Allah Korkusu ile ilgili sözler


Evet, Allah'ı tanıyan acizlikden, Allah korkusundan lezzet alır. Evet, korkuda lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, 'En leziz ve en tatlı halin nedir?' Belki diyecek: 'Aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir.' Halbuki, bütün validelerin şefkatleri, ancak rahmetin sadece bir parıltısıdır. Onun içindir ki, kâmil insanlar, acizlikte ve Allah korkusunda öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi güç ve kuvvetlerinden şiddetle uzaklaşıp Allah'a acz ile sığınmışlar; aczi ve korkuyu kendilerine şefaatçi yapmışlar. Sevgili dostlar bu sayfada Allah korkusu üzerine en güzel ve anlamlı sözleri ve özlü sözleri bulacaksınız aynı zamanda sayfanın altında da hadis ve ayetler mevcuttur. En güzel sözler için her zaman guzelcumleler.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Allah cümlemizden razı olsun...
Ey İnsan bu fâni hayatta Allah korkusu kalbinden çıkarma! Kurtuluş çâresi O'na itâattedir. - Veysel Karâni Hazretleri
Allah korkusu diğer bütün korkulardan farklıdır. Her korkan korktuğundan kaçar. Allah'tan korkan, Allah'a koşar. Allah'a koşun! Fe firru ilallah Öyleyse Allah'a koşun. - Zariyat suresi 50. Ayet.
Bir insanda kaybetme korkusu olacak, bir de Allah korkusu olacak, eğer bu ikisi varsa gerisi sadece teferruat.
Okulların önüne polis yerleştireceğinize gençlerin kalbine Allah korkusu yerleştirin. - Timurtaş Uçar
Allah korkusu? Allah korkunç mudur ki ondan korkulsun. Allah yegane gerçek sevgilidir. Yar-i hakikidir. O sevilir. O sevgilinin rızasını kaybetmekten gayrı korku yoktur. - Ömer Tuğrul İnançer
Saf olduğum İçin değil. Allah korkusu vardı, oynamadım duygularınla...
Allah karşınıza Allah korkusu olan insanlar çıkarsın ya gerisi teferruat.
Aşk konuşturur, hayâ susturur, Allah korkusu hüzünlendirir. - Zünnun Mısrî Hz
Allah korkusu olmalı insanda. Allah'tan korkan insana gerek kalmaz kanun, ceza, kural.. Ben Allah'tan korkarım der suç işlemeye cesaret edemez. Günah olan her şey insanlığa veya insanın kendisine zararlıdır. Allahtan korkan insan günahtan veya suç işlemekten uzak durur. Günümüz kanunları veya cezaları suç işlemenin önüne geçemiyor. Tecavüzler, hırsızlıklar, cinayetler gönüllerdeki Allah korkusunun yokluğundandır. Rabbim korkusuz bir kalp nasip etmesin.
Allah Korkusu Hikmetin Başıdır Bismillahirrahmanirrahim Ya Eyyühel Müminun!
En büyük engel ; Kalbinde Allah korkusu ve yüreğinde vicdanı eksik olanda vardır.Onun dışında sahip olduğumuz Yada olmadığımız her şey imtihandır.
Bazıları çok acımasız. Allah korkusu işlememiş yüreğine öylesine pervasız. Kul hakkı alır da helallik istemeyecek kadar umarsız. Dünya gibi kolay değil ahiret! Emin ol üstünde kalan hakkım Rabbim'e emanet! Dünyada kılıf bulursun ama işte orada görürsün neymiş adalet!
Rabbim bizleri içinde Allah Korkusu olanlara sevdirsin İnşaallah Amin!
Eskiler evlilik çağındaki kişilere; "Allahtan korkan, kuldan utanan bir eşe nasip olasın" diye dua ederlermiş. Mal, mülk, para, pul yada makam, meslek değil aranan kriterler. Allah korkusu ve haya duygusu... Anlatabiliyor muyum?
Allah için gözlerinden yaş akan müminin vücudunun, cehennem ateşinde yanması haramdır. Bir damla gözyaşı ile yanağı ıslanan kimsenin yüzü, hiçbir zaman darlığa düşmez. Kıyamette her şey ölçülür, tartılır. Bunlardan Allah korkusu ile akan gözyaşı, ateş deryasını söndürecek güçtedir. - Hadis-i Şerif
En büyük engel; Kalbinde Allah korkusu ve yüreğinde vicdanı eksik olanda vardır. Onun dışında sahip olduğumuz ya da olmadığımız her şey imtihandır...
İlim olarak Allah korkusu kafidir, cehalet de Allah namına aldanmak için yeterlidir. - İbnu Mes'ud (r.a)
Allah Korkusu Olan Erkek; Eşini Kız Kardeşi Gibi Korur Canı Gibi Sever. Annesi Gibi.
İlim öğrenin; çünkü onu öğrenmek, Allah korkusu verir. Onu talep etmek ibadettir. Onu karşılıklı ders yapmak Allah'ı tesbih etmektir. Ondan bahsetmek cihattır. Onu Bilmeyenlere öğretmek sadakadır. Onu ehline yaymak, Allah'a yakınlıktır; çünkü ilim haram ve helali öğretendir
İçinde Allah korkusu yoksa geneli aldatır. Allah'tan korkan bırak aldatmayı harama bakmaz bile. Çünkü; "Mü'min erkeklere söyle, gözlerini (harama istekle bakmaktan) sakınsınlar ve mahrem yerlerini (ırzlarını) korusunlar! Bu onlar için daha temiz (bir hareket)tir. Hiç şüphesiz Allah, onların yaptıklarından haberdardır." - Nur, 30
Allah korkusu olmayan gönülde Allah sevgisi yaşamaz Allah'ı seven sevilmeye layıktır. - M.Akif Ersoy
İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. - Hz. Muhammed
Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah?tan korkan O?na yaklaşır. - Hadis-i Şerif
Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir. - İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
Kuran, iman, Allah korkusu, tevekkül ve güzel ahlak müminin aklını güçlendirir. - Hadis-i Şerif
Alim, ancak Allah?tan korkandır. - İmam Şafi
Allah?a isyan hususunda kullara itaat yoktur; itaat ancak meşru olan bir şey hususundadır. - Hadis-i şerif
Allah?tan kork! Başkasından emin olursun. - Hz. Ali (r.a)
Allah?tan korkan, ilmi kadar söz söyler. - Hadis-i Şerif
Allah?tan korkandan, Allah, her şeyi korkutur. Korkmayanı da her şeyden korkutur. - Hadis-i Şerif
Allah?tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. - Hz.Ömer
Herkes korktuğundan kaçar; yalnız Allah?tan korkan yine ona kaçar. - Ebu?l Kasım
İnsanlar için Allah?tan korkarak muamele et. - Hz. Ömer
Kişinini Allah?tan korkması, Allah hakkında bilgisi kadardır. - Fudayl İyaz
Korku, Allah?tan korkusu olmayan içindir. - Mevlana

Allah Korkusu ile ilgili Ayet ve Hadisler

Onlar, iman edenler ve kalbleri Allah'ın zikri ile mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki, kalbler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. - Ra'd Sûresi, 28
Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. şüphesiz Allah, size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyendir. - Hadid, 9
Onlar için, üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da (ateşten) tabakalar vardır. İşte Allah(cc) kullarını bununla korkutur. Ey kullarım! Öyle ise benden sakının. - Zümer, 16
Yine insanlardan kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir. - Bakara, 207
Allah korkusunun, yedi alâmeti vardır:

Birinci alâmet dilde belirir: Allah korkusu taşıyan kul dilini ya­landan, dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkor. bunlar yerine onu zikirle, Kur'an okumakla ve ilmî konuşmalarla meşgul eder.

İkinci alâmet kalpte belirir: Allah korkusu taşıyan kul başkalarına karsı kalbinde düşmanlık, iftira ve kıskançlık barındırmaz. Çünkü kıskançlık iyilikleri mahveder. Nitekim Peygamberimiz (S.A.S.) söyle buyurur: "Ateş odunu nasıl yerse (yakarsa) kıskançlık da iyilikleri öyle yer"

Üçüncü alâmet gözde belirir: Allah Celle Celâluhu korkusu taşıyan kul. Haram yiyeceğe, haram içeceğe, haram giyeceğe... (kısacası) haram olan hiç bir şeye bakmaz. Dünyaya aç ve muhteris gözlerle değil, ibret almak amacı ile bakar. Helâl olmayan şeylerden bakışlarını uzak tutar.

Dördüncü alâmet karında belirir: Allah Celle Celâluhu korkusu taşıyan kul, karnına haram lokma sokmaz, çünkü haram lokma yemek ağır günahlardan biridir.

Besinci alâmet ellerde belirir: Allah Celle Celâluhu korkusu taşıyan kimse, ellerini harama değil, Allah Celle Celâluhu'in rızasına uygun şeylere doğru uzatır.

Altıncı alâmet ayaklarda belirir: Allah korkusu taşıyan kimse, günah islemeye değil. Allah'ın emrine uygun ve O'nun rızasını kazandıracak islere doğru yürür, alimlerle ve iyi amel isleyenlerle buluşmak gayesi ile adım atar.

Yedinci alamet Amellerde belirir: Allah korkusu taşıyan kimse ibadetini sırf Allah Celle Celâluhu rızası için yapar, riyadan ve münafıklıktan kaçınır, böylelikle Allah Celle Celâluhu'nun haklarında söyle buyurduğu kimselerden biri olur: "Rabbinin katında Ahiret, günahlardan korkanlar içindir" (43 - Zuhruf Suresi, 35) Böyleleri için Ulu Allah başka bir ayette söyle buyurur:  "Günahlardan sakınanlar, hiç şüphesiz, cennetlerde ve pınarlar(ının başların) dadırlar"

İlgi Çeken Sayfalar :