×

Sayfa Arama :


Aşağıdaki arama kutucuğa bir kelime girerek, sitedeki ilgili sayfaları bulabilirsiniz. Örneğin; "Hayat" yazarsanız, hayat ile ilgili sayfalar listelenecektir.

Ahiret ile ilgili sözler


Ey oğul! Bu dünya imtihan yeridir. Onun yüzü yaldızla ve çeşitli yüzlerle süslenmiştir. Sureti nakışlıdır. Çirkin bir kadın gibi kaşı çekilmiş, yanakları boyanmış. İlk bakışta tatlı gelir, göze tazelik ve canlılık hayali verir; lâkin gerçekte o üzerine koku sürülmüş çifeye benzer. Sineklerin ve kurtların içine dolduğu bir çöplük gibidir. Su gibi görünür, o bir seraptır, Şeker suretinde zehirdir. İçi harap ve çok kötüdür. Bu süsü ve hayasızlığı ile söylenenlerin ve anlatılanların hepsinden şerlidir. Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) söyle buyurmuştur: "Dünya ve âhiret iki kuma gibidir; birini razi etsen, diğeri darılır." - Imami Rabbani. Bu sayfada ahiret ile ilgili sözler bulacaksınız. Değerli GuzelCumleler.com dostları her zaman en güzel sözler ve güzel cümleler için GuzelCumleler.com adresini ziyaret edebilir ve diğer sayfalarımızı da inceleyebilirsiniz.

Ne buyuruyordu Allah-u Teala: "Bu dünya hayatı, sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı! - Ankebut Suresi, 64. Ayet

Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. - Duha Suresi, 4.Ayet

Siz, dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve bakidir. A'lâ Sûresi, 16. Ayet

İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır. - Yusuf Suresi, 57. Ayet

İnsan uykudayken rüyasında gördüğü birtakım şeylerin varlığına inanır. Uyandığında ise rüyasında gördüklerinin aslı olmadığını anlar. Dünya hayatı da ahirete göre bir uyku hali sayılabilir. Öyleyse içinde bulunduğumuz hayat da bir rüyadan başka bir şey değildir. Muhtemel ki ölünce uyanacağız. - Gazzali

Dünya ile, ecelimden başka bir alâkam yok! - Said Nursi

Allah; size dünyayı, Onunla ahireti arayasınız diye verdi, Ona meyledesiniz diye değil. - Hz. Osman (r.a)

Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allah Teâlâ?yı bırakmak ahmaklıktır. - İmâm-ı Rabbânî

Önemli olan dünyada iman ahirette mekandır.

Mümin güneş gibidir. Sararıp solarak batar ama doğduğunda (ahirette) göz kamaştırır.

Sözü ve hareketleri ile sana Allah?ı ve ahireti hatırlatmayan kimse ile arkadaş olma!

Kurumuş ağaç ne yapılır kesilip yakılır. Dünyada bile yakıyorlar. Ahireti siz düşünün.

Dünya tarladır ahiret ekilen tohumların toplandığı yer.Cennet ve cehennem de birer menzildir.

Dünyada hak arama telaşında olan insanın asıl ahirette Hak'kın karşısına çıktığı zaman ne yapacağını düşünmesi gerekir.

Ahiret hayatında da, bu dünyada da, Allah sana ne arıyorsan onu verecektir. Ne arzu ediyorsan o olursun. Kuş kanatlarıyla uçar, ama mümin arzularıyla uçar. - Hz. Mevlana

Din orda, yâni kıyamet kopunca âhirette bir olur. Fakat burada, dünyada buna imkân yoktur. Çünkü burada herkesin bir dileği var, herkes bir başka havada; bu, burada birliğe imkân vermez. Fakat kıyamette olur; çünkü herkes bir olur, bir yere bakar, birşey duyar, birşey söyler. - Hz. Mevlana

Güçlük kolaylıkla beraberdir, kendine gel, ümidi bırakma! Akıllı insan bilir ki, ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir. - Mevlana

Unutma ki, nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Ve her canlıya ölüm vardır. İnsan ölür ama ölmeyen insanlıktır. - Mevlana

Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. - Mevlana

Herkes ölümden ürker, korkar. Sufiler, ona bıyık altından gülmektedir. - Mevlana

İmtihan içinde imtihan vardır, derlen toplan da ufak bir imtihanda satma kendini. - Mevlana

Unutma ey gönül, burası dünya; sefası da fani, cefası da. Öyleyse nankör olmaktan kork gönlüm. Geçici elemlere ve imtihanlara sabret! - Mevlana

Herkes bedeninin ölümünü düşünüyor. Kalbinin ölümünü düşünen yok. Asıl önemli olan kalbin ölmesidir. - Mevlana

Beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin. - Mevlana

Aşık bir fedaidir. Aşığa göre; bir yerden bir yere göçmenin - ölümün yahut yaşamanın hiç bir farkı yoktur. - Mevlana

En son ölüm gelir, yine de erken deriz. - Mevlana

İnanmamak ahirete gitmeye değil cennete girmeye manidir.

Kim müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahirette ayıbını örter. Kişi arkadaşına yardımcı olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısı olur. - Hz. Muhammed

Bir kalpte ahiret arzusu çoğaldıkça dünya düşüncesi o kalpten kaybolur.

Ahirete ait istediğine kolayca kavuşur dünyaya ait olana kavuşman zorlaşırsa bil ki sen iyi bir hâl üzerindesin. Bunun tersi olursa kötü haldesin!

Huyu ve yüzü güzel olan dünya ahiret iyiliğine kavuşur.

Eğer dünya menfaati ile ahiret menfaati aynı anda insanın karşısına çıksa ahiret menfaatini tercih ederse dünyayı orda terk ederse bu ehli dünya sayılmaz.

Kalb dünyâ arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe imkânı yok âhireti sevmiş olamaz.

Bu dünyanın en zoru ahiretin anahtarıdır.

Ey Ali! Dünya ve âhirette sen benim kardeşimsin vasîyimsin vârisimsin halîfemsin.

İyi huylu olan dünya ve ahiret saadetine kavuşur.

Dünya ve âhireti her ikisini birden elde etmek istersen şu birkaç işi bırakma; muktedirsen bunları mutlaka yerine getir!

Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır.

Dünyada halkın efendileri cömertler ahirette ise çekinenlerdir.

Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: Geçimini sağlamak ahiretini elde etmek yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak.

Malın doğru olmayan yerde harcanması savurganlık ve israftır. Bu sahibini dünyâda yüceltir ama âhirette alçaltır; insanlar arasında onurlandırır ama Allah katında küçültür.

Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir. - Hz. Ömer (r.a.)

İnsanlar arasında tanınmak isteyen ahiretin tadını alamaz. - Bişr-i Hafi

Size ne oluyor da dünyada kazandığınız az bir şeye seviniyor ahirette kaybettiğiniz bir çok şeye üzülmüyorsunuz. - Hz. Ali (r.a.)

Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olsa ahiret günü kaderden hesaba çekilir. - Hz. Aişe (r.a.)

Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Hangisine yaklaşırsan muhakkak öbüründen uzaklaşırsın. - İmam-ı Gazali

Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. - İmam Rabbani

Cennete girmeyen de Cehenneme girer. Çünkü ahirette bu ikisinden başka yer yoktur. - Abdülhakim Arvasi

Eğer (Allah) yoksa inanmakla benim kaybedeceğim bir şey yok ama eğer varsa sizin kaybedeceğiniz çok şey var. ('Ya Allah ve ahiret yoksa ?' sorusuna verdiği cevap) - Hz. Ali (r.a.)

Hz. Ali (r.a.)ın 'Ya Allah ve ahiret yoksa?' sorusuna verdiği cevap: Eğer (Allah) yoksa inanmakla benim kaybedeceğim bir şey yok ama eğer varsa sizin kaybedeceğiniz çok şey var. - Hz. Ali (r.a.)

Fakirler dünya ve ahirette her bakımdan rahattırlar. - Şirvani es-Sagir

Ahiretin asıl sorusu var olup olmadığı değil var olsa bile bunun ne sorunu çözeceğidir. - Ludwig Wittgenstein

Hayatın için malını ahiretin için dinini korumalısın. - Süfyan-ı Servi (r.a.)

Cimri insan dünyada fakirler gibi yaşar ahirette zenginler gibi sorguya çekilir. - Hz.Ali (r.a.)

Dünya için endişelenmek kalbi karartır Ahiret için endişelenmek kalbi nurlandırır. - Hz. Osman (r.a.)

Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır. - Hz Ali (r.a.)

Dünyadaki hayatının hesabını ahirette laikliğe göre değil şeriata göre vereceksin. - Timurtaş Uçar

Dünya kalbe yerleşince, ahiret kalpten göç edip gider. - Hz. Mevlana

Dünya, nefsin ve şeytanın tuzağıdır. Varlıkta imtihan, darlıktan daha zordur. Çünkü darlıkta hep Allah diyorsun, varlıkta aklına gelince söylüyorsun. Bu çok tehlikeli.

Hayatta sevmem dedin ya bunun ahireti de var. Umutlanıyor insan işte. - İbrahim Tenekeci

Günahları terk etmekten daha güzel dua mı var? Sen dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre... Öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün. - Şems-i Tebrizi

İnsan ahiretteki evini ölmeden önce dünyada yapar. - Hz. Ali (r.a.)

En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.

Ahireti anan hesap günü için amel eden kendine yeten rızık ile kanaat eden ve Allahtan hoşnut olan kişiye ne mutlu. - Hz. Ali (r.a.)

Ramazanı 'diyet' olanın bayramı da 'şeker' olur. Hayatı Ramazan olanınsa ahireti bayram olur. - Uğur Işılak

Dinde zorlama yoktur insan hürdür elbette. İster dünyada pişer ister ahirette. - Necip Fazıl Kısakürek

Çocuğunuza bırakacağınız 'en güzel miras' onu hem dünya ve hem de ahiret mutluluğuna eriştirecek bir terbiyedir. - Hadis-i Şerif

Üç günlük tatil için valizini tıkabasa dolduran insanoğlunun; sonsuz ahiret yolculuğu için hiçbir şey hazırlamaması da geçsin kayıtlara.

Ey Rabbimiz! Bize dünyada, ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.

Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir. - Hz. Muhammed

Allah için yaptıysan göm gitsin. Ahirette filizlenir.

Sizler ahiret adamı olun. Dünya adamı olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. - Hz. Ali

Bir akşam güneşi gibi bu fani dünyayı terk eden insan, Bitmeyen bir sabah güneşi gibi, ebediyyet ufuklarında doğar.

Ahrette seni kurtaracak bir eserin olmadığı taktirde, fani dünya eserlerine kıymet verme.

Dünyayı ver, ahreti al; kazanırsın.

Şimdi söndü ışık sustu dudağımdaki sen çalan ıslık. Dünya ahiret acımsın artık.

Ey yolcu uyan! Yoksa çıkarsın ki sabâha: Bir kupkuru çöl var: Ne ışık var, ne de vâha!

Varacağımız en ileri nokta olan ahreti düşünen bir insan nasıl gerici olabilir?

Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. - Hz. Muhammed

Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın. - Said Nursi

Kim şu üç şeye sarılırsa dünya ve ahiret dileklerine kavuşur: Allah'a sığınmak, ilahi takdire razı olmak ve Allah'a karşı hüsn-ü zanda bulunmak.

Hangi dâne, toprağa gömüldü de tekrar çıkmadı? Niçin, insan denen dâne hakkında şüphe ediyorsun.

İnsanlar ya yaşlılığın verdiği dermansızlık yüzünden yahut kendilerini öteki dünyaya daha yakın gördüklerinden, orada olup bitenler üzerinde daha fazla kafa yorarlar.

Gururu bırak gönül almaya bak. Dünya ahretin tarlasıdır. İyilik etmeye bak.

Dünya malı için üzülmek kalbe zulmet, ahret için üzülmek ise kalbe nurdur. - Hz. Osman

Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetinden dileyen kimse, inkâr eden kimse gibi olur mu?

Ahrette dirilmek ümidi olmasa, sanıyorum ki, hıfzısıhhaya riayet çoğalırdı.

Allah bir kulunu sevdi mi; ona dünya işlerini kapar, ahret işlerini açar.

Evdeki hesabımız bile çarşıya uymuyorken, ahiret hesabımızın vay haline. - Necip Fazıl Kısakürek

Ahiret sevabı, dünya nimetinden hayırlıdır. - Hz.Ali

Biz öyle kimselere yetiştik ki, onlara göre dünya, sahibine göre iade edilmek üzere emanet edilmiş bir şey idi. Kolayca ve hafifçe ahrete göçmeleri de bundandı.

Senin dünyadayken örtünmediğin başörtüyü, bizler seni ahirete uğurlarken örtüyoruz biliyor musun?

Her insanın dört gözü vardır. Bunların ikisi başındadır, bunlarda dünya işlerini görür. Diğer ikiside kalbindedir, bunlarda ahiret işlerini görür. Hadis-i Şerif

Kalbinizde ne varsa, dünyada da ahrette de karşınıza o çıkar.

Her çile Cennet yolunun bir taşıdır. İmtihandan kaçan ahreti kaybeder. - Hz. Muhammed

O, ömrü bâkide (ahirette) göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa'y ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok. Ölüm sekarâtı uyandırmadan evvel uyan. - Said-i Nursi

Dünyaya geldiğin zaman, sen ağlarken çevrendekiler gülüyorlardı. Öyle bir hayat sür ki, öldüğünde çevrendekiler ağlarken, sen gülümseyerek ahirete gidesin.

Ahirete göç: Nedense insan aklı, bu tabii göçü düşünmek istemez. Halbuki doğum onun elçisidir.

Vicdan bulur asüde tecellisini dinde; Mes'ud ebediyet, bu hayatın ötesinde.

İstemez misin ya Ömer? Dünya onların, ahret de bizim olsun. - Hz. Muhammed

Ahret yolcusu olan insanların çeyizleri, ibadetleridir.

Masa örtüsü, yatak örtüsü, sehpa örtüsü derken dünya için her şeyi örttükte, Ahiret için bir başımızı örtemedik.

Dünyada uğradığın ceza seni doğruluğa sevk etmiyorsa, ahret azabından korkmalısın.

Sıhhatli olmak en büyük nimetlerdendir. Çünkü dünyayı kazanmak da, ahreti kazanmak da sıhhatle mümkündür.

Benzer Sayfalar :