümlemizden razı olsun...

Eskiler evlilik çağındaki kişilere; "Allahtan korkan, kuldan utanan bir eşe nasip olasın" diye dua ederlermiş. Mal, mülk, para, pul yada makam, meslek değil aranan kriterler. Allah korkusu ve haya duygusu... Anlatabiliyor muyum?

Alim, ancak Allah'tan korkandır. - İmam Şafii

Hayâ (Allah'tan utanmak) insanın (günahtan koruyan) siperidir. - Hadis-i Şerif

İlim olarak Allah korkusu kafidir, cehalet de Allah namına aldanmak için yeterlidir. - İbnu Mes'ud (r.a)

Hikmet ve hayrın başı Allah korkusudur. - Hadis-i Şerif

İnsanlar için Allah'tan korkarak muamele et. - Hz. Ömer

Kişinin Allah'tan korkusu ilmi nisbetindedir. - Fudayl bin İyaz

Allah'a isyan hususunda kullara itaat yoktur; itaat ancak meşru olan bir şey hususundadır. - Hadis-i Şerif

Allah'tan korkandan, Allah, her şeyi korkutur. Korkmayanı da her şeyden korkutur. - Hadis-i Şerif

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. - Hz. Muhammed

Allah korkusu olmayan gönülde Allah sevgisi yaşamaz Allah'ı seven sevilmeye layıktır. - M.Akif Ersoy

Aslında insan baksa her konuda çok aciz ve fakirdir çünkü hiç bir hareketini Allah(c.c) izni olmadan hareket etmez. Rabbıma ne kadar çok şükretsek ve tövbe etsek azdır.

Allah korkusu olmalı insanda. Allah'tan korkan insana gerek kalmaz kanun, ceza, kural.. Ben Allah'tan korkarım der suç işlemeye cesaret edemez. Günah olan her şey insanlığa veya insanın kendisine zararlıdır. Allahtan korkan insan günahtan veya suç işlemekten uzak durur. Günümüz kanunları veya cezaları suç işlemenin önüne geçemiyor. Tecavüzler, hırsızlıklar, cinayetler gönüllerdeki Allah korkusunun yokluğundandır. Rabbim korkusuz bir kalp nasip etmesin.

Bir kimse Rabbini ne kadar bilir ve tanırsa, O'na karşı korku ve heybeti o oranda artar. - İmam-ı Gazali

Kuran, iman, Allah korkusu, tevekkül ve güzel ahlak müminin aklını güçlendirir. - Hadis-i Şerif

Allah Korkusu Hikmetin Başıdır Bismillahirrahmanirrahim Ya Eyyühel Müminun!

Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. - Haşr Suresi, 21. Ayet

Korku, Allah'tan korkusu olmayan içindir. - Hz. Mevlana

Ey İnsan bu fâni hayatta Allah korkusu kalbinden çıkarma! Kurtuluş çâresi O'na itâattedir. - Veysel Karâni Hazretleri

Yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan, Atilla'nın torunlarıyız. - Gabor Vona

Madem ki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah'ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir. - Hz. Mevlana

Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyendir. - Hadid, 9

Saf olduğum İçin değil. Allah korkusu vardı, oynamadım duygularınla...

Bir kötülük yaptıktan sonra pişmanlık hissetmek, Allah (c.c.)'ın inayet ve muhabbetine mazhar olmanın delilidir. - Hz. Mevlana

Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. - Haşr Suresi

Allah'tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. - Hz. Ömer

Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.

Allah'tan korkmaktan korkmayın! - Nouman Ali Khan

Allah'ı anarken Allah korkusu ile gözünden yaş akana kıyamette azap olmaz. - Hadis-i Şerif

Allah karşınıza Allah korkusu olan insanlar çıkarsın ya gerisi teferruat.

Yine insanlardan kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir. - Bakara, 207

Allah'tan korkan, ilmi kadar söz söyler. - Hadis-i Şerif

Allah korkusu? Allah korkunç mudur ki ondan korkulsun. Allah yegane gerçek sevgilidir. Yar-i hakikidir. O sevilir. O sevgilinin rızasını kaybetmekten gayrı korku yoktur. - Ömer Tuğrul İnançer

Aşk konuşturur, hayâ susturur, Allah korkusu hüzünlendirir. - Zünnun Mısrî Hz

Namaz kılmak, yalnız Allah'ü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir. - İmâm-ı Rabbâni

En büyük engel; Kalbinde Allah korkusu ve yüreğinde vicdanı eksik olanda vardır. Onun dışında sahip olduğumuz ya da olmadığımız her şey imtihandır...

Bazıları çok acımasız. Allah korkusu işlememiş yüreğine öylesine pervasız. Kul hakkı alır da helallik istemeyecek kadar umarsız. Dünya gibi kolay değil ahiret! Emin ol üstünde kalan hakkım Rabbim'e emanet! Dünyada kılıf bulursun ama işte orada görürsün neymiş adalet!

Kalbinde Allah korkusu olan imanlı nesiller yetiştirilmedikçe, her bir köşeye kamera sistemleri kurulmuş ne çare!

Aşkın madeni gönüldür. Allah'ın tecelligahı mahzarı da gönüldür. - Hz. Mevlana

Onlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikri ile mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. - Ra'd Sûresi, 28

Kişinin Allah'tan korkması, Allah hakkında bilgisi kadardır. - Fudayl bin İyaz

İlim öğrenin; çünkü onu öğrenmek, Allah korkusu verir. Onu talep etmek ibadettir. Onu karşılıklı ders yapmak Allah'ı tesbih etmektir. Ondan bahsetmek cihattır. Onu Bilmeyenlere öğretmek sadakadır. Onu ehline yaymak, Allah'a yakınlıktır; çünkü ilim haram ve helali öğretendir

Allah'ın muradını unutma. Allah murat ederse kişinin işini, süt içerken kırar dişini. Allah murad ederse kişinin işini, mermer taşa geçirir dişini. - Hz. Mevlana

İlim öğreniniz; çünkü Allah için ilim öğrenmek, ilim sahibine Allah korkusu verir. İlim elde etmek ibadettir. İlmi müzakere etmek tesbihtir. İlmî araştırma yapmak en büyük cihaddır. İlmi, bilgisize öğretmek, sadakaların en geçerlisidir. İlmi ehline vermek ise, Allah'ın rahmetine en ziyade yaklaştıran bir harekettir. - Muâz ibni Cebel

Allah, insanı yavaş yavaş tam kırk yılda kemal sahibi yapar, olgunlaştırır. - Hz. Mevlana

Allah korkusu diğer bütün korkulardan farklıdır. Her korkan korktuğundan kaçar. Allah'tan korkan, Allah'a koşar. Allah'a koşun! Fe firru ilallah Öyleyse Allah'a koşun. - Zariyat suresi 50. Ayet.

Allah'tan korkusu olmayan insanı, Allah her şeyle korkutur! - F. Attar

Allah için gözlerinden yaş akan müminin vücudunun, cehennem ateşinde yanması haramdır. Bir damla gözyaşı ile yanağı ıslanan kimsenin yüzü, hiçbir zaman darlığa düşmez. Kıyamette her şey ölçülür, tartılır. Bunlardan Allah korkusu ile akan gözyaşı, ateş deryasını söndürecek güçtedir. - Hadis-i Şerif

Allah'ın, kendilerine verdiği akıldan razı olmayan kimse yoktur. Fakat akılsızların en aşağılığı aklıyla övünen kişidir. - Hz. Mevlana

İçinde Allah korkusu olmayan insan her kötülüğü yapmaya müsaittir.

Okulların önüne polis koyacağınıza, gençlerin kalbine Allah korkusu koyun! - Timurtaş Uçar

Bir insanda kaybetme korkusu olacak, bir de Allah korkusu olacak, eğer bu ikisi varsa gerisi sadece teferruat.

Rabbim bizleri içinde Allah Korkusu olanlara sevdirsin İnşallah Amin!

Allah Korkusu Olan Erkek; Eşini Kız Kardeşi Gibi Korur Canı Gibi Sever. Annesi Gibi.

Okulların önüne polis yerleştireceğinize gençlerin kalbine Allah korkusu yerleştirin. - Timurtaş Uçar

Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah (c.c)'ın işidir. - Hz. Mevlana

Allah korkusu diğer bütün korkulardan farklıdır. Her korkan korktuğundan kaçar. Allah'tan korkan, Allah'a koşar. Allah'a koşun! Fe firru ilallah. Öyleyse Allah'a koşun!

Allah korkusu ile, alçak gönüllülük ile Allah'a teslim olduğumuzda bu ne demektir? Allah'tan başka kimseye boyun eğmiyoruz, başka kimseden korkmuyoruz demektir. Başka kimseye teslim olmayacağız demektir. Başka kimse tarafından bir şeye zorlanamayız demektir. Allah'tan başka otorite kabul etmiyoruz demektir. - Nouman Ali Khan

Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah'tan korkan O'na yaklaşır. - Hadis-i Şerif

Tüm Güzel Sözler için Tıklayın!
Hakkımızda | Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | İletişim