×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Allah'ın Adaleti ile ilgili sözler


Tüm Müslümanlar Allah'ı adil bilmektedir ve adalet Allah'ın cemal sıfatlarından biridir. Bu inancın temeli, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de her türlü zulümden tenzih edilişi ve O'nun "adaleti ayakta tutan, uygulayan" olarak anılmasıdır. Nitekim şöyle buyuruyor: "Allah zerre kadar haksızlık etmez." (Nisâ, 40) Ve yine şöyle buyuruyor: "Allah insanlara hiç zulmetmez. (Yunus, 44) Başka bir yerde ise şöyle buyurmaktadır: "Allah kendisinden başka tanrı olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka tanrı olmadığına adaletle şahitlik ettiler." (Âl-i İmrân, 18) Bu ayetlerin dışında, akıl da apaçık bir şekilde Allah'ın adil olduğuna hükmetmektedir. Çünkü adalet, kemal sıfatı ve zulüm ise noksanlık sıfatıdır; insan aklı Allah Teala'nın tüm kemallere sahip olduğuna, zat ve fiil makamında her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olduğuna hükmetmektedir... Sevgili dostlar bu sayfada Allah'ın adaleti, rahmeti ve merhameti ile ilgili sözler bulacaksınız. Her zaman en güzel sözler için guzelcumleler.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz...

Allah'ın adaleti kusursuzdur. Sabrı bilmek gerek!

Herkesin adaleti şaşar ama ALLAH'ın adaleti asla.

Kulun adaleti şaşar da Allah'ın adaleti şaşmaz.

İnsanın değil, Allah'ın adaletine güvenirim ben. İnsan aldatır, kandırır. Adaleti olmaz insanın.

Allah dağına göre kar. Vatanına göre düşman. Kalbine göre Sevda Yoluna göre yoldaş verir. Allah en adil olandır.

Adaleti gökte arama! Gönlünde, merhametinde, sevginde ara! Göküzünden, yeryüzüne adalet yağmaz. Allah her yerdedir. Mümin kulunun gönlündedir. Gönlün senin defterindir. Yazgı dediğini yazan yine sensin. Yaptığın eylem yine senin. Attığın adım senden başkası değil. Gördüğün göz senin, işittiğin kulak yine senin. Sana verilmiş olan adaleti başkalarından bekleme. Allah adildir. Adaletli kullarını sever. Adalet terazisi kurulduğu vakit haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Bundan şüphenmi var? Söz müsaade edildiğinde söylenir. Göz müsaade edilene bakar. Kulak güzel sözler işitmek içindir. Söyle bakalım varmı şu arzda böyle adalet? Her sözü söyler mubah sayar. Her gördüğüne helal gibi bakar. Her sözü işitme çabasına düşer. İnsan hamlıkta yarışır. Olgunluğa kılıç çeker. Dünyanın mintanı yok, kuru ekmek gibi sert. Üstelik birde namert. Sen onu süslenmiş, bezenmiş padişah ile sarayı zannet. Adalet insanın yüreğindedir. Birliktedir. Bir iledir. Ve tektir. Adalet Allahın adetullahıdır. Varmı şu yeryüzünde adalet? Muhabbet ve selam ile...

Adalet' in simgesi Hz. Omer'den; Allah'in Aslanı Hz. Ali'den öğrenecek çok şeyimiz var.

Kullar, hırsına yenilip zararı kendi kötülükleriyle verebileceklerine inanıyorlar ama benim yapabileceklerim Allah'ın adaleti yanında hiçtir... - Murat Tavlı

Allah'ın adaleti büyük herkes gönlünün ekmeğini yer.

Dünyanın mintanı yok, kuru ekmek gibi sert. Üstelik birde namert. Sen onu süslenmiş, bezenmiş padişah ile sarayı zannet. Adalet insanın yüreğindedir. Birliktedir. Bir iledir. Ve tektir. Adalet Allah'ın adetullahıdır.

Her müslüman, Allah'tan başka mutlak adalet sahibi kimsenin olmadığını, her adil sahibinin ve uyguladığı adaletinin Allah'tan geldiğini, O'ndan olmayan her hükmün zulüm ve bâtıl olduğunu bilmelidir.

Adalet, dinî açıdan yasak olan şeylerden sakınmak suretiyle doğru yol üzere olmaktır. Adalet, her türlü aşırılıklardan ve noksanlıklardan uzak, itidal çizgisini sağlamaktır. Adalet, hilkatin, fıtratın ve mülkün en temel esasıdır. Adalet, huzurlu, sağlıklı ve istikrarlı bir toplumun en temel dayanağıdır. Adalet, Allah'ın (cc) kullarından istediği en önemli farzdır. Adalet, İslam ümmetinin en temel özelliği, en belirleyici vasfıdır. Adalet, hukuk önünde her türlü ayrıcalığı kaldıran, haksızlıklara son veren bir sistemdir. Adalet, her zaman herkese eşit davranma değil, herkese hakkaniyetle muamele etmektir. Adalet, oranlarda eşitlik değil, fırsatlarda eşitliktir. Ve Adalet, tesisi oldukça zor, muhafazası oldukça ağır, bedeli oldukça fazla olan bir sorumluluktur. Yani, "Hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez." ilkesinin gereğini yerine getirmektir.

Allah'ın rahmet ve sevgisinden vazgeçmeyin, ümidinizi kaybetmeyin, karamsar olmayın. O'nun sevgisinin, korumasının ve ilgisinin çok küçük; sizin günahınızın ondan daha büyük olduğunu düşünmeyin. - Nouman Ali Khan

Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin.. - Zümer, 53

Allah'ın kullarını , Allah'ın rahmetinden umutsuz hale getirmek şeytan işidir ve kafir mantığıdır. Allah'û Teâla, Sure-i Yusuf 87. Ayet'te buyurur ki; "Allah'ın rahmetinden sadece kafirler umutsuz kalırlar."

Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. - Araf, 56

Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin; zira kâfir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez.

Senin günahın Allah'ın (sübhanehü veteâlâ) rahmetinden daha büyük değil! - Nouman Ali Khan

Allah'ın yüz rahmeti vardır. Her bir rahmet, gökle yer arasını dolduracak genişliktedir. Bunlardan sadece birisi dünyaya bırakılmıştır. Bundan dolayı kişi çocuğuna, kuş da yavrusuna merhamet ve şefkat eder. Amma kıyametin geldiği gün, Cenab-ı Hak o yüz rahmetini kullarına iade edecektir. - Müsned-i Ahmed, II/154

Ürpererek ve ümit ederek dua edin O'na. Esteuzubillah Allah'ın rahmeti güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır. - A'raf Sûresi, 56

Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir.

Her imtihanda Allah'ın sizlere bir anahtar uzattığını unutmayın. Rahmet kapısına zahmet anahtarıyla girilir. Nerde akarsu varsa, orada yeşillik vardır. Nerde akan gözyaşı varsa, oraya rahmet gelir. - Mevlana

Eğer yüz yıl ilim tahsil etsen, bunun yanında bin kadar da kitap yazsan, amel olmadıkça Allahın rahmetini hak etmiş olmazsın.

Allah'ın yarattığı kula duyduğu merhamet ve acıma, ahirette günahları işlenmiş olsa dahi affettirebilir.

Allah'ın kullarına merhameti olmasa; ne bu terazi dengeye gelir, ne bu hesap tutar, 'İnsan ziyanda' mahsur kalır.

Ve Allah, bir çölde, hiçliğin ortasında, insanlığı eğitmeye başladı; seni de eğitmek isterse nerede olduğunun hiçbir önemi yok.

Merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allah-u Teâlâ'yı unutturacak her şeyden uzak dur.

Bir şey sattığında, satın aldığında ve alacağını istediğinde kolaylık gösteren kula Allah merhamet etsin. - Hz. Muhammed

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. - Hz. Muhammed

Allah'ın merhametini istemeyecek kadar kibirli olmaktansa umutlu ve yalnızca O'na sığınanlardan olmak daha iyi değil mi?

Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!

Allah'ın Selamı Hidayeti Rahmeti Bereketi Mağfireti ve Merhameti üzerinize/üzerimize olsun.

Benzer Sayfalar :